Hem / Fjärrvärme / Priser & Villkor

Fjärrvärme

Priser & Villkor

Kalkylator

Prisvärt alternativ

Fjärrvärme är ett prisvärt, bekymmersfritt och miljövänligt alternativ på värmemarknaden. Förutom ett konkurrenskraftigt pris, får du även fördelar som är svåra att värdera i pengar. Som en enkel, leveranssäker och miljöanpassad uppvärmning som i stort sett sköter sig själv.

Du betalar bara för den faktiska förbrukningen varje månad och kan lätt se hur mycket värme som används på värmemätaren. Att vi producerar värmen lokalt ger dig dessutom bland de lägsta priserna i Sjuhärad.

Kostnadsbaserad prissättning

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Totalt består våra kostnader till ungefär hälften av en fast avgift.

Vi försöker göra en jämn fördelning mellan fasta och rörliga kostnader under året, för att du som kund ska slippa ”överraskningar” under årets kalla månader. Dina kostnader som villakund består till ungefär 15 % av fasta kostnader, resterande är rörliga.

Aktuell prislista

Prislistan gäller från och med 2022-07-01.

Anslutningsavgift

Avgiften för att skaffa fjärrvärme är låg, även jämfört med andra uppvärmningsalternativ. Riktpris för en villa där fjärrvärmerören finns i gatan är 77 500 kr.

Anslutningen till vårt fjärrvärmenät betalas som en engångsavgift som inkluderar grävning, installation, värmeväxlare och återställning. Enkelt eller hur?

Prisexempel

Om en villaägare i Ulricehamn har en årsförbrukning på 20 000 kWh/år, vilket brukar räknas som en normal förbrukning, innebär den fasta avgiften tillsammans med förbrukningskostnaden en total kostnad på 21 485 kr per år.

Prisexempel andra förbrukningar inklusive moms 2022-07-01.

Års­förbrukning

Total kostnad per år

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000 kWh 17 231 kr 4 469 kr 12 762 kr
20 000 kWh 21 485 kr 4 469 kr 17 016 kr
30 000 kWh 29 993 kr 4 469 kr 25 524 kr
40 000 kWh 38 501 kr 4 469 kr 34 032 kr
80 MWh 70 638 kr 18 638 kr 52 000 kr
193 MWh 180 126 kr 45 046 kr 135 079 kr
500 MWh 452 970 kr 110 023 kr 342 947 kr
1 000 MWh 891 824 kr 219 647 kr 672 177 kr

På årsförbrukningar större än 40 MWh beror faktisk kostnad på vilken toppeffekt anläggningen har, i detta exempel har effekten hämtats från Nils Holgerssonundersökningen.
Din anläggning kan alltså vara både något dyrare och något billigare.

Gatljus

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen syftar främst till att stärka din ställning som fjärrvärmekund och öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Det är framför allt förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden som lagen avser. Lagen innebär också en skyldighet för oss som företag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund, som begärt förhandling, om avtalsvillkor för fjärrvärme.

Skillnaden med den nya lagen är främst att det har tillkommit tre nya villkor:

  • Möjlighet till förhandling
  • Möjlighet till medling
  • Utökad uppsägningsrätt

energimarknadsinspektionen.se
riksdagen.se

Klagomålshantering

Överklagan och tillsyn

Om du är missnöjd med ett beslut från oss och vill få ditt ärende prövat av högre instans, kan du vända dig till:

Skip to content