Hem / Vatten & Avlopp / Ditt vatten

Vatten & Avlopp

Ditt vatten

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten, som vanligtvis är placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Kontrollera regelbundet att alla tappställen, toaletter och övriga VA-installationer fungerar som de ska.

Ditt ansvar

Ulricehamns Energi är ansvarig för VA-anläggningen ända fram till fastighetens installation, den så kallade förbindelsepunkten. Fastighetsägaren svarar för allt som ligger på fastighetens sida om förbindelsepunkten. Ansvarsgränsen innebär inte att man inte kan äga något på andra sidan gränsen; huvudmannen kan äga till exempel vattenmätare som ingår i fastighetens VA-installation.

Vattenmätare

Vattenmätaren är Ulricehamns Energis egendom

Även om vattenmätaren sitter inom fastigheten är det Ulricehamns Energis egendom. Vi har rätt att bestämma plats för mätaren och kostnadsfritt disponera denna plats. Vi har också befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Även om vattenmätaren är Ulricehamns Energis egendom ska fastighetsägaren regelbundet se över de särskilda anordningar och vattenmätare som finns inne på fastigheten och skydda dessa från eventuella skador. Fastighetsägaren ska även underrätta för oss på Ulricehamns Energi om det uppstår driftstörningar och behov av åtgärder.

Du ansvarar för vattenmätarens placering

Vi på Ulricehamns Energi äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för ventiler och installationen kring vattenmätaren.

Det finns krav på hur en mätarplats i en fastighet ska utformas. Det måste vara lätt för vår personal att byta mätaren. Du som fastighetsägare ansvarar för att mätaren läses av regelbundet, normalt minst en gång per år.

Placering av vattenmätare (PDF)

En hand håller ett glas under en kran med rinnande vatten

Debitering av vatten

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet har en vattenmätare som visar hur mycket vatten du använder. Debitering av vatten från oss på Ulricehamns Energi sker utifrån en beräknad årsförbrukning. Därav är det viktigt att du regelbundet stämmer av fakturan mot verklig mätarställning/förbrukning. En gång om året skickar vi ut ett avläsningskort. Det är då viktigt att du rapporterar in din mätarställning till oss.

Onormalt hög vattenförbrukning?

När du har lämnat in en vattenavläsning till oss, eller i samband med att vi har bytt din vattenmätare, kan din fakturerade vattenförbrukning bli högre än normalt. En naturlig förklaring kan vara att ni blivit fler i hushållet, men det kan också bero på att du har en vattenläcka någonstans.

Misstänkt vattenläcka
En droppande vattenkran eller en läckande toalett kan snabbt resultera i många kubikmeter vatten. Men en del vattenläckor är inte synliga. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och det inte finns ett synligt läckage, kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt.

Så här gör du en läcksökning

Så här kontrollerar du vattenledningssystemet om du misstänker att en läcka kan finnas någonstans:

Test 1
Stäng alla tappställen (exempelvis vattenkranar, dusch, disk- och tvättmaskin) och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud, kan det finnas en läcka inom fastigheten.

Om det susande ljudet inte upphör när du stänger avstängningsventilen, betyder det att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren.

Test 2
Stäng av vattnet till vattenmätaren. Börjar mätarens tandade hjul att snurra när du öppnar avstängningsventilen tyder även detta på ett läckage inom fastigheten.

Kontrollera att kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenanslutning inte läcker innan du kontaktar en rörledningsfirma.

Reducerad faktura

Har du haft ett dolt vattenläckage kan vi reducera din faktura. Vi behöver då skriftlig dokumentation på att det har varit en dold vattenläcka samt intyg på att läckan är åtgärdad. VA-personal från Ulricehamns Energi skall ges tillträde för kontroll. En läckande kran, toalett eller säkerhetsventil är inte en dold vattenläcka. Reduktion sker heller inte vid avsaknad av åtgärder för att förebygga frysskador.

Tänk på att fastighetsägarens ansvar betyder att regelbundet kontrollera tappställen, toaletter och övriga VA-installationer.

Vi bedömer din ansökan om avgiftsreduktion enligt följande:

  1. Överförbrukningen ska vara minst 50 % av normalförbrukningen.
  2. Överförbrukningen ska uppgå till mer än 100 kubikmeter per år.

Om båda dessa villkor uppfylls medges reduktion med 50 % av av den överförbrukning som överstiger 100 kubikmeter. Normalförbrukningen beräknas till medelårsförbrukningen under de senaste tre normalåren.

Rapportera vattenmätarställning

Dags för vattenmätarbyte?

Alla fastigheter som är ansluta till det kommunala vattennätet har en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen. Vattenmätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder. Med jämna mellanrum byter vi ut och kalibrerar din vattenmätare. Inför bytet får du ett vykort av oss med en bokad tid för ditt byte. Filmen nedan visar några saker du bör kontrollera innan vi kommer till just din fastighet.

Varning för Champagnekorken!

Det finns olika typer av ventiler för att stänga av vattnet vid mätaren. LK580, LK581 och LK582 är äldre modeller som inte längre är godkända, eftersom dessa lätt går sönder när de stått orörda ett tag, vilket kan orsaka omfattande vattenskador och personskada. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket, och kallas därför ofta för ”Champagnekorken”.

Ulricehamns Energis personal får inte röra ovan nämnda avstängningsventiler. För att vi ska kunna byta din vattenmätare måste därför behörig fackman byta avstängningsventilerna innan mätarbytet.

Champagnekork som sitter på vattenledningen

Egen brunn

Som fastighetsägare utanför tätbebyggt område får du oftast ditt dricksvatten från en egen brunn. Den kan vara borrad eller grävd. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för du har ett bra vatten.

Götalands godaste kranvatten

Du har väl inte missat att vi fått pris för Götalands godaste kranvatten i Svenskt Vattens kranvattentävling?
Priset delades ut med motiveringen: ”Friskt och svalkande, klart som ur djupet av en skogskälla – Njutbart från första klunken”.

Skip to content