Hem / Avfall / Förpackningsinsamling

Avfall

Förpackningsinsamling

Förpackningar av olika material

2024 tar Ulricehamns Energi över insamlingen av förpackningsavfall

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för fastighetsnära förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från den 1 januari 2024. Fastighetsnära insamling av förpackningar skall införas för samtliga hushåll före den 1 januari 2027.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad.

Lämna förpackningar på en återvinningsstation

I Ulricehamns kommun finns totalt 22 st återvinningsstationer, där du kan lämna dina hushållsförpackningar. Från och med 1 januari 2024 tar Ulricehamns Energi över ansvaret för återvinningsstationerna.

Kontakt & felanmälan

Har du några frågor eller synpunkter på tömning och renhållning hänvisar vi till FTI på tel: 0200-880311. Felanmälan kan du göra på fti.se

Återvinningsstation i Ulricehamn
Flerbostadshus speglar sig i vattnet vid Norra Stranden i Ulricehamn.

Fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus

From den 1 januari 2024 tar Ulricehamns Energi över ansvaret för fastighetsnära insamling av förpackningar i flerfamiljshus. Entreprenaden kommer att skötas av Remondis. För att säkerställa en smidig övergång från din tidigare entreprenör är det viktigt att du som redan har fastighetsnära insamling tecknar ett nytt avtal med Ulricehamns Energi senast den 10 november 2023. I avtalet ser du även vad de olika alternative kostar. Notera att priserna inkluderar kärlhyra, gångavstånd samt hämtning.

Notera att detta endast gäller insamling av förpackningar. LBC kommer även fortsättningsvis hämta ert hushållsavfall. 

Fakturering & kundservice

Fakturering samt alla kundservicefrågor kommer att hanteras av oss på Ulricehamns Energi. Varmt välkommen att kontakta oss på tel: 0321-532300 eller e-post: info@ueab.se

Skip to content