Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Är du osäker på vart du ska lämna ditt avfall kan du kika på vår förteckning över Ulricehamns alla återvinningsstationer. Vi ansvarar för återvinningscentralen Övreskog.

Övriga stationer äger och ansvarar FTI (förpackningsindustrin) för. Har du några frågor eller klagomål på tömning och renhållning vid återvinningsstationerna, ring 0200-880311 eller besök FTI (www.ftiab.se).

Kartor till stationer i kommunen

På återvinningsstationerna runt om i kommunen kan du lämna plast, metall, glas, kartong och tidningar. Övrigt avfall hänvisas till återvinningscentralen Övreskog.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!