Öppettider ÅVC Övreskog

Välkommen till återvinningscentralen Övreskog

Allt avfall skall alltid sorteras. De senaste 10 åren har avfallsmängderna ökat med 70 % per invånare i den brännbara fraktionen (restavfall) på Återvinningscentralen. Här kan du läsa mer om vårt ökade fokus på att hjälpa kommunens invånare att göra rätt.

Ordinarie
öppettider 2022

OBS! FÖR AVVIKANDE ÖPPETTIDER SE LÄNGRE NER PÅ SIDAN

Måndag
10:00 – 18:00

Tisdag
07:00 – 18:00

Onsdag
10:00 – 18:00, okt-mars
10:00 – 20:00, april-sep

Torsdag
10:00 – 18:00

Fredag
10:00 – 18:00

Lördag
09:00 – 14:00

Söndag & helgdag
STÄNGT

Söndagar och helgdagar samt påsk-, midsommar-, jul och nyårsafton är anläggningen stängd.

Avvikande
öppettider 2022

1 januari – Nyårsdagen
STÄNGT

6 januari – Trettondedagen
STÄNGT

15 april – Långfredagen
STÄNGT

16 april – Påskafton
STÄNGT

18 april – Annandag Påsk
EXTRA ÖPPET 9-14

1 maj 
STÄNGT

25 maj – dag före Kristi Himmelfärdsdag
ÖPPET 10-16

26 maj – Kristi Himmelfärdsdag 
STÄNGT

6 juni – Sveriges Nationaldag
STÄNGT

Forts. avvikande
öppettider 2022

23 juni – dag före Midsommarafton
ÖPPET 10-16

24 juni – Midsommarafton
STÄNGT

25 juni – Midsommardagen
STÄNGT

5 november – Alla Helgons Dag
STÄNGT

23 december – dag före julafton
ÖPPET 10-16

24 december – Julafton
STÄNGT

25 december – Juldagen
STÄNGT

26 december – Annandag Jul
STÄNGT

30 december – dag före Nyårsafton
ÖPPET 10-16

31 december – Nyårsafton 
STÄNGT

Packa bilen rätt – containerordning

För att underlätta ditt besök hos oss så rekommenderar vi dig att du noga sorterar ditt avfall redan innan du åker.
Packa sedan bilen efter vår containerordning, så blir ditt besök lekande lätt.

Förpackningsinsamlingens containrar (OBS! Dessa är flyttade och står nu före ankomsthallen) 

> Pappersförpackningar
> Plastförpackningar
> Metallförpackningar
> Ofärgat glas, burkar och flaskor
> Färgat glas, burkar och flaskor

Ankomsthallen

> Däck
> Farliga baren (färg, kemikalier)
> Rena textilier och kläder (även trasiga)
> Överskottslagret inlämning
> Elektronik
> Batterier (små och stora)
> Glödlampor
>Lysrör
>CD-skivor, videoband, disketter mm

Containrar på plattan

01. Ren gips
02. Sten- och glasull (isolering)
03. Tidningar
04. Metallskrot
05. Resårmadrasser
06. Trä, omålat och målat
07. Trä, omålat och målat
08. Böcker
09. Porslin och planglas
10. Impregnerat trä
11. Fönster
12. Restavfall
13. Wellpapp
14. Restavfall till krossning

Därefter
> GE & TA
> Kyl/frys
> Vitvaror

Övriga avlämningsplatser

20. Aska
21. Oljefilter
22. Spillolja
23. Grova konstruktionsmassor, större än 50 cm
24. Fina konstruktionsmassor

Därefter
> Kompost
> Rishög

Telefon till ÅVC Övreskog 0321-53 23 82

Hitta till oss
på ÅVC Övreskog

Vi bedriver
aktivt miljöarbete

I Ulricehamn arbetar vi aktivt med miljön och ett fungerande kretslopp är viktigt för vår infrastruktur. Att lämna över en ren och sund miljö till våra kommande generationer utan miljöförstöringar och rubbad biologisk balans är ett stort ansvar som vilar på oss alla.

I vår senaste kundundersökning fann vi att ulricehamnaren är starkt engagerad i miljön och duktig på att sortera sitt avfall. Vi skiljer på hushållsavfall, grovavfall, farligt avfall, förpackning och tidningsavfall samt industriavfall. Det sistnämnda har industrin eget ansvar för. Som du märker är benämningen avfall ganska bred.

På vår bemannade återvinningscentral Övreskog tar vi hand om det allra mesta och du kan alltid ställa frågor till oss om avfall i alla dess former.

Digital sorteringsguide

Funderar du över hur ditt avfall skall sorteras? Sök gärna svaret i vår sorteringsguide.

 

Stationen Återbruk

Information från några av våra Miljöhjältar

Fördelar med att öka återbrukandet

Miljöhjälten Josefin svarar och förklarar: Du sparar pengar när du undviker onödig konsumtion och kan lägga krutet på
saker du verkligen behöver. Om man t ex behöver något kan man i första hand försöka hitta det på loppis eller i secondhand-butik och i sista hand köpa nytt. Genom att bidra till minskad konsumtion sparar du också på jordens resurser. Miljön påverkas så klart negativt av att vi hela tiden behöver producera nya saker – ju mindre vi konsumerar desto mindre blir efterfrågan på nytt.

