Styrelse

Styrelsens medlemmar

Leif Dahl, ordförande

Wiktor Öberg, vice ordförande

Adela Brkic-Carlsson

Peter Sprigg

Anders Andersson

Tommy Berglund, arbetstagarrepresentant

Anders Kjellberg, arbetstagarrepresentant

Per Ingloff, föredragande VD

Anders Kjellberg, Anders Andersson, Per Ingloff, Wiktor Öberg, Leif Dahl, Tommy Berglund, Adela Brkic-Carlsson och Peter Sprigg

2018 års möten

21 februari

11 april (årsstämma

25 april

29 maj

27 september

6 december

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!