Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen, som grundades av FN 1992, firas varje år den 22 mars. Det är en dag då vattnets värde uppmärksammas världen över. Att sprida information…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Insamling av matfett

Ni har väl inte missat att vi numera har insamling av matfett på återvinningscentralen Övreskog? Du kan hälla överblivet matfett i en återförslutningsbar förpackning och…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Vårsopning 2024 – Välkommen våren!

Våren – Äntligen är vi där! I och med detta så skymtar vi snart ett tydligt vårtecken, våra sopmaskiner! Snart rullar de ut från garagen…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Tävling på Återbruksdagen 14/2

Stort tack till alla er som besökte återbruksdagen den 14/2 på Återvinningscentralen Övreskog. Vi arrangerade en tävling där besökarna skulle gissa antalet fett-trattar i plastbacken….

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Gågatan etapp 2

Vårt uppdrag innefattar servisbyten och ledningsrenovering. Därefter kommer en annan entreprenör att färdigställa markytan med gatsten. Initiativet är ett samverkansprojekt mellan Ulricehamns kommun och oss…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Tack för din medverkan!

Vi vill tacka alla de kunder som valt att svara på den kundattitydundersökning som genomfördes under hösten 2023. Resultatet visar att ni är nöjda med…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Prisjustering elnät from 1 jan 2024

Du som har Ulricehamns Energi Elnät AB som elnätsleverantör kommer att få ett justerat elpris from den 1 januari 2024. För att klara energiomställningen, kommunernas...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Snöröjning 2023/2024

Så snart vi gjort bedömning att det krävs snöröjning påbörjar vi arbetet. Redan klockan fyra - fem på morgonen kan du se våra plogbilar ute....
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Överlåtelse av elnätsavtal 2024-01-01

Till dig som idag har ett nätavtal med Ulricehamns Energi för anslutning till elnätet: Per den 1 januari 2024 överlåts ditt elnätsavtal till ett nytt...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content