Ditt avlopp

Toalett

Ditt avlopp

Vi på Ulricehamns Energi ansvarar för ditt avlopp.

Enkelt uttryckt handlar det om att ta hand om och rena ditt och övriga ulricehamnares naturliga avfall från toaletter, badkar, duschar, diskhoar och övriga avlopp.

Fett skapar problem i avlopp

De senaste åren har fettavlagringar i våra avloppsledningar blivit ett växande problem. När fettet stelnar på rörens insida kan det orsaka avloppsstopp och översvämningar.

För att undvika stopp får inte större mängder fett släppas ut i avloppet. För mer information om avskiljning av fett ur avloppsvattnet kontakta vår kundservice.

Vad får du spola ner i toaletten?

Det enda du får spola ner i toaletten är fekalier och toalettpapper eller som man vanligtvis säger: Kiss, bajs och toalettpapper då det vatten vi använder ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket om det inte fastnar på vägen. Om man spolar ner fel saker kan det orsaka stora problem i form av stopp och driftstörningar i ledningsnätet, pumpstationer och reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus. Tänk på att även slam från enskilt avlopp hamnar på reningsverket efter det att det tömts! Mycket av skräpet ställer även till problem i reningsprocessen på reningsverket, med risk för negativ påverkan på miljö.

Tänk på att inte heller släppa ut följande:

Farligt avfall: ex kemikalier, färg, lim ska lämnas in på återvinningscentralen (Karta till Övreskog)
Mediciner: ska lämnas in på apoteket.
Inget fett i avloppet: Tänk på att torka ur stekpannan med papper och samla rester av frityrolja i en sluten förpackning och lägg det i soporna

Detta får INTE spolas ner i toaletten. Det ska läggas i sopkärlet:

Pappershanddukar, näsdukar, servetter, våtservetter, industripapper, engångsrakhyvlar, matfett, blöjor, bindor, tops, tamponger, hår, ludd från torktumlare, bomull, kondomer, tandpetare,  strumpbyxor, underkläder, rengöringstrasor, kattsand, snus, cigaretter och mycket mer….

Att spola rätt är lätt
Bara tre saker hör hemma i toaletten: kiss, bajs och toalettpapper

Gränsvärden för utsläpp av avloppsvatten

Här har vi samlat riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, (enligt publikation P95, mars 2009).

Avloppsreningsverk är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. De kan även ta emot avloppsvatten som liknar hushållsspillvatten från industrier och andra verksamheter. Industriavloppsvatten som avviker innehållsmässigt från hushållsspillvatten eller är farliga för miljön får inte släppas ut i kommunens ledningsnät.

Varningsvärden för ett flertal ämnen finns nedan i tabell 1 och 2 . Överskrids dessa ställs krav på interna reningsåtgärder före utsläpp till kommunala avloppsnätet.

Tabell 1

Parametrar som kan påverka ledningsnätet och vilka skador de kan ge.

Tabell 2

Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvalitén.

Så tömmer du poolen

När du ska tömma din pool har du två möjligheter: att hälla ut vattnet på tomten eller leda det till närmaste dagvattenbrunn.

Avklorera ditt vatten

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor måste avkloreras innan poolen töms. Du kan avklorera vattnet antingen genom att låta det stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De brukar säljas i butiker för bassängtillbehör.

Tömma ut vattnet

När vattnet är avklorerat kan du infiltrera det i marken och på så vis tömma poolen på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller på en annan yta som släpper igenom vatten. Om inte det är möjligt, så kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta görs enklast genom att pumpa vattnet via slang till närmaste dagvattenbrunn.

Undvik att leda vattnet till avloppet

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet och ska inte belasta reningsverket i onödan.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!