Miljö

Miljö

Vi arbetar aktivt med att göra vår bygd till en ”grön bygd”. Och då tänker vi inte på det som är naturligt grönt i form av träd, buskar etc utan mer på det miljöarbete som vi arbetar med på flera olika plan.

Exempel på miljöinsatser

Energi & Miljöcenter

Vårt största projekt någonsin blir det kommande Energi och Miljöcentret på Vist. Där planerar vi, att stegvis bygga ett nytt fjärrvärmeverk som en ersättning för verket vi har idag vid Simhallen. Mot slutet av 2020-talet tar vi nästa steg genom att komplettera fjärrvärmeverket med ett nytt Reningsverk. Samlokaliseringen kommer att ge extra miljöfördelar och stora kostnadsbesparingar.

Laddsstationer för elbilar

Vi tror att laddstolpar är en framtidsinvestering för miljön och har sedan hösten 2014 satt upp sex publika laddstationer för elbilar. Statistiken talar sitt tydliga språk. Vi ser en kraftigt ökande trend av användandet och vi ligger mycket väl till i både Sverige och Västra Götaland, vid en jämförelse av antalet laddningar per 1000 invånare. I Sjuhärad leder vi ligan.

Fjärrvärmen

Tack vare utbyggnaden av fjärrvärme och dess smarta bränslemix har vi lyckats ersätta olja och andra fossila bränslen så att utsläppen minskat radikalt de senaste åren. Vår fjärrvärme har uppmärksammats vid ett flertal tillfälle och vi ser fjärrvärme som framtidens självklara miljöval för ulricehamnaren.

Ständig utveckling av Återvinningscentralen

Vi arbetar fortlöpande med ständiga förbättringar. Genom att ta tillvara på den gas som bildas av ”gamla soporna” kan vi med hjälp av stirlingmotorer, omvandla gasen till värme och elenergi. Energin används till att värma upp byggnader och marken framför fraktionerna. Vi vill också stimulera till ett ökat återbruk genom  vårt samarbete med Arbetscenter.

Sluttäckning

Sluttäckningen av deponin på återvinningscentralen är ett stort och krävande projekt som ska vara klart 2023. Sluttäckningen gör vi för att minska påverkan på den omgivande miljön, men också för att minska lakvattnet, dvs det vatten som kommer fram ur gamla sopor.

Fordonsflottan allt mer miljövänlig

Vi hyr ut ca 230 bilar till kommunens olika enheter. Många av bilarna körs på fordonsgas och det senaste året har vi även tillhandahållit rena elbilar. Våra egna diselfordon tankas numera med det fossilfria HVO-bränslet.

El och belysning

Genom att byta ut kommunens gatu- och parkbelysningar till lampor av lågenergityp sparar vi både miljön och pengar. En annan typ av miljöarbete är det vi gör på elnätet i bygden. Vi gräver ner högspänningsledningar samtidigt som vi säkrar el-leveranserna. Efter hand blir ledningsgatorna vackert skogsbeklädda och kan åter användas för produktion av skog. En riktig miljöinsats!

Fordonsgas

Vår miljövänliga fordonsgas hittar du på Strandgatan vid Åsunds strand. Många av våra bilar använder fordonsgas som bränsle.

Smartflower
Vår häftiga solcellsanläggning Smartflower, hälsar dig välkommen till Ulricehamns Energi. Blomman finns vid stora entrén på Karlsnäsvägen 11 och visar att solceller inte nödvändigtvis alltid behöver sitta på taket.

Vi gör din vardag bättre

För att kort sammanfatta, för oss är miljö mer än bara vackra ord. Det är handling i stort och smått. Allt för att göra din vardag bättre och vår gemensamma miljö lite grönare!

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!