Hem / Avfall / Din soptunna

Avfall

Din soptunna

Sopbil hämtar sopor i Ulricehamn

Din sophämtning

Ditt hushållsavfall töms av LBC Borås. Ditt avfall vägs i samband med tömning, vilket normalt sker var fjortonde dag. Sopkärlet skall på hämtningsdagen vara lättåtkomligt, snöfritt och placeras med handtaget ut mot gatan.

Renhållningsföreskrifter (PDF, 332 KB)

Frågor om din sophämtning?

LBC Borås
0321-53 00 75
hushall@lbc-boras.se
lbc-boras.se

Ha gärna ditt sopkärlsnummer tillgängligt. Numret finns på ditt sopkärl eller din senaste faktura från LBC. Det underlättar också om du kan ange din fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer.

Kan jag själv påverka avgiften?

Du kan själv påverka dina kostnader genom att sortera ut matavfall och kompostera det hemma och lämna tidningar och förpackningar till återvinning. Ditt hushållsavfall vägs vid tömning som normalt sker var 14:e dag.

Hitta din återvinningsstation

Varför är soptunnan inte tömd?

Sopsortering är viktigt på riktigt. Var och en måste ta sitt ansvar för en hållbar miljö. Om LBC ser brister gällande till exempel sortering eller löst avfall i tunnan så kan ditt kärl inte tömmas på tömningsdagen. Istället hänger de en röd bricka (avvikelserapport) på ditt kärl. På brickan talar de om för dig vad du behöver göra för att bidra till ett mer miljövänligt Ulricehamn.

Kan soptömningen ske mer sällan?

Om du bor utanför tätort och sorterar och komposterar, kan du ansöka om avfallsdispens – utsträckt hämtningsintervall.

Det finns även andra typer av dispenser så som delad avfallsbehållare och uppehåll i hämtning. Läs mer nedan.

Avfallsdispens (PDF, 71 KB)

Vad gör jag om min soptunna är trasig?

Om din soptunna är trasig ber vi dig att maila ett foto på tunnan/skadan med tunnans adress samt dina kontaktuppgifter till info@ueab.se.

Detta ska slängas i soptunnan

Inget löst avfall får finnas i din soptunna.
Sopkärlet skall på hämtningsdagen vara lätt åtkomligt, snöfritt och placeras med handtaget ut mot gatan.

Banan slängs i svart påse

Knyt alltid dubbelknut på dina soppåsar

Matavfall i svart påse

I den svarta påsen slängs allt matavfall, det vill säga skrapet som blir över när du lagat eller ätit mat. Det som du inte kan spara och göra rester av helt enkelt. Även fiskben och ben från till exempel revben och kotletter slängs här, liksom äggskal, vissna blommor, te och kaffesump med filter.

Hur får jag tag på svarta påsar?

Som tack för att du sorterar ditt matavfall bjuder vi på den svarta påsen. Den ljusa påsen får du stå för själv.

Behöver du fler påsar?

  • Om du som bor i villa knyter en svart påse på ditt sopkärl lägger vi en ny rulle på kärlet vid nästa tömning.
  • Du som bor i lägenhet får nya påsar via din fastighetsägare.
  • Påsar finns också att hämta på återvinningscentralen Övreskog samt på vårt kontor på Karlsnäsvägen 11.
  • Som fastighetsägare hämtar du kartong med rullar hos LBC på Karlsnäsvägen 14.

Får jag använda andra svarta påsar än era?

Nej. Endast svarta påsar utdelade av Ulricehamns Energi får användas till matavfall. Svarta sopsäckar och hundbajspåsar får inte slängas i soptunnan. Hundbajspåsar läggs i påsen för brännbart hushållsavfall.

Jag tycker de svarta påsarna är svåra att öppna

Vem tycker inte att påsarna för matavfall ibland är besvärliga att öppna? Det bästa sättet att öppna påsen är från sidan genom att dra isär vecket där handtagen börjar.

Instruktionsfilm 11 sekunder (MP4 – 1MB)

Får jag kompostera mitt avfall?

Ja, du kan kompostera hemma.

Hushållskompost
Du har möjlighet att kompostera ditt matavfall i en skadedjurssäker behållare hemma. Anmälan görs till Ulricehamns Kommun.

Trädgårdskompost
Här slänger du grenar, löv, kaffesump, äggskal, gräsklipp, grönsaks- och fruktrester. Behöver ej anmälas till kommunen.

Viktigt!
Var uppmärksam på invasiva växter. För dessa gäller särskilda regler.

Invasiva växter via sorteringsguiden

Vad händer med avfallet?

Matavfallet går, efter att det optiskt sorterats ut och finfördelats, in för rötning i en biogasanläggning. När matavfallet rötas bildas så kallad biogas.

Gasen renas och uppgraderas sedan till fordonsbränsle, som man kan använda som drivmedel i till exempel bilar och bussar. Förutom gasen bildas också en näringsrik rötrest, biogödsel, som används som gödningsmedel på jordbruksmark.

Slänga sopor

Knyt alltid dubbelknut på dina soppåsar

Brännbart avfall i ljus påse

I den ljusa påsen slänger du brännbart avfall, sånt som inte går att återvinna. Det kan exempelvis vara blöjor, tops, städartiklar, kladdiga förpackningar, trasiga skor, smutsiga kläder och textil, fönsterkuvert, kattsand och spån från smådjursburar, fimpar och snus samt trasiga leksaker.

Hur ska påsen för brännbart se ut?

Du kan använda vilken plastpåse som helst, bara påsen inte är svart eller mörk då den kan blandas ihop med påsen för matavfall.

Om jag får svarta påsar, varför får jag inga ljusa?

Vi vill begränsa den totala mängden plastpåsar genom att kunden själv får skaffa påsarna för det brännbara avfallet. Det minskar risken för att påsar används i onödan. Du kan använda vilken plastpåse du vill till det brännbara avfallet, så länge den inte är svart eller mörk.

Vad händer med avfallet?

Påsarna med brännbart avfall sorteras ut optiskt. Därefter krossas avfallet och används som bränsle på värmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Jordklot och bil

Om vi sorterar ut och gör biogas av allt matavfall i Ulricehamn räcker bränslet till att köra en biogasbil ett varv runt jorden, varje vecka. Länge leve skräpmaten!

Potatisskal

Varje hushåll slänger två kg matavfall i veckan och en vanlig skräppåse består av ca 40 % matavfall.

Äppelskal

Om vi sorterar matavfall i svart påse kan vi förutom att utvinna el, fjärrvärme och fjärrkyla också utvinna biogas och biogödsel som annars hade gått till spillo.

Bananskal

100 stycken bananskal räcker till att köra tio kilometer med en biogasdriven bil.

Skip to content