Styrelse

Styrelsens medlemmar

Leif Dahl, ordförande

Wiktor Öberg, vice ordförande

Adela Brkic-Carlsson

Peter Sprigg

Anders Andersson

Karin Grann

Tommy Berglund, arbetstagarrepresentant

Anders Kjellberg, arbetstagarrepresentant

Per Ingloff, föredragande VD

Från vänster: Peter Sprigg, Anders Andersson, Adela Brkic-Carlsson, Per Ingloff, Leif Dahl, Karin Grann, Anders Kjellberg, Wiktor Öberg och Tommy Berglund.

2018 års möten

21 februari

11 april (årsstämma

25 april

29 maj

27 september

6 december

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!