Tävling på Återbruksdagen 14/2

Stort tack till alla er som besökte återbruksdagen den 14/2 på Återvinningscentralen Övreskog. Vi arrangerade en tävling där besökarna skulle gissa antalet fett-trattar i plastbacken. Stort grattis säger vi till Gunnar Nilsson som kom närmast. Han gissade på 64 st trattar och rätt svar var 65 st. Gunnar vann presentkortet hos Cityföreningen.  

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Gågatan etapp 2

Vårt uppdrag innefattar servisbyten och ledningsrenovering. Därefter kommer en annan entreprenör att färdigställa markytan med gatsten. Initiativet är ett samverkansprojekt mellan Ulricehamns kommun och oss på Ulricehamns Energi. Byggstart Under vecka 4 påbörjades arbetet med att renovera Ulricehamns fina gågata, etapp 2. Andra etappen av totalt fyra, sträcker sig mellan Järnvägstorget och Södra Kullagatan. Begränsad…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Tack för din medverkan!

Vi vill tacka alla de kunder som valt att svara på den kundattitydundersökning som genomfördes under hösten 2023. Resultatet visar att ni är nöjda med oss. Vi har ett NKI (Nöjd Kund Index) på 75 (jämför branschens 64,2 år 2022) och bland de av er som varit i kontakt med oss under året upplever den…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Prisjustering elnät from 1 jan 2024

Du som har Ulricehamns Energi Elnät AB som elnätsleverantör kommer att få ett justerat elpris from den 1 januari 2024. För att klara energiomställningen, kommunernas och näringslivets tillväxtplaner samtidigt som vi säkerställer att vi har ett väl fungerande och robust elnät dygnet runt, året om, kommer inte bara vi på Ulricehamns Energi Elnät AB, utan...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Snöröjning 2023/2024

Så snart vi gjort bedömning att det krävs snöröjning påbörjar vi arbetet. Redan klockan fyra - fem på morgonen kan du se våra plogbilar ute. Vi följer en i förväg uppgjord prioriteringslista där man i korthet kan säga att vi börjar med de stora genomfartsvägarna samt i centrum och drar oss utåt för effektiva insatser....
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Överlåtelse av elnätsavtal 2024-01-01

Till dig som idag har ett nätavtal med Ulricehamns Energi för anslutning till elnätet: Per den 1 januari 2024 överlåts ditt elnätsavtal till ett nytt bolag, Ulricehamns Energi Elnät AB. Förändringen är främst administrativ och kommer inte påverka dig som kund nämnvärt. Du behöver inte agera på något sätt. Det du kommer att se är:...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Inga säckar får finnas i din soptunna

❌❌Inga säckar får finnas i din soptunna❌❌ För att sorteringsanläggningen ska klara av att hantera ditt hushållsavfall är det viktigt att påsarna i din soptunna inte är större än 50 liter. Tack för att du lägger rätt sak på rätt plats! #tillsammansförulricehamn Film: Inget löst avfall i soptunnanSorteringsguide
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Kundattitydundersökning pågår

Vi är måna att du som kund hos oss är nöjd med våra leveranser. Under september och oktober månad genomför AQ Analys, på uppdrag av oss på Ulricehamns Energi, en kundattitydundersökning. Vi hoppas att du har möjlighet att svara när de ringer. Har du några frågor är du varmt välkommen att ringa oss på tel....
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nu klistrar vi etiketter på alla soptunnor

Har du fått en gul etikett på din tunna? Under den närmaste tiden kommer samtliga hushåll i Ulricehamns kommun få en klisteretikett på sin soptunna, med information om vad som är viktigt för att tunnan skall tömmas. Framöver kommer vi inte att tömma kärl med avvikelser. Ser vi avvikelser i samband med tömning hängs en...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

2024 tar Ulricehamns Energi över insamlingen av förpackningsavfall

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för fastighetsnära förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från den 1 januari 2024. En gemensam upphandling med övriga Sjuhärad har genomförts kring nya tjänster. Mer information om vad som...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content