Hem / Vatten & Avlopp / Ditt avlopp

Vatten & Avlopp

Ditt avlopp

Det enda du får spola ner i toaletten är fekalier och toalettpapper eller som man vanligtvis säger: Kiss, bajs och toalettpapper då det vatten vi använder ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen.

Vit öppen toalettstol samt handfat.

Ditt ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten, som vanligtvis är placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Kontrollera regelbundet att alla tappställen, toaletter och övriga VA-installationer fungerar som de ska.

Hjälp oss! Vi har stora problem med våtservetter och hushållspapper i vårt avloppsledningsnät. Tack för att du inte använder toaletten som en papperskorg.

Var rädd om vårt reningsverk

Avloppsreningsverk är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. De kan även ta emot avloppsvatten som liknar hushållsspillvatten från industrier och andra verksamheter. Industriavloppsvatten som avviker innehållsmässigt från hushållsspillvatten eller är farliga för miljön får inte släppas ut i kommunens ledningsnät.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket om det inte fastnar på vägen. Om man spolar ner fel saker kan det orsaka stora problem i form av stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus. Tänk på att även slam från enskilt avlopp hamnar på reningsverket efter det att det tömts! Mycket av skräpet ställer även till problem i reningsprocessen på reningsverket, med risk för negativ påverkan på miljö.

Att spola fel orsakar stora problem

Vi har stora problem med våtservetter och hushållspapper i vårt avloppsledningsnät. Totalt spolas det ner ca 16 000 kg skräp i avloppet i Ulricehamn varje år.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket om det inte fastnar på vägen. Om man spolar ner fel saker kan det orsaka stora problem i form av stopp och driftstörningar i ledningsnätet, pumpstationer och reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.

Tänk på att även slam från enskilt avlopp hamnar på reningsverket efter det att det tömts! Mycket av skräpet ställer även till problem i reningsprocessen på reningsverket, med risk för negativ påverkan på miljö.

Sveriges vanligaste fulspolning är snus

Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen, berättar Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Gör rätt med Edward Blom (Youtube-film)

Det är lätt att spola rätt

Det enda du får spola ner i toaletten är fekalier och toalettpapper eller som man vanligtvis säger: Kiss, bajs och toalettpapper då det vatten vi använder ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen.

Det enda du får spola ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

Spola aldrig ner - Farligt avfall

Kemikalier, färg, lim och annat farligt avfall får inte spolas ner i avloppet. Detta lämnas istället in på återvinningscentralen

Spola aldrig ner - Mediciner

Mediciner får inte spolas ner i avloppet. Alla mediciner ska lämnas in på ett apotek

Spola aldrig ner - Fett

Torka ur stekpannan med papper och samla rester av frityrolja i en sluten förpackning – slängs det sedan i brännbart avfall. De senaste åren har fettavlagringar i våra avloppsledningar blivit ett växande problem. När fettet stelnar på rörens insida kan det orsaka avloppsstopp och översvämningar. För att undvika stopp får inte större mängder fett släppas ut i avloppet. Fettavskiljarpolicy (PDF)

Detta får du INTE slänga i toaletten

Pappershanddukar, näsdukar, servetter, våtservetter, industripapper, engångsrakhyvlar, matfett, blöjor, bindor, tops, tamponger, hår, ludd från torktumlare, bomull, kondomer, tandpetare, strumpbyxor, underkläder, rengöringstrasor, kattsand, snus och cigaretter.

Tvätta bilen miljövänligt

Vattnet som rinner av din bil när du tvättar den är fullt med tungmetaller och kemikalier som är farliga för både människor och miljön. När du tvättar bilen hemma på gatan eller garageuppfarten rinner det orenade vattnet ut i våra sjöar och badvatten.

Det bästa sättet att tvätta din bil miljövänligt är att göra det på en gör-det-själv-hall eller automatisk biltvätt. Då renas vattnet innan det släpps ut till sjöar, vattendrag eller kommunens reningsverk.

En hand med rosa plasthandske tvättar en motorhuv på en bil
En kille simmar under vattnet i en pool

Har du pool?

När du ska fylla din pool har du två möjligheter: att fylla vatten från din inkommande vattenledning, eller att alternativt beställa vatten från en entreprenör.

När du ska tömma din pool kan du antingen hälla ut vattnet på tomten eller leda det till närmaste dagvattenbrunn. Undvik att leda vattnet till avloppet.

Viktigt när du tömmer din pool

Avklorera ditt vatten
En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor måste avkloreras innan poolen töms. Du kan avklorera vattnet antingen genom att låta det stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De brukar säljas i butiker för bassängtillbehör.

Tömma ut vattnet
När vattnet är avklorerat kan du infiltrera det i marken och på så vis tömma poolen på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller på en annan yta som släpper igenom vatten. Om inte det är möjligt, så kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta görs enklast genom att pumpa vattnet via slang till närmaste dagvattenbrunn.

Undvik att leda vattnet till avloppet
Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet och ska inte belasta reningsverket i onödan.

Skip to content