Styrelse

Styrelsens medlemmar

Pernilla Nimmermark, Ordförande

Lars Holmin, Vice Ordförande

Leif Dahl, Ledamot

Bengt Johansson, Ledamot

Karin Grann, Ledamot

Peter Sprigg, Ledamot

Anders Lindgren, Arbetstagarrepresentant

Håkan Säberg, Föredragande VD

2019 års möten

18 februari

10 april (årsstämma)

24 april

28 maj

26 september

5 december

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!