Hem / Avfall / Priser & Villkor

Avfall

Priser & Villkor

Kalkylator

Spara pengar genom att göra rätt

En del i att uppmuntra kommunens invånare till ökad sortering är den vikttaxa som vi har för avfall. Din soptunna vägs varje gång den töms. Du kan själv påverka dina kostnader genom att sortera ut återbruk, förpackningar, tidningar och grovavfall. Med minskat avfall i tunnan får du minskade avgifter för hushållsavfall.

Renhållningstaxan

Renhållningstaxan är självfinansierad. Det innebär att alla kostnader för renhållning ska täckas av intäkter från taxan, den bekostas inte av skattemedel och ska heller inte vara vinstdrivande.

Priserna för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan för 2024 gäller från den 1 januari.

Renhållningstaxa 2024 (PDF)

Renhållningstaxa 2023 (PDF)

Renhållningsföreskrifter (PDF)

Skip to content