Styrelse

Styrelsens medlemmar

Leif Dahl, ordförande

Wiktor Öberg, vice ordförande

Adela Brkic-Carlsson

Peter Sprigg

Anders Andersson

Karin Grann

Tommy Berglund, arbetstagarrepresentant

Anders Kjellberg, arbetstagarrepresentant

Per Ingloff, föredragande VD

Från vänster: Peter Sprigg, Anders Andersson, Adela Brkic-Carlsson, Per Ingloff, Leif Dahl, Karin Grann, Anders Kjellberg, Wiktor Öberg och Tommy Berglund.

2019 års möten

18 februari

10 april (årsstämma)

24 april

28 maj

26 september

5 december

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!