Elnät

Hej! Hur kan vi hjälpa dig idag?

Elpriskompensation
dec 2021-feb 2022

Gällande Regeringens förslag om kompensation för mars har vi inget beslut om detta ännu utan återkommer när vi vet mer.

Frågor & Svar
Elpriskompensation

Vad behöver jag göra för att få kompensationen?

Om du är berättigad till kompensationen kommer du inte behöva göra något för att få ta del av stödet. Vi som elnätsägare sköter all administration och kommer se till att elpriskompensationen automatiskt dras från din faktura.

När kommer kompensationen dras på min faktura?

Vi arbetar hårt för att detta skall ske i samband med faktureringen i april. Är avdraget högre än din fakturan så kommer det att fortsätta dras på kommande fakturor tills det är återbetalt till dig.

Vem får kompensation?

Alla hushåll som under perioden december 2021 – februari 2022 haft en elförbrukning från 700 kWh-2000 kWh per månad.

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Om man har en elförbrukning över 2000 kWh per månad slår man i taket för stödet.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

Jag har flyttat, vad händer med min kompensation?

Om du har bott på en adress och varit skriven på elnätet under någon period som är berättigad ersättning, får du pengar även om du har flyttat.

Vi använder oss utav Swedbanks kontoregister, har du inte registrerat något konto där så hör av dig till oss.

Har du ingen ström?

Har strömmen gått i din fastighet?  Har vi kända problem på vårt elnätsområde så finns uppdaterad information under ”driftinformation”. Vill du rapportera in ett fel så gör du det lättast via vår telefonväxel 0321-532300. Efter arbetstid kan du, via telefonsvararen, välja att bli kopplad till vår jourpersonal (välj elnät).
Glödlampa

Ska du flytta?

För att du ska få en bra start i din nya bostad är det viktigt att du anmäler inflyttning till oss så snart som möjligt, dock senast 7 dagar innan. Om du missar att anmäla kan det hända att elen är avstängd när du flyttar in.

Flyttsymbol

Ska du gräva?

Fråga först, gräv sen. Om du planerar att utföra grävnings- eller borrningsarbete skall du alltid registrera det på Ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet. Då det kan finnas ledningar där du tänker gräva.

Skylt varning

Vill du ansluta en ny fastighet?

Hur stor din anslutningsavgift blir beror på vilken storlek på säkring du behöver och  på hur långt avståndet är (fågelvägen) från din tomtgräns till närmaste anslutningspunkt i vårt befintliga elnät.

Vill du ändra huvudsäkring?

Har du för liten huvudsäkring kan den gå sönder när du använder mycket el. Har du en överdimensionerad säkring betalar du en för hög fast avgift i onödan. Det är därför bra att tänka över sitt val av ny eller befintlig säkringsstorlek. Om du vill ändra säkringsstorlek så kontaktar du en Elinstallatör.

Behöver du kontakta oss?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Just nu i Ulricehamn

Framtidsäkring i fokus

De senaste åren har det hänt mer på elmarknaden än under de senaste 100 åren. Elektrifieringen av samhället påverkar alla människor och ett ökat behov av el medför nya utmaningar kring att säkerställa leveransen. Vi jobbar för fullt för att säkerställa att vi lever upp till de krav som kommer att ställs på framtidens elnät.

Stormsäkring

Vårt stormsäkringsprojekt syftar till att minska elavbrotten och säkra driften vid framförallt stormar och orkaner. Arbetet innebär att vi byter luftburna elledningar mot nedgrävd kabel. Ett arbete som både är arbetskrävande och kostsamt men lönande på sikt! Vi blir mindre känsliga för väder och vind och du får en säkrare elleverans.

Sedan starten har vi ersatt dåvarande luftledning med kabel, vilket innebär att tidigare ledningsgator återlämnas till respektive markägare. Ledningsgator som sedan kan återanvändas för produktion av skog. En riktig miljöinsats med andra ord!

Robust elnät

Ulricehamns Energi har under flera år arbetat för att få ökad redundans i elnätet. Kort sagt kan man säga att vid en eventuell drift störning får du tillbaka strömmen snabbare. Ökad redundans i vårt elnät ökar leveranssäkerheten betydligt.

Koppar kabel

Smarta elmätare

Arbetet med att byta till smarta elmätare har påbörjats och en leverantör kommer att upphandlas. Arbetet är föranlett av myndighetskrav och skall vara klart innan 2025. Med den nya elmätaren får du som kund möjlighet till mer detaljerad information om din energianvändning, vilket möjliggör en mer flexibel elanvändning samt större möjligheter att påverka sina kostnader.

Wifi symbol

Elnät på Ulricehamns Energi

Vårt ansvar

Att vara nätägare betyder att vi, inom vårt geografiska område, har skyldighet att tillhandahålla elnätet till dig och våra övriga kunder. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera. Vi ansvarar för investeringar i nätet, utbyggnad, underhåll och mätning.

Vårt område

Elmarknaden är genom lagstiftning delad i elnätverksamhet och elhandel.

Ulricehamns Energi är ett av ca 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet.

Du kan inte välja ditt nätbolag, däremot kan du fritt välja din elhandlare då elhandeln är avreglerad. Vi överför energin hem till ditt hem från den elhandlare du tecknat avtal med.

Karta

Kartan visar vårt koncessionsområde. Klicka på kartan för större bild.

Karta över elnätet i Ulricehamns kommun

Så funkar det

Vi transporterar elström inom Ulricehamns kommuns nordvästra del. Strömmen kommer in till oss från Vattenfall, som äger de överliggande näten.

Vi köper in den på fem olika mottagningsstationer: tre stycken med spänningsnivån 45 000 volt och två med 11 000 volt. Därefter leder vi ut strömmen via kablar och luftledningar till våra nätstationer.

På vägen hem till dig transformeras elen ner från 130 000 volt till användbar hushållsel på 230 volt. Vid eventuella störningar har vi en reparationsberedskap för att avhjälpa felen. Att distribuera el handlar om att ge dig trygghet. Dygnet runt året om!

Tillgänglighet: 99,997 %

I vårt elnät hade vi en tillgänglighet på 99,997 %  under 2020.  Detta innebär att du och övriga kunder är utan el i genomsnitt 15 minuter (aviserade och oaviserade avbrott) av årets 525 600 minuter. Riksgenomsnittet för alla elnätsbolag var 93 minuter (99,982 %) under 2020. 7 582 kunder av våra totalt 8 915 kunder hade inget avbrott i sin elleverans under 2020.

För mer statistik besök gärna energimarknadsinspektionens hemsida och jämför oss med övriga Elnätsbolag.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!