Styrelse

Vår styrelse

I styrelsen för Ulricehamns Energi ingår politiskt tillsatta styrelsemedlemmar, två näringslivsrepresentanter samt två arbetstagarrepresentanter.

Håkan Säberg

Håkan Säberg, VD

Johan Helmrot, Ordförande

Bengt Johansson

Bengt Eriksson

Lars Holmin

Lars Holmin

Leif Dahl

Leif Dahl

Peter Sprigg

Peter Sprigg

Karin Grann

Karin Grann

Ulrik Rosén

Ulrik Rosén

Anders Lindgren

Anders Lindgren

Planerade styrelsemöten 2021

Datum för årets styrelsemöten bokas i samband med årsskiftet.
Planerade mötestillfällen under 2021 är den 26 februari, 16 april, 21 maj, 1 oktober, 10 december

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!