Slamtömning

Slamtömning

Vi samarbetar med GJ & Son för tömning av enskilda trekammarbrunnar och slutna tankar inom kommunen.

Vill du komma i kontakt med GJ & Son når du dem på
0321-168 40 eller på deras hemsida.

Logotyp GJ & Son AB

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!