Hem / Om oss / Miljö

Om Ulricehamns Energi

Miljö

Gatljus

Vårt hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling beskrivs vanligtvis som att hitta en balans mellan ekologi, ekonomi och samhälle – tre områden beroende av varandra i ett komplext system. Med sikte mot visionen, skapa hållbara invånare för en bättre framtid, präglar hållbarhet allt vi gör på Ulricehamns Energi.

Ekonomisk hållbarhet

  • Vi bedriver en kostnadseffektiv verksamhet
  • Vi har en lönsamhet som tillmötesgår ägarens krav på avkastning
  • Bolagets resurser används och utvecklas så att företagets framtid säkras på bästa sätt

Social hållbarhet

  • Med hälsa, trivsel och trygghet i fokus skapar vi förutsättningar för ett gott liv
  • Vi arbetar för jämställdhet och mångfald, med syfte att alla människor skall känna sig inkluderade

Ekologisk hållbarhet

  • Vi skapar samarbeten samt bidrar med kunskap och lösningar som möjliggör för invånare i Ulricehamns kommun att leva och verka hållbart

Våra miljöinsatser

För oss är miljö mer än bara vackra ord. Det är handling i stort och smått. Allt för att göra din vardag bättre och vår gemensamma miljö lite grönare!

Högt på agendan

Miljöfrågan ligger högt på vår agenda. Vi arbetar aktivt med att göra vår bygd till en ”grön bygd”. Då tänker vi inte på det som är naturligt grönt i form av träd och buskar utan mer på det miljöarbete som vi arbetar med på flera olika plan.

Energi- och miljöcenter

Vårt största projekt någonsin blir det kommande Energi och Miljöcentret på Vist. Där planerar vi, att stegvis bygga ett nytt fjärrvärmeverk som en ersättning för verket vi har idag vid Simhallen.

Mot slutet av 2020-talet tar vi nästa steg genom att komplettera fjärrvärmeverket med ett nytt Reningsverk. Samlokaliseringen kommer att ge extra miljöfördelar och stora kostnadsbesparingar.

Miljövänlig fjärrvärme

Tack vare utbyggnaden av fjärrvärme och dess smarta bränslemix har vi, under de senaste åren, lyckats ersätta olja och andra fossila bränslen så att utsläppen minskat radikalt i Ulricehamn.

Vår fjärrvärme har uppmärksammats vid ett flertal tillfälle och vi är bland de bästa i Sverige på miljövänlig fjärrvärme! Fjärrvärme, som vi ser som framtidens självklara miljöval.

Sluttäckning av deponin

Sluttäckningen av deponin på området vid återvinningscentralen Övreskog är ett stort och krävande projekt som ska vara klart 2023.

Sluttäckningen sker med speciella dukar och görs för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet (vattnet som kommer fram ur gamla sopor).

El och belysning

Genom att byta ut kommunens gatu- och parkbelysningar till lampor av lågenergityp sparar vi både miljön och pengar.

En annan typ av miljöarbete är det vi gör på elnätet i bygden. Vi gräver ner högspänningsledningar samtidigt som vi säkrar el-leveranserna. Efter hand blir ledningsgatorna vackert skogsbeklädda och kan åter användas för produktion av skog. En riktig miljöinsats!

Utveckling av Övreskog

Vi arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar på återvinningscentralen. Genom att ta tillvara på den gas som bildas av ”gamla sopor” kan vi med hjälp av stirlingmotorer, omvandla gasen till värme och elenergi. Energin används till att värma upp byggnader och marken framför fraktionerna.

Vi vill också stimulera till ett ökat återbruk genom vårt samarbete med Arbetscenter.

Solfångare

Vi har idag solfångare på bland annat två av våra reningsverk och arbetar för att få in fler solfångare i verksamheten.

Vår häftiga solcellsanläggning Smartflower, hälsar dig välkommen till Ulricehamns Energi. Blomman finns vid stora entrén på Karlsnäsvägen 11 och visar att solceller inte nödvändigtvis alltid behöver sitta på taket.

Miljövänlig fordonsgas

Vår miljövänliga fordonsgas hittar du på Strandgatan vid Åsundens strand. Gasen vi erbjuder är biogas, delvis en restprodukt från vårt eget reningsverk!

Miljömässigt är biogas i en klass för sig då det är det renaste bränslet i förhållande till övriga alternativ på marknaden. Den är helt förnyelsebar och medför inget tillskott av koldioxid i atmosfären vid förbränning.

Miljövänlig fordonsflotta

Vår fordonsflotta blir allt mer miljövänlig. Vi hyr ut ungefär 230 stycken bilar till kommunens olika enheter. Många av bilarna körs på fordonsgas och det senaste året har vi även tillhandahållit rena elbilar.

Våra egna diselfordon tankas numera med det fossilfria HVO-bränslet. Vi arbetar aktivt för att hela tiden öka andelen miljöfordon i vår bilflotta.

Skip to content