Ska du flytta?

Ska du flytta?

För att du ska få en bra start i din nya bostad är det viktigt att du anmäler inflyttning till oss så snart som möjligt, dock senast 7 dagar innan. Om du missar att anmäla kan det hända att elen är avstängd när du flyttar in. När du har flyttat in i din nya bostad  kommer vi att fakturera dig en inflyttningsavgift på 295 kronor inklusive moms. Anledningen är den hantering vi måste göra i samband med flytten.

1. Fyll i en flyttblankett

Var uppmärksam på att du fyller i rätt blankett. För flytt inom vårat nätområde skall båda in- och utflyttningsblanketter vara ifyllda. Är du osäker på om du tillhör vårat nätområde? Se vår kartbild

2. Rapportera din vattenmätarställning

I samband med att en fastighet byter ägare är det viktigt att, på dagen för överlåtelsen, rapportera in den avlästa vattenmätarställningen.

3. Glöm inte sophanteringen

För anmälan om ändringar i ditt avfallsabonnemang kontakta LBC: 0321-530075

Elnät och elhandel

Elnätsavtal – Du kan inte välja ditt nätbolag. Ulricehamns Energi är ett av ca 180 företag som äger elnäten i Sverige. Det är Energimarknadsinspektionen som beviljar tillståndet, så kallad koncession. Energimarknadsinspektionen utövar också tillsyn över priser och leveranskvalitet.

Elhandel – Du kan fritt välja din elhandlare då elhandeln är avreglerad. Ulricehamns Energi överför energin hem till din bostad från den elhandlare du tecknat avtal med.

Elhandelsavtal

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal blir du automatiskt kund hos 7H Kraft som är vår anvisningsleverantör och därmed hamnar du  på anvisningspris om du inte gjort ett annat val. För att teckna ett elhandelsavtal  hos 7H Kraft vänligen kontakta dem på telefon: 0321-68 89 00 eller besök deras hemsida. Det är vår uppgift som ditt nätbolag att verkställa bytet mellan elhandelsbolag, i egenskap av opartisk mellanhand.

Så här går det till:

Du tecknar ett avtal med ditt nya elhandelsbolag som sedan kontaktar oss, ditt nätbolag. Därefter lämnar vi värdena på din mätare till ditt nya elhandelsbolag och meddelar ditt gamla elhandelsbolag att du har bytt. Smidigt eller hur?

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!