Hem / Vatten & Avlopp / För företag

Vatten & Avlopp

För företag

Slang till vattenkiosk

Vattenkiosker i Ulricehamn och Gällstad

För att kunna erbjuda vatten till kunder har vi installerat vattenkiosker där du som kund kan fylla din tankbil eller liknande. Syftet med installationen av vattenkiosker är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet till våra kunder.

Vattenkiosken har en backventil installerad för att ingen smitta ska komma in i ledningsnätet. Observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten, inte dricksvatten. Kiosken får man åtkomst till via en nyckel som man kvitterar ut på Ulricehamns Energi.

Bandposterna är plomberade och plomberingen får inte brytas (eventuellt otillåtet uttag ur brandposter kommer att polisanmälas).

Priset för vattenuttag ur vattenkiosk i Gällstad eller Ulricehamn hittar du i VA-taxan.

Karta över vattenkiosker

Gränsvärden för avlopp

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, (enligt publikation P95, mars 2009).
Det finns varningsvärden för ett flertal ämnen och överskrids dessa ställs krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till kommunala avloppsnätet.

Parametrar som kan påverka ledningsnätet

Värdena bör inte överskridas ens under kortare tid.

PHmin
Momentanvärde: 6,2
Skador: Korrosionsrisk, frätskador på betong

PHmax
Momentanvärde: 10 – 11
Skador: Korrosionsrisk, frätskador på betong

Temperatur
Momentanvärde: max 50°C
Skador: Packningar

Konduktivitet
Momentanvärde: 500mS/m
Skador: Korrosionsrisk stål

Sulfat, sulfit & tiosulfat
Momentanvärde: 400mg/l
Skador: Betongkorrision

Magnesium Mg²
Momentanvärde: + 300mg/l
Skador: Betongkorrision

Ammonium, NH4+
Momentanvärde: 60mg/l
Skador: Betongkorrision

Klorid
Momentanvärde: 2500mg/l
Skador: Materialskador

Parametrar som kan påverka reningsprocesser eller slamkvaliteten

Överskrids dessa värden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder.
Varningsvärde = Samlingsprov för dygn, vecka och månad

Bly, Pb
Varningsvärde: 0,05 mg/l

Kadmium, Cd
Varningsvärde: Bör inte förekomma *

Koppar, Cu
Varningsvärde: 0,2 mg/l

Kvicksilver, Hg
Varningsvärde: Bör inte förekomma *

Nickel, Ni
Varningsvärde: 0,05 mg/l

Silver, Ag
Varningsvärde: 0,05 mg/l

Zink, Zn
Varningsvärde: 0,2 mg/l

Miljöfarliga organiska ämnen
Varningsvärde: Bör inte förekomma *

Cyanid total, CN
Varningsvärde: 0,5mg/l

Oljeindex
Varningsvärde: 5-50 mg/l

Nitrifikationshämning vid inblandning av 20% avloppsvatten
Varningsvärde: 20% hämning

Nitrifikationshämning vid inblandning av 40% avloppsvatten
Varningsvärde: 40% hämning

*= Kan tillåta samma halt som i aktuellt dricksvatten. (Cd 0,02μg/l, Hg <0,1 μg/l)

Skip to content