Priser

Priser

Priserna för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan gäller från den 1/1 2018.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!