Vi lär oss att uppskatta det vi har istället för att sträva efter att skaffa mer. Det finns en osund hets kring att handla nytt i vårt samhälle som också på lång sikt bidrar till ohälsa. Vi lär oss att ta ansvar för det vi äger och skaffa kunskap om  hur vi sköter våra föremål. Ta till exempel gräsklipparen – det är viktigt att vi sköter den väl för att den ska hålla länge. En gammal torkhandduk i köket behöver inte slängas när det blir hål i den. Den fungerar utmärkt att använda är man putsar fönster, torkar tränsen till din häst eller torka av överflödig olja. Min farmor var duktig på att laga sina gamla raggsockar och en dag tog hon sig tid att visa mig hur hon gjorde. Återbrukandet kan också föra samman människor.

ÅTERVINNING VS ÅTERBRUK?

Miljöhjälten Matilda svarar och förklarar: Återvinning är processen som sker med de saker vi längre inte kan återanvända eller återbruka, till exempel hushållsförpackningar, söndriga flyttlådor, slutkörda bildäck eller trasig elektronik.  Det är viktigt att vi sorterar materialet var för sig för att kunna spara på jordens resurser.

Återbruk är de saker eller produkter som är förbrukade. Kanske har du tröttnat på din tavla, dina böcker eller har slutat utöva en sport? Då kan dina använda saker komma till användning för någon annan. Idéen med återbruk är att hitta nya användningsområden till en pryl som inte längre  kan tjäna sitt ursprungliga syfte. Genom att återbruka förlänger du livet på mycket, inte bara din pryl utan också jorden, samtidigt som du kan göra en annan människa glad.

Våra Miljöhjältar

NU STARTAR VI EN FACEBOOKSIDA!

Miljöhjälten Pontus berättar: Nu startar vi på Återvinningscentralen Övreskog en egen facebooksida. Syftet med sidan är att vi lättare och direkt ska  kunna kommunicera med folket i Ulricehamns kommun.Det kommer att informeras om hur vi vill att ni sorterar ert avfall
men vi kommer också att dela med oss av tips på hur man på bästa vis kan återbruka sitt avfall. Självklart kommer vi även löpande publicera bilder när det händer något speciellt uppe på vår anläggning. Följ oss på  facebook.com/ovreskog
facebooksymbol

Sluttäckning av deponin

På Övreskog arbetar vi inte enbart med att ta hand om ditt avfall. Sedan några år tillbaka arbetar vi med ett stort och omfattande projekt som innebär att vi ska sluttäcka den gamla deponin. Får vi tillgång till de schaktmassor som krävs för att slutföra arbetet, förväntas sluttäckningen vara klar 2023.

Sluttäckning gör vi för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet.

Läs om vårt arbete

Under hösten 2015 har etapp 1 på ca 1 hektar sluttäckts. Etapp 2 på 1,9 hektar sluttäcktes våren 2018. Arbetet med sluttäckningen gick mycket bra tack vare torrt väder och ett intensivt arbete med många maskiner inblandade.

Sluttäckningen består av en fiberduk som materialavskiljande lager och ett avjämningslager. Ovanpå detta lades bentonitmatta som tätskikt och över detta lades en dräneringsmatta. Sedan fyllde vi på med jord- och schaktmassor, till att börja med ca 56-60 cm, för att till sommaren 2020 fylla ytterligare så att det ligger ett jordlager på 1-1,5 m över tätskiktet.

Denna yta kommer att gräsbesås. I och med detta hindras regnvatten att rinna ner genom den gamla soptippen och vattnet avleds så till yttre diket och vidare ut i naturen istället för att genomgå en reningsprocess på avloppsverket.

Varför sluttäckning?

Sluttäckning gör vi för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet (vatten som kommer fram ur gamla sopor). Sopor som alltså funnits där sedan 1950-talets mitt.

Att sluttäcka deponin kräver mycket arbete och det går åt omfattande mängder jord och stenmaterial i flera olika lager. Det får inte komma in vare sig vatten eller syre i den gamla deponin. Syrefria miljöer binder metaller hårdare till avfallet och minskar risken för läckage av metaller och näringsämnen. Det sista lagret kommer att bestå av ett vegetationsskikt med en grön och fin gräsmatta på toppen.

Får vi tillgång till de schaktmassor som krävs för att slutföra arbetet, förväntas sluttäckningen vara klar 2023.

Kort historik

Från tidigt 1900-tal och framåt till i mitten av 70-talet hade i stort sett varje samhälle en plats man kunde deponera sina sopor på. Där fanns alltifrån gamla bilvrak till plåtburkar. När deponin började bli full eldade man helt enkelt upp en del av avfallet.

Någon tanke på miljöpåverkan fanns inte, men samtidigt ska vi vara medvetna om att användningen av kemikalier och andra farliga ämnen inte var så utbredd.

Deponering av avfall påbörjades på Övreskog i mitten av 50-talet och allteftersom samhället utvecklades och morderniserade ökade också kraven på åtgärder och tillstånd från kommun och myndigheter. 2008 tog vi över verksamheten och arbetet med att sluttäcka deponin startade.

Deponin

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!