Ombyggnation av gång- och cykelväg utmed Bogesundsgatan i Ulricehamn

Ulricehamns Energi AB bygger tillsammans med Ulricehamns kommun om gång- och cykelvägen utmed Bogesundsgatan. Målet är att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och gångtrafikanter. Ombyggnationen sträcker sig mellan Ulricehamns kyrka och rondellen vid Ulricehamns Sparbank. Även belysningen utmed både körbanan och gång- och cykelvägen kommer bytas ut. För att skapa mer utrymme för gående...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Fler cykelpumpar i kommunen

I förra veckan installerade vi ännu en cykelpump i kommunen, närmare bestämt i Blidsberg! Nu finns kommunala cykelpumpar på följande ställen: Simhallen, utmed gångvägen på Tre Rosors väg (el) Ulrikaparken, vid cykelstället (el) Hökerum (manuell) Vegby (manuell) Blidsberg (manuell) Därför cykel | Cykelfrämjandet (cykelframjandet.se) Cykla i Ulricehamn (vastsverige.com)
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Grovsopsinsamling 2023

Grovsopsinsamling för privatpersoner utanför centralorten Bor du utanför centralorten kan du lämna en del av ditt grovavfall vid vår grovsopsinsamling. Med grovavfall menar vi det som normalt inte får plats i ditt sopkärl. Det kan vara trasiga cyklar, gräsklippare, barnvagnar, möbler och byggmaterial. Allt grovavfall kan du sortera och lämna på Övreskog. Är du osäker...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

VÅRSOPNING 2023-VÄLKOMMEN VÅREN!

Nu kommer äntligen våren! Snart skymtar vi ett säkert vårtecken ute på gatorna, våra sopningsmaskiner rullar nämligen ut från garagen igen. Under vintern 2022/2023 har vi kört ut ungefär 2000 ton sand vilket motsvarar ungefär halva vårt sandförråd. De 50 sandlådor som funnits utställda har fyllts på med jämna mellanrum under vintern och har nu…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Elstöd till privatpersoner

Inom kort startar utbetalningarna av elstöd till privatpersoner. Utbetalningarna administreras av Försäkringskassan och det är tänkt att ske med automatik. För privatpersoner ska utbetalningar börja ske i februari 2023 om inget oförutsett händer. För näringsidkare och juridiska personer finns det i nuläget inget beslut, och regeringen har gett ett nytt uppdrag till Svenska Kraftnät som i…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nytt reningsverk – samråd

I takt med att Ulricehamns kommun växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar. En del av vårt uppdrag gäller kommunal avloppsrening. Det stora centrala reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955. Anläggningen har uppgraderats genom åren, men vi har nått den gräns då ökande invånarantal…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Vi bygger en tillgänglig gågata

Måndagen den 16 jan påbörjas arbetet med att renovera vår fina gågata. Projekt Gågatan är indelat i fyra etapper. Vårt arbete med etapp ett, mellan Stora Torget och Järnvägstorget, beräknas vara klar den 1 maj i år. Vårt uppdrag innefattar servisbyten och ledningsrenovering. Därefter kommer Terranor att färdigställa markytan med gatsten. Initiativet är ett samverkansprojekt...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nu blir vi ännu mer tillgängliga

Under 2022 har vi arbetat intensivt med att bli ännu mer tillgängliga digitalt för våra kunder. Vi har fokuserat på tre områden; hemsidan, mina sidor och en ny chattfunktion. Ny hemsida Det är viktigt att du som kund enkelt hittar den information du behöver. Därför har vi under året lanserat en ny enklare och mer…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Prisjustering elnät from 1 jan 2023

Du som har Ulricehamns Energi som elnätsleverantör kommer att få ett justerat elpris from den 1 januari 2023. I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Det finns en uttalad målsättning att Ulricehamns Energi, som kommunalt bolag, ska erbjuda goda…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nytt betalsystem på gasstationen

From den 1 december 2022 byter gasstationen betalsystem. Nedan finner du information om vad som gäller för dig som kund: Privatkunder Kortet med FordonsGas logga kommer att sluta fungera efter den 30 november 2022, men det går självklart att fortsätta att tanka med vanliga betalkort såsom Visa och MasterCard. Företagskunder Ni som tankar med kortet…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content