Hem / Drivmedel

Drivmedel

Fordonsgas tankas

Fordonsgas

Vår biogasstation
Varmt välkommen till vår biogasstation, på Strandgatan 37 i Ulricehamn.

Det renaste bränslet
I Ulricehamn kan du tanka miljövänlig fordonsgas sedan flera år tillbaka. Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Gasen vi erbjuder i Ulricehamn är biogas.

Miljömässigt är biogas i en klass för sig då det är det renaste bränslet i förhållande till övriga alternativ på marknaden. Den är helt förnyelsebar och medför inget tillskott av koldioxid i atmosfären vid förbränning.

Vad är biogas?

I Ulricehamn är det vi på Ulricehamns Energi som producerar biogas. Vi framställer biogas ur avloppsslammet, det vill säga det som bildas av det som du och övriga ulricehamnare spolar ner i avloppet.

I vår biogasanläggning pumpas avloppsslammet in i rötkammaren, som är en helt lufttät behållare. I reningsprocessen i rötkammaren deltar en mängd olika mikroorganismer i ett komplicerat samspel som leder till att sammansatta organiska föreningar, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner bryts ned.

I processen bildas rå biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid men även små mängder av kvävgas, ammoniak och vätesulfid.

Gasen renas och komprimeras till fordonsgas för att slutligen transporteras ut till tankstället.

Biogas som bränsle

Biogas är ett bränsle som produceras av förnybara råvaror vilket innebär att utsläppen av koldioxid som bidrar till växthuseffekten minskar. Även utsläppen av kväveoxider och kolväten blir lägre vid användning av biogas jämfört med bensin och diesel.

Gasens huvudbeståndsdel, metan, är mycket energirik och det är tack vare dess egenskaper som gör biogasen till ett högklassigt miljövänligt alternativ.

Laddar elbil

Ladda din elbil

Vill du se var du kan ladda din bil, besök chargefinder.com.

Skip to content