Hem / Om oss / Styrelse

Om Ulricehamns Energi

Styrelse

Ulricehamns Energi AB är ett helägt bolag till Ulricehamns kommun. Bolaget bedriver verksamhet inom fjärrvärme, fibernät, avfall, vatten och avlopp. Ulricehamns Energi Elnät AB, ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Energi AB, bedriver verksamhet inom elnät. Båda bolagen har samma styrelse, bestående av politiskt tillsatta styrelsemedlemmar, två näringslivsrepresentanter samt två arbetstagarrepresentanter.

UEAB:s styrelse 2023

Styrelse

Ulricehamns Energi AB & Ulricehamns Energi Elnät AB

Övre raden från vänster

Henrik Säwe (Arbetstagarrepresentant)
Ulrik Rosén (Arbetstagarrepresentant)
Johan Helmroth (Ledamot – NU)
Håkan Säberg (VD)
Rickard Johansson (Näringslivsrepresentant)
Maria Eriksson (Näringslivsrepresentant)

Främre raden från vänster

Börje Enander (Vice ordförande – S)
Sten Selin (Ledamot – L)
Lars Holmin (Ordförande – M)

Styrelsemöten

Planerade styrelsemöten 2024
29 februari, 26 april, 7 maj, 5 juni, 11 oktober, och 11 december.
Datum för årets styrelsemöten bokas i samband med årsskiftet.

Skip to content