Hem / Kategori: Nyheter

Snöröjning 2023/2024

Så snart vi gjort bedömning att det krävs snöröjning påbörjar vi arbetet. Redan klockan fyra - fem på morgonen kan du se våra plogbilar ute. Vi följer en i förväg uppgjord prioriteringslista där man i korthet kan säga att vi börjar med de stora genomfartsvägarna samt i centrum och drar oss utåt för effektiva insatser....
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Överlåtelse av elnätsavtal 2024-01-01

Till dig som idag har ett nätavtal med Ulricehamns Energi för anslutning till elnätet: Per den 1 januari 2024 överlåts ditt elnätsavtal till ett nytt bolag, Ulricehamns Energi Elnät AB. Förändringen är främst administrativ och kommer inte påverka dig som kund nämnvärt. Du behöver inte agera på något sätt. Det du kommer att se är:...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Inga säckar får finnas i din soptunna

❌❌Inga säckar får finnas i din soptunna❌❌ För att sorteringsanläggningen ska klara av att hantera ditt hushållsavfall är det viktigt att påsarna i din soptunna inte är större än 50 liter. Tack för att du lägger rätt sak på rätt plats! #tillsammansförulricehamn Film: Inget löst avfall i soptunnanSorteringsguide
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Kundattitydundersökning pågår

Vi är måna att du som kund hos oss är nöjd med våra leveranser. Under september och oktober månad genomför AQ Analys, på uppdrag av oss på Ulricehamns Energi, en kundattitydundersökning. Vi hoppas att du har möjlighet att svara när de ringer. Har du några frågor är du varmt välkommen att ringa oss på tel....
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nu klistrar vi etiketter på alla soptunnor

Har du fått en gul etikett på din tunna? Under den närmaste tiden kommer samtliga hushåll i Ulricehamns kommun få en klisteretikett på sin soptunna, med information om vad som är viktigt för att tunnan skall tömmas. Framöver kommer vi inte att tömma kärl med avvikelser. Ser vi avvikelser i samband med tömning hängs en...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

2024 tar Ulricehamns Energi över insamlingen av förpackningsavfall

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för fastighetsnära förpackningsinsamling. Beslutet innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar från den 1 januari 2024. En gemensam upphandling med övriga Sjuhärad har genomförts kring nya tjänster. Mer information om vad som...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Blanda ingen cocktail, tack!

Vid lämning av farligt avfall i Farliga baren på Övreskog önskar vi att ni lämnar avfallet väl sorterat, uppmärkt med innehåll och separerat från varandra.  Att blanda avfall kan innebära att risk för brand och ökad gasbildning. Olika slag av farligt avfall får därför inte blandas med varandra.
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Tre viktiga saker gällande din soptunna

1. I svart påse får du endast slänga matavfall I svart påse får du endast slänga matavfall. Det är viktigt eftersom allt innehåll som ligger i svarta påsar går till rötning i en biogasanläggning. Hamnar fel saker i en svart påse så finns det risk för att avfallet hamnar ute i naturen. Vad räknas som...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Kraftig ökning av solcellsanläggningar

Effektbrist och ökande elpriser har medfört att intresset för solceller har ökat markant under det senaste året. Ulricehamns Energis elnät hade vid årsskiftet 2022/2023 totalt 244 anslutna produktionsanläggningar, med en anslutningseffekt om 4,1 MW. Ett halvår senare är motsvarande siffror 358 anläggningar med en total anslutningseffekt på 7,3 MW. Siffrorna visar dels på ett stort...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Aktuell badtemperatur på nio badplatser

Ny tjänst med aktuell badtemperatur Hur varmt är det i vattnet? Det är en fråga som många ställer sig, framförallt under sommarmånaderna. Nu släpper Ulricehamns Energi en ny tjänst där kommunens badgäster får uppdaterad information om vattentemperaturen på nio av kommunens totalt 14 badplatser. Förutom vattentemperatur länkar vi också till väder, kartposition samt det senaste...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content