Hem / Avfall / Återvinningsstationer

Avfall

Återvinnings­stationer

Återvinningsstation i Ulricehamn

Kommunens stationer

I Ulricehamns kommun finns totalt 22 st återvinningsstationer, där du kan lämna dina hushållsförpackningar. Det är FTI (förpackningsindustrin) som ansvarar för återvinningsstationerna.

Producentansvar

I Sverige finns ett så kallat producentansvar för bland annat förpackningar. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå Sveriges miljömål. I producentansvaret ingår att alla som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor ansvarar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Producentansvaret har tillkommit för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, där det som tidigare betraktades som avfall istället kommer till nytta som en resurs.

Kostnaden för återvinningssystemet ingår i priset för förpackade varor.

Har du några frågor eller synpunkter på tömning och renhållning hänvisar vi till FTI.

FTI
0200-88 03 11
fti.se

Skip to content