Hem / Om oss / Integritetspolicy

Om Ulricehamns Energi

Integritetspolicy

Personalfest med grillkorv

Hantering av personuppgifter

Din integritet och dina personuppgifter är viktiga för oss.
Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 har vi förtydligat vårt arbete med dina personuppgifter i en integritetspolicy, bland annat.

Vår integritetspolicy (PDF – 153 kB)

Vad är GDPR?

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den beskriver exempelvis hur vi sparar och analyserar din personliga information mer utförligt. GDPR ersätter personuppgiftslagen, mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vår behandling av personuppgifter

Ulricehamns Energi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att Ulricehamns Energi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vem är ansvarig?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag. Dataskyddsombudet är ansvarig för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs.

Dataskyddsombud
Magnus Blomqvist, 0709-48 78 36
Dan Bodin, 0709-48 73 31
dso@borasregionen.se

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år skriftligt begära ett så kallat registerutdrag som visar om du finns med i våra register och vad det står om dig. Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig har du rätt att begära rättelse. Du kan bara får information om behandling av dina egna personuppgifter.

Fyll i blanketten
Du skickar din begäran via blanketten ”Begäran om registerutdrag av personuppgiftshandlingar”, som du kan hämta i receptionen på Ulricehamns Kommun alternativt önska att få blanketten hemskickad till dig via post.

Lämna in blanketten
Både begäran om registerutdrag samt utlämnandet av detta görs i receptionen på Ulricehamns Energi AB, där du ska identifiera dig med giltig legitimation.

Skriftligt besked
Du har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan gjordes. Om det tar längre tid har Ulricehamns Energi AB en skyldighet att underrätta dig om detta innan en månad har passerat. Om du återkommer för ytterligare kopior efter att du fått svar kommer en avgift att tas ut.

Få blanketten hemskickad

Skip to content