Återvinningsstationer

Återvinningsstationer i Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun finns totalt 21 st återvinningsstationer, där du kan lämna dina hushållsförpackningar.
Det är FTI (förpackningsindustrin) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Om någon av stationerna behöver tömmas eller städas kan du anmäla det här: www.ftiab.se

Kartor till stationer
i kommunen (forts.)

Kartor till stationer
i centralorten

Har du frågor eller synpunkter?

Har du några frågor eller synpunkter på tömning och renhållning så kan du kontakta FTI på telefon 0200-880311 eller besök deras hemsida; www.ftiab.se

I Sverige har vi producentansvar

I Sverige finns så kallat producentansvar för bl.a. förpackningar. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå Sveriges miljömål. I producentansvaret ingår att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta som en resurs.

Kostnaden för återvinningssystemet ingår i priset för förpackade varor.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!