Hem / Vatten & Avlopp / Ditt vatten

Vatten & Avlopp

Ditt vatten

Rapportera din mätarställning

Din faktura för vatten baseras på en ungefärlig uppskattning kring vad ditt hushåll beräknas förbruka varje år.

Vi rekommenderar alla att läsa av sin vattenmätare minst en gång om året, för att säkerställa att fakturan ligger i nivå med hushållets förbrukning.

Vid flytt rapporteras den slutliga mätarställningen in och vi skickar en slutfaktura.

Götalands godaste kranvatten

Du har väl inte missat att vi fått pris för Götalands godaste kranvatten i Svenskt Vattens kranvattentävling? Priset utdelades med motiveringen: ”Friskt och svalkande, klart som ur djupet av en skogskälla – Njutbart från första klunken”.

Vatten rinner ur kran ner i ett glas

Dags för vattenmätarbyte?

Alla fastigheter som är ansluta till det kommunala vattennätet har en vattenmätare som mäter av vattenförbrukningen. Vattenmätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder. Med jämna mellanrum byter vi ut och kalibrerar din vattenmätare. Inför bytet får du ett vykort av oss med en bokad tid för ditt byte. Filmen nedan visar några saker du bör kontrollera innan vi kommer till just din fastighet.

Vattenmätare

Vi på Ulricehamns Energi äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för ventiler och installationen kring vattenmätaren.

Det finns krav på hur en mätarplats i en fastighet ska utformas. Det måste vara lätt för vår personal att byta mätaren. Du som fastighetsägare ansvarar för att mätaren läses av regelbundet, normalt minst en gång per år.

Installera vattenmätare

Vattenkvalitet

För att vi ska kunna leverera ett dricksvatten som håller en jämn och hög kvalitet ser vi till att ha friska vattentäkter och ett väl fungerande ledningsnät.

Våra kvalitetskontroller

Varje år genomför vi minst 300 stycken kvalitetskontroller på vattnet i ledningsnätet och på utgående vatten från vattenverken. Provtagningarna utförs enligt säkerställda program och fastställs av Livsmedelsverket och i samråd mellan oss och miljökontoret.

Ett dricksvatten kan enligt lagtexten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning respektive otjänligt.

Är du intresserad av analysresultatet är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Drickvattnets flouridhalt

  • Ulricehamn: 0.4 mg/l
  • Hössna: 0.7-1.1 mg/l
  • Marbäck: 0.9 mg/l
  • Köttkulla: 1.3-1.4 mg/l
  • Torsbo: 0.8 mg/l
  • Högagärde: 0.25 mg/l
  • Hökerum: 0.6-1.2 mg/l
  • Nitta: 0.2-0.5 mg/l
  • Älmestad: 1.1 mg/l

Bedömning

Vattenproverna skickar vi i kylväska direkt till ett ackrediterat laboratorium som bedömer om vattnet är tjänligt att dricka. Om vattnet bedöms som otjänligt eller tjänligt med anmärkning från hälsomässig synpunkt vidtas omedelbart lämpliga åtgärder.

Vattenproduktion

Som ansvariga för VA sköter vi nio stycken vattenverk, tryckstegringsstationer, högreservoarer, 14 stycken avloppsverk och 42 stycken pumpstationer.

Vattentäkter

Vattnet som produceras till dricksvatten tas från olika vattentäkter runt om i kommunen i respektive samhälle. Grundvattnet är naturens renaste vatten, men ofta behövs ändå någon behandling för att det ska uppfylla kraven på dricksvatten.

Idag har vi 24 grundvattentäkter bestående av bergborrade brunnar och anlagda brunnar i jordlagren. Från brunnarna pumpas råvattnet in i våra vattenverk som övervakas med automatiska system som larmar om något blir fel.

Drickbart vatten

I vattenverken tar vi bort metaller och mineraler som finns naturligt i marken och i en del fall sänker vi också kalkhalten i vattnet. Sedan pumpas vattnet ut från vattenverken till vårt ledningsnät och våra reservoarer. Nu är vattnet färdigt för leverans. En vridning på kranen och vattnet är ditt.

Vattnets hårdhet

I kommunen finns nio stycken vattenverk och vattnet har en hårdhet på 3-7°dH.
Det betyder att vattnet är medelhårt, vilket har många fördelar.
Det går åt mindre mängd tvål, schampo, tvättmedel och diskmedel.
Dessutom kalkar inte hushållsmaskinerna igen så fort.

Mycket mjukt
< 2

Mjukt
2,1 – 4,9

Medelhårt
5,0 – 9,8

Hårt
9,9 – 21,0

Mycket hårt
> 21

Vattnets hårdhet i tvättmaskiner

Tvättmedel ska doseras efter vattnets hårdhet och tvättmaskinens storlek. Den vanliga hushållsmaskinen rymmer 3-4 kg tvätt medan maskinen i tvättstugan i hyreshuset oftast rymmer 5-6 kg tvätt. Följ anvisningarna på tvättmedelspaketet och dosera därefter med hjälp av måttskopa.

Om tvätten endast är lätt smutsad eller om maskinen inte är helt full, ska man tillsätta en lägre dos av tvättmedel än den anvisade. För att ta reda på att rätt dos tvättmedel tillsatts kan man, i maskiner med genomskinlig lucka, titta in i tvättrumman under pågående tvättning och se efter hur mycket vitt skum som bildas i tvättvattnet.

Skummet är överskott av tvättmedel som inte reagerat med smuts i plaggen. Om det nätt och jämnt bildats ett svagt skum i tvättvattnet har rätt dos tvättmedel tillsatts.

Om det inte syns något skum alls har för lite tvättmedel tillsatts och plaggen blir inte helt rena. Om det däremot är mycket skum i tvättvattnet har för mycket tvättmedel tillsatts; detta ger inte bättre tvättresultat utan tvärtom finns det risk att tvättmedel sitter kvar i plaggen efter sköljning. Dessutom orsakar överdoser av tvättmedel en extra belastning på avloppsreningsverk och miljö.

Vattnets hårdhet i diskmaskiner

Många diskmaskinstillverkare rekommenderar tillsats av salt om vattnets hårdhet överstiger ett visst värde, till exempel 4 °dH eller 6 °dH. Man kan ta reda på om salt behöver tillsättas genom att diska i maskinen med bara diskmedel och inte salt.

Om inga vita kalkbeläggningar bildas på glas och övrig disk behöver inte salt tillsättas. Om det däremot bildas vita kalkbeläggningar kan detta motverkas genom tillsats av salt.

Alla diskmaskiner bör då och då köras tomma med citronsyra i stället för diskmedel i diskmedelsfacket, vilket löser upp kalkbeläggningar som med tiden bildas i maskinens små kanaler. Citronsyra finns att köpa till exempel hos färghandlare.

Skip to content