Fibernät

Bredband i Ulricehamn

Regeringen antog 2014 bredbandsstrategin, att 90% av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/sek bredband senast år 2020. Idag är drygt 80 % av alla hushåll och företag i Ulricehamns kommun anslutna till fiber, medan hela 92 % har möjlighet att ansluta sig. Fiberutbyggnad i kommunens samtliga tätorter är klar. Vi fokuserar nu mot målet; att 98 % av kommunens alla hushåll och företag skall erbjudas en bredbandsanslutning om minst 1000 MBit/s senast 2025.

Vårt uppdrag

Det är vi på Ulricehamns Energi som har kommunens uppdrag att bygga den digitala motorvägen. Vi började bygga fibernät i Ulricehamn redan 2001. Då vi var lite av pionjärer bland landets alla kommuner. Idag kan vi med stolthet berätta att vi lagt ner över 150 mil fiberkabel och att drygt 10 000 hushåll  och företag har en fiberanslutning till vårt nät.

En attraktiv kommun

Vi vill att Ulricehamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i, där man har de rätta förutsättningarna för ett gott liv med rätt uppkoppling. Därför bygger vi ut fibernätet så mycket vi kan och efter de behov som finns. Vi vet att arbete hemifrån och möten över internet är bra sätt att minska miljöpåverkan. Vårt Öppna Fibernät är en viktig del av vårt moderna samhälle.

Öppet fibernät

I vårt öppna fibernät får du som kund tillgång till marknadens bredaste utbud av tjänsteleverantörer som erbjuder såväl internet som TV och telefoni till bra priser. Oavsett vilka tjänster du är intresserad av kan du själv välja leverantör – och du kan enkelt byta om du inte är nöjd.

Vår utbyggnad av fibernätet i Ulricehamn

Tätorter

Ulricehamns kommun är till ytan den största i Västra Götaland och består av 12 tätorter och en omfattande landsbygd. Kommunens samtliga tätorter är sedan tidigare fiberutbyggda och här erbjuds efteranslutning av fastigheter.

LANDSBYGD

Ulricehamns kommun är till ytan den största i Västra Götaland och stor del av den geografiska ytan består av landsbygd. Stora delar av vår landsbygd är sedan tidigare fiberutbyggd och här erbjuds efteranslutning av fastigheter mot offert.

Att bygga fibernät på landsbygd är med anledning av de långa avstånden mellan möjliga anslutningspunkter (hushåll/företag) en utmaning. För att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygd kan i flera fall någon form av stödfinansiering vara nödvändig för att kunna erbjuda fastighetsägare en rimlig anslutningsavgift. Vi på Ulricehamns Energi söker olika former av stödfinansiering för att möjliggöra vidare fiberutbyggnad på landsbygd.

Stödprojekt (EU)

Genomförda projekt
Nedan landsbygdsprojekt är genomförda med stöd från Europeiska Jordbruksfonden.

  • Stäckås
  • Nitta landsbygd
  • Kinnared
  • Timmele Kyrkby

Projekten har genomförts under perioden 2015-2017 med stödfinansiering från Europeiska Jordbruksfonden.

Pågående projekt

  • Tolken-Åsunden

EU Logo

Så går det till

1. Skriv avtal

Steg ett i processen är att du tecknar ett avtal med oss om fiberanslutning. Avtal kan tecknas för planerade/pågående projekt samt i form av efteranslutning inom de områden som redan är utbyggda.

2. Vi ansluter dig

När vi projekterat klart ditt område är det dags för grävning och installation. Inför det att arbete påbörjas kommer vi att kontakta dig för ett personligt möte, där vi går igenom hus fiber skall förläggas på din tomt samt var aktiv utrustning skall monteras i fastigheten.

3. Välj tjänst

När fibern väl är inkopplad till din fastighet så behöver du aktivt gå in och välja tjänsteleverantör.

Det är till tjänsteleverantören du kommer att betala din löpande kostnad för valda tjänster.

Vi bygger med kvalitet

ROBUSTA NÄT

Vi på Ulricehamns Energi bygger fibernät med kvalité och säkerhet för framtiden. Vi är certifierade enligt branschstandarden Robust Fiber.

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Konceptet Robust Fiber, där ett stort antal aktörer inom telekombranschen samt Post- och telestyrelsen ingår, skapades för att hjälpa den som arbetar med att beställa, bygga eller besiktiga fibernät.

Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid anläggning av fiber. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis projektering, förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, metoder för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.

Konceptet arbetar också för att höja kompetensnivån om robust fiberanläggning hos företag inom branschen. Det finns därför möjlighet för företag att certifiera sina verksamheter samt för besiktningsmän och anställa att genomgå utbildningar Mer information om dessa hittar du på robustfiber.se.

Representanter från nedanstående aktörer är med i Robust Fibers förvaltningsråd:

Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum, EkoT Konsult, Eltel Networks Infranet, Iftac, IP-Only, Jordbruksverket, NSI (Nordisk Service & Installation AB), Roland Gustavsson Grävmaskiner AB, Skanova, Stadsnätsföreningen, Sveriges kommuner och landsting.

RobustFiber

 

 

VÄSTLÄNK

Västlänk är ett samarbete mellan 20 stadsnätsägare. Ulricehamns Energi var med och startade föreningen Västlänk och är numera även delägare. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närhet till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.

Ulricehamns  Energi kan genom samarbetet Västlänk erbjuda förbindelser i hela Västra Götalandsregionen.Västlänk är ett nät med hög kapacitet och möjliggör stabila punkt till punkt-förbindelser för dig som vill knyta ihop geografiskt skilda kontor eller vill nå en större marknad med dina tjänster.

Västlänk

SSNF

Vi är medlemmar i SSNf som står för Svenska stadsnätsföreningen. Mer information angående SSNf finner du på deras hemsida

SSNF

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!