Styrelse

Styrelsens medlemmar

Pernilla Nimmermark, Ordförande

Lars Holmin, Vice Ordförande

Leif Dahl, Ledamot

Bengt Johansson, Ledamot

Karin Grann, Ledamot

Peter Sprigg, Ledamot

Anders Lindgren, Arbetstagarrepresentant

Håkan Säberg, Föredragande VD

2019 års möten

27 februari

17 april (årsstämma)

28 april

4 juni

2 oktober

11 december

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!