Hem / Fjärrvärme / Produktionsanläggningar

Fjärrvärme

Produktions­anläggningar

Produktionsanläggning för fjärrvärme

Vår fjärrvärmeproduktion

Vi på Ulricehamns Energi producerar själva en del av värmen, men den största delen kommer från vår samarbetspartner Scandbio, ca 90%. Spillvärmen som uppstår vid Scandbios pelletstillverkning utgör ca 50-60% av fjärrvärmen i Ulricehamn. All värme från pelletsfabriken kommer från förbränning av trädbränslen. Detta innebär att fjärrvärmen vi levererar är en av landets mest hållbara.

När värmen från Scandbio inte räcker till för att förse våra kunder med värmeenergi används även en pelletspanna vid simhallen. Denna panna förser också hela fjärrvärmenätet med energi under sommarveckorna, då Scandbios fabrik är avstängd.

Pelletspannan vid simhallen ska bytas ut mot en ny panncentral i Vist under 2023. Anledningen till att den nya panncentralen byggs är dels att pannan vid simhallen är uttjänt, men också för att täcka den stigande efterfrågan på fjärrvärme i Ulricehamn.

I vårt fjärrvärmenät finns också två spetslastanläggningar, en vid simhallen och en på Karlsnäs. Spetslastpannor används vid hastiga förändringar av värmebehovet eller vid oplanerade produktionsstopp av fjärrvärme.

För att kunna leverera värme omgående eldas spetspannor med ett flytande bränsle istället för trädbränsle. I spetspannan på Karlsnäs förbränns det förnyelsebara bränslet HVO100, medans det vid simhallen förbränns fossil eldningsolja vid akuta värmebehov.

I Gällstad har vi en totalanläggning, dvs två pannor i en anläggning. En pelletspanna för baslast och en oljepanna för spetslast. I Timmele finns en mindre anläggning som enbart värmer skolbyggnader.

Skiss hur fjärrvärme fungerar
Skip to content