Hem / Väg & Service / Vägunderhåll

Väg & Service

Vägunderhåll

Arbetare som gör vägunderhåll

Alla dagar, året om

Det är vi på Ulricehamns Energi som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar vilket innefattar över 80 km banvall och 200 km väg – året om, sommar som vinter.

Utöver centralortens gator och gång- och cykelvägar omfattas även lokalgator i kransorterna. Vi brukar säga att vi arbetar med allt som gör att du kan ta dig fram på körbara vägar och samtidigt njuta av en inbjudande stadsmiljö.

Gatuarbeten

Ett antal gatuarbeten sker årligen i Ulricehamns kommun. Det är vi på Ulricehamns Energi AB som utför dem, på uppdrag av kommunen. Kommunen ansvarar för de kommunala gatorna. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Asfaltering
Vid frågor gällande asfaltering av kommunala gator skall du kontakta kommunens gatuingenjörer.

Planerade gatuarbeten, ulricehamn.se

Vägmärken

Det är vi på Ulricehamns Energi som, på uppdrag av kommunen, sätter upp och underhåller kommunens vägmärken.

Skötsel och underhåll av vägmärken
0321-53 23 00
info@ueab.se

Nya eller ändringar på vägmärken
Ulricehamns kommun
0321-59 50 00
kommun@ulricehamn.se

Vinterväghållning

Till vinterväghållning hör snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning samt utplacering av ett 50-tal sandlådor på ställen som kräver extra insatser när halkan väl slår till.

Snöröjning

När vi gjort bedömning att det krävs snöröjning påbörjar vi arbetet. Redan klockan fyra/fem på morgonen kan du se våra plogbilar ute. Vid ett större snöfall plogar vi med sammanlagt tolv stycken fordon varav sex stycken fordon är inhyrda.

Prioriteringslista
Vi följer en i förväg uppgjord prioriteringslista där man i korthet kan säga att vi börjar med de stora genomfartsvägarna samt i centrum och drar oss utåt för effektiva insatser.

Snövallar
Vid snöröjning bildas ibland snövallar vid infarter. Oavsett hur skickliga våra förare är går det inte att undvika och vi hoppas att du har överseende med detta.

Bortforsling av snö
I dialog med kommunen beslutar vi sedan om det krävs bortforsling av snö då det är förknippat med extraordinära resurser.

Sopning

Efter att vintern släppt sitt grepp sopas all sandningssand upp. Sopningen utförs i flera steg, först med grovsopning och sedan med finsopning.

Under sommaren underhållsopas gator och torg för ett rent och snyggt Ulricehamn, men också för att förhindra att ogräs kommer upp och förstör asfaltskanterna.

Du som har privat tomt

Tack för att du hjälper oss med följande:

  • Skottar in snö på din egen tomt istället för ut på vägen
  • När det är dags för vårsopning, sopa sanden från trottoaren ut i gatan

Under vintermånaderna finns gratis sand att hämta utanför grindarna på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 15.

Vem har ansvar för vinterväghållning?

Karta över ansvarsomården för vägarna i Ulricehamn

Gator och vägar i centralorten
Ulricehamns Energi

Banvall samt gång- och cykelvägar i centralorten
Tranemo Trädgårdstjänst
Ulricehamns kommunväxel:
0321- 59 50 00
parkochskog@ulricehamn.se

Banvall utanför centralorten
Ulricehamns Energi

Gator och vägar i kransorter
Väg-/samhällsföreningar i respektive kransort
Sök förening via fri.ulricehamn.se

Vägar skyltade med blå vägvisare
Trafikverket Ätradalens
010-47 61 541
Drift och underhåll – E-tjänstportalen (trafikverket.se)

Vägar skyltade med gul vägvisare
Den enskilda vägsamfälligheten

Skip to content