Priser

Priser

Priserna för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall beslutas av kommunfullmäktige. Renhållningstaxan för 2020 gäller från den 1 januari.

Tömning vid återvinningcentral

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!