Hem / Vatten & Avlopp / Ditt avlopp

Vatten & Avlopp

Ditt avlopp

Toalettstol uppefrån

Det är lätt att spola rätt

Det enda du får spola ner i toaletten är fekalier och toalettpapper eller som man vanligtvis säger: Kiss, bajs och toalettpapper då det vatten vi använder ingår i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen.

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket om det inte fastnar på vägen. Om man spolar ner fel saker kan det orsaka stora problem i form av stopp och driftstörningar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus. Tänk på att även slam från enskilt avlopp hamnar på reningsverket efter det att det tömts! Mycket av skräpet ställer även till problem i reningsprocessen på reningsverket, med risk för negativ påverkan på miljö.

Vad får jag inte spola ned i avloppet?

 • Farligt avfall
  Kemikalier, färg, lim och annat farligt avfall lämnas istället in på återvinningscentralen
 • Mediciner
  Alla mediciner ska lämnas in på ett apotek
 • Fett
  Torka ur stekpannan med papper och samla rester av frityrolja i en sluten förpackning – slängs det sedan i brännbart avfall. De senaste åren har fettavlagringar i våra avloppsledningar blivit ett växande problem. När fettet stelnar på rörens insida kan det orsaka avloppsstopp och översvämningar. För att undvika stopp får inte större mängder fett släppas ut i avloppet.
  Fettavskiljarpolicy (PDF)

Ditt avlopp

Vi på Ulricehamns Energi ansvarar för ditt avlopp.

Enkelt uttryckt handlar det om att ta hand om och rena ditt och övriga ulricehamnares naturliga avfall från toaletter, badkar, duschar, diskhoar och övriga avlopp.

Det vatten vi använder ingår i ett ständigt kretslopp och vår uppgift är att se till att det är rent när det återvänder till naturen.

Avloppsvatten

Avloppsreningsverk är utformade för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll.

De kan även ta emot avloppsvatten som liknar hushållsspillvatten från industrier och andra verksamheter. Industriavloppsvatten som avviker innehållsmässigt från hushållsspillvatten eller är farliga för miljön får inte släppas ut i kommunens ledningsnät.

Att spola fel orsakar stora problem

Allt som spolas ner i avloppet hamnar till slut på reningsverket om det inte fastnar på vägen. Om man spolar ner fel saker kan det orsaka stora problem i form av stopp och driftstörningar i ledningsnätet, pumpstationer och reningsverket. Det kan också orsaka stopp och problem i ledningarna i ditt eget hus.

Tänk på att även slam från enskilt avlopp hamnar på reningsverket efter det att det tömts! Mycket av skräpet ställer även till problem i reningsprocessen på reningsverket, med risk för negativ påverkan på miljö.

Hur tömmer jag poolen?

När du ska tömma din pool har du två möjligheter: att hälla ut vattnet på tomten eller leda det till närmaste dagvattenbrunn.

Avklorera ditt vatten
En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor måste avkloreras innan poolen töms. Du kan avklorera vattnet antingen genom att låta det stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat. De brukar säljas i butiker för bassängtillbehör.

Tömma ut vattnet
När vattnet är avklorerat kan du infiltrera det i marken och på så vis tömma poolen på den egna tomten, till exempel på gräsmattan eller på en annan yta som släpper igenom vatten. Om inte det är möjligt, så kan vattnet tömmas i dagvattennätet. Detta görs enklast genom att pumpa vattnet via slang till närmaste dagvattenbrunn.

Undvik att leda vattnet till avloppet
Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet och ska inte belasta reningsverket i onödan.

Vi tar hand om ditt avlopp

Spola rätt

I Ulricehamn spolar vi ner ca 16 000 kg skräp i avloppet varje år.

Hjälp oss! Vi har stora problem med våtservetter och hushållspapper i avloppen i Ulricehamns kommun. Tack för att du inte använder toaletten som en papperskorg.

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Sluta fulspola

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

De vanligaste sakerna som fulspolas är bommulstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.

Detta får man INTE slänga i toan

Bland annat pappershanddukar, näsdukar, servetter, våtservetter, industripapper, engångsrakhyvlar, matfett, blöjor, bindor, tops, tamponger, hår, ludd från torktumlare, bomull, kondomer, tandpetare, strumpbyxor, underkläder, rengöringstrasor, kattsand, snus och cigaretter.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sveriges vanligaste fulspolning är snus

Varje dag spolar svenskarna ner ca 4 miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Sverige och 1100 ton skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. De är heller inte byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen, berättar Anna Linusson, VD på Svenskt Vatten.

Gör rätt med Edward Blom (Youtube-film)

Skip to content