Hem / Elnät / Elproduktion

Elnät

Elproduktion

Ulricehamns Energi Elnät AB ansvarar för all elöverföring inom vårt koncessionsområde.

Tak fullt av solpaneler

Nyfiken på egen elproduktion?

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad småskalig elproduktion eller mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solcellspaneler eller mindre vindkraftverk.

Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk. Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön. Vi välkomnar dessa initiativ och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor.

Solenergi

På Solelportalen hittar du information och får oberoende vägledning kring solel. Informationen är framtagen av Energimyndigheten och vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Solelportalen (via energimyndigheten.se)

Det är viktigt för dig som solcellsinnehavare att klassificeras som mikroproducent och inte en näringsidkare och elproducent eftersom du annars kan förlora rätten till kostnadsfri inmatning, mätning och rapportering och vissa bidrag.

Om du har en solcellsanläggning på ditt villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms.

Vindkraft

Vilka tillstånd krävs för vindkraft? Vad är bra att tänka på i ett inledande skede? Energimyndigheten har tagit fram steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt.

Vindkraft (via energimyndigheten.se)

Vattenkraft

Småskalig vattenkraft är en resurs i det hållbara samhället. För att få driva ett vattenkraftverk måste du ha tillstånd enligt Miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet står det hur verksamheten ska skötas och vilka åtgärder som måste vidtas för att minimera påverkan på miljön.

Vattenkraft (via lansstyrelsen.se)

Bli mikroproducent

Vad innebär det att vara mikroproducent? Vilka regler gäller?
Mikroproducent, via energimarknadsbyran.se

Montera solceller

Bli mikroproducent, steg för steg

 1. Läs på
  Läs på om småskalig elproduktion. Ta reda på information om tekniklösningar, undersök möjlighet till bidrag och ersättning, samt eventuella tillstånd. Se även våra tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion.
 2. Kontakta en elinstallatör
  Kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan och en blankett för mikroproduktion till Ulricehamns Energi AB.
 3. Vi hanterar din förfrågan
  När vi fått in föranmälan granskar vi denna och förutsättningarna för att ansluta produktionen till vårt elnät. Till din elinstallatör skickar vi ett medgivande om installation, så arbetet kan påbörjas.
 4. Installation
  När din elinstallatör har fått vårt medgivande kan elinstallatören installera produktionsanläggningen. När allt är klart kommer elinstallatören att skicka in en färdiganmälan till oss på Ulricehamns Energi AB.
 5. Välj elhandelsföretag
  Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill sälja ditt elöverskott till. Elhandlaren behöver uppgifter om nätområdes-ID och anläggnings-ID. Teckna avtal i god tid.
  elpriskollen.se
 6. Vi byter din elmätare
  Din elmätare måste kunna mäta i båda riktningarna, både produktion och konsumtion. När vi fått in färdiganmälan från elinstallatören och en bekräftelse från din elleverantör sätter vi upp en ny mätare. Vid mikroproduktion byter vi mätaren kostnadsfritt.

Ersättning från Ulricehamns Energi

Den ersättning du får av oss på Ulricehamns Energi vid produktion av el kallas nätnytta. Nätnytta betalas ut med 6,1 öre per kWh (som levereras ut på vårt elnät).

Fakta om nätnyttoersättning

 • Nätnyttoersättning är den ersättning som elnätsföretaget enligt ellagen automatiskt ska betala ut till elproducent som matar in el till nytta för elnätet.
 • Syftet med nätnyttoersättningen är att ge incitament till investeringar i produktionsanläggningar som bidrar till samhällsnytta och en ökning av elproduktion.
 • Du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha eftersom elnäten drivs som ett naturligt monopol i Sverige. Anledningen till att det är ett naturligt monopol är för att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område. Däremot kan du välja fritt vilket elhandelsbolag du vill ha och du behöver inte ha samma elhandelsbolag som elnätsföretag för att kunna ha rätt till nätnyttoersättningen.
 • Nivån på ersättningen beror på många olika faktorer. Det innebär att ersättningens storlek kan variera i olika elnät och även i samma elnät år från år.
 • I de fall elproducenten och elnätsföretaget är oense om ersättningen kan ärendet prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan kommit till oss inom två år från det år som ska prövas.

Mikroproduktion på Ulricehamns Energi

Som en del i att minska miljöbelastningen av vår verksamhet har vi påbörjat arbetet med att installera solpaneler på några av våra egna byggnader.

Solceller i Älmestad

Plats: Älmestads Reningsverk
Installationsår: 2020
Antal paneler: 22 st, total yta om 36 m2
Effekt: Varje panel har en effekt på 275 W
Kapacitet: Anläggningen har en total installerad effekt på 6,05 kW

Solceller i Hökerum

Plats: Hökerum Reningsverk
Installationsår: 2020
Antal paneler: 40 st, total yta om 68 m2
Effekt: Varje panel har en effekt på 275 W
Kapacitet: Anläggningen har en total installerad effekt på 11 kW

Skip to content