Styrelse

Styrelsens medlemmar

Leif Dahl, ordförande

Wiktor Öberg, vice ordförande

Adela Brkic-Carlsson

Peter Sprigg

Marika Hållander

Anders Andersson

Tommy Berglund, arbetstagarrepresentant

Anders Kjellberg, arbetstagarrepresentant

Per Ingloff, föredragande VD

Anders Kjellberg, Anders Andersson, Per Ingloff, Wiktor Öberg, Leif Dahl, Marika Hållander, Tommy Berglund, Adela Brkic-Carlsson och Peter Sprigg

2018 års möten

21 februari

11 april (årsstämma

25 april

29 maj

27 september

6 december

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!