Avfall

Aktivt miljöarbete

I Ulricehamn arbetar vi aktivt med miljön och ett fungerande kretslopp är viktigt för vår infrastruktur. Att lämna över en ren och sund miljö till våra kommande generationer utan miljöförstöringar och rubbad biologisk balans är ett stort ansvar som vilar på oss alla.

I vår senaste kundundersökning fann vi att ulricehamnaren är starkt engagerad i miljön och duktig på att sortera sitt avfall. Vi skiljer på hushållsavfall, grovavfall, farligt avfall, förpackning och tidningsavfall samt industriavfall. Det sistnämnda har industrin eget ansvar för. Som du märker är benämningen avfall ganska bred.

På vår bemannade återvinningscentral Övreskog tar vi hand om det allra mesta och du kan alltid ställa frågor till oss om avfall i alla dess former.

Avfall i alla dess former

Vi har en mycket modern och välutvecklad återvinningsindustri i vårt land idag med många positiva effekter som följd. Så har det inte alltid varit. Det finns nog få verksamheter som genomgått så stora förändringar som avfallshantering under de senaste åren.

Förr handlade det om att bli av med soporna och skräpet så snabbt som möjligt, idag handlar det om att ta till vara på avfallet på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Hushållens avfall har med andra ord gått från att vara skräp på en gammal soptipp till att bli en viktig resurs i ett väl fungerande kretslopp.

Ge dina prylar en andra chans på Återvinningscentralen

Många saker som slängs på Återvinningscentralen är värda en andra chans. Därför har vi öppnat två nya avlämningsplatser: ”Andra Chansen” och ”Ge & Ta”.

Andra Chansen finner du i mottagningshallen. Här kan du lämna saker till de återbruksdagar som kommer att arrangeras på Övreskog ett par gånger varje år.

Ge & Ta hittar du i betongfacken som du passerar när du kör ut från platsen för våra avlämningscontainrar. Lämna gärna något, eller kika bara efter om där finns någonting som du själv kan ge nytt liv?

Ge & Ta

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!