Hem / Kundservice / Ska du flytta?

Kundservice

Ska du flytta?

Din förbrukning

En bra start

För att du ska få en bra start i din nya bostad är det viktigt att du anmäler inflyttning till oss så snart som möjligt, dock gärna senast sju dagar innan.

Vill du göra en ändring från ett personnummer/organisationsnummer till ett annat. tex. vid dödsbo eller organisationsförändring använder du Flytta in blanketten nedan. Tänk på att även ta kontakt med elhandlaren vid en sådan förändring.

När du har flyttat in i din nya bostad kommer vi att fakturera dig en inflyttningsavgift på 295 kronor inklusive moms, vilket är den hantering vi måste göra i samband med flytten.

1. Flyttanmälan

Var uppmärksam på att du fyller i rätt blankett. För flytt inom vårat nätområde skall båda in- och utflyttningsblanketter vara ifyllda.

Blanketter
Flytta in (digital signering)
Flytta ut (digital signering)
Flytta in och ut i nätområdet (digital signering)
Move in/Of occupancy (digital)

Är du osäker på om du tillhör vårat nätområde?
Kartbild över vårt nätområde (PNG)

2. Vattenmätar­ställning

I samband med att en fastighet byter ägare är det viktigt att, på dagen för överlåtelsen, rapportera in den avlästa vattenmätarställningen.

Rapportera mätarställning

3. Sophantering

Anmäl om ändringar i ditt abonnemang för avfall:
LBC Borås
0321–53 00 75
hushall@lbc-boras.se
lbc-boras.se

4. Faktura

Vi skickar din faktura via kivra eller post. Du kan också välja autogiro eller e-faktura. Läs mer om detta nedan.

Olika sätt att få din faktura

Elnät och elhandel

Elnätsavtal
Du kan inte välja ditt nätbolag. Ulricehamns Energi är ett av ca 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet.

Elhandel
Du kan fritt välja din elhandlare då elhandeln är avreglerad. Ulricehamns Energi överför energin hem till din bostad från den elhandlare du tecknat avtal med.

Elhandelsavtal

Om du inte gör ett aktivt val
Om du inte tecknar ett elhandelsavtal blir du automatiskt kund hos vår anvisningsleverantör 7H Kraft och på anvisningspris om du inte gjort ett annat val.

7H Kraft
0321-68 89 00
7hkraft.se

Om du gör ett aktivt val
Du tecknar ett avtal med ditt nya elhandelsbolag som sedan kontaktar oss, ditt nätbolag. Därefter lämnar vi värdena på din mätare till ditt nya elhandelsbolag och meddelar ditt gamla elhandelsbolag att du har bytt. Smidigt eller hur?

Det är vår uppgift som ditt nätbolag att verkställa bytet mellan elhandelsbolag, i egenskap av opartisk mellanhand.

Skip to content