Hem / Fjärrvärme / Priser & Villkor

Fjärrvärme

Priser & Villkor

Kalkylator

Prisvärt alternativ

Fjärrvärme är ett prisvärt, bekymmersfritt och miljövänligt alternativ på värmemarknaden. Förutom ett konkurrenskraftigt pris, får du även fördelar som är svåra att värdera i pengar. Som en enkel, leveranssäker och miljöanpassad uppvärmning som i stort sett sköter sig själv.

Du betalar bara för den faktiska förbrukningen varje månad och kan lätt se hur mycket värme som används på värmemätaren. Att vi producerar värmen lokalt ger dig dessutom bland de lägsta priserna i Sjuhärad.

Kostnadsbaserad prissättning

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Totalt består våra kostnader till ungefär hälften av en fast avgift.

Vi försöker göra en jämn fördelning mellan fasta och rörliga kostnader under året, för att du som kund ska slippa ”överraskningar” under årets kalla månader. Dina kostnader som villakund består till ungefär 15 % av fasta kostnader, resterande är rörliga.

Aktuell prislista

Ny prislista gäller från och med 2024-07-01.

Anslutningsavgift

Avgiften för att skaffa fjärrvärme är låg, även jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Riktpris för en villa där fjärrvärmerören finns i gatan är 77 500 kr.

Anslutningen till vårt fjärrvärmenät betalas som en engångsavgift som inkluderar grävning, installation, värmeväxlare och återställning. Enkelt eller hur?

Prisexempel

Om en villaägare i Ulricehamn har en årsförbrukning på 20 000 kWh/år, vilket brukar räknas som en normal förbrukning, innebär den fasta avgiften tillsammans med förbrukningskostnaden en total kostnad på 24 968 kr per år.

Prisexempel andra förbrukningar inklusive moms 2023-07-01.

Årsförbrukning Totalkostnad per år Varav fast del Varav rörlig del
15 000 19 843 4 469 15 374
20 000 24 968 4 469 20 499
30 000 35 218 4 469 30 749
40 000 45 467 4 469 40 999
80 82 392 19 732 62 660
193 208 458 47 505 160 953
500 526 338 116 361 409 978
1 000 1 038 607 232 369 806 238

På årsförbrukningar större än 40 MWh beror faktisk kostnad på vilken toppeffekt anläggningen har, i detta exempel har effekten hämtats från Nils Holgerssonundersökningen.
Din anläggning kan alltså vara både något dyrare och något billigare.

Gatljus

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen syftar främst till att stärka din ställning som fjärrvärmekund och öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Det är framför allt förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden som lagen avser. Lagen innebär också en skyldighet för oss som företag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund, som begärt förhandling, om avtalsvillkor för fjärrvärme.

Skillnaden med den nya lagen är främst att det har tillkommit tre nya villkor:

  • Möjlighet till förhandling
  • Möjlighet till medling
  • Utökad uppsägningsrätt

energimarknadsinspektionen.se
riksdagen.se

Klagomålshantering

Överklagan och tillsyn

Om du är missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Skip to content