Fibernät

Om fibernät

Det är vi på Ulricehamns Energi som har kommunens uppdrag att bygga den digitala motorvägen. Vi började bygga fibernät i Ulricehamn redan 2001 då vi var lite av pionjärer bland landets alla kommuner. Idag kan vi med stolthet berätta att vi lagt ner över 100 mil fiberkabel och att drygt 7 500 hushåll  och företag har en fiberanslutning till vårt nät. Vi har hittils investerat över 100 miljoner kronor och mer kommer det att bli.

Vi vill att Ulricehamn ska vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka i, där man har de rätta förutsättningarna för ett gott liv med rätt uppkoppling. Därför bygger vi ut fibernätet så mycket vi kan och efter de behov som finns. Vi vet att arbete hemifrån och möten över internet är bra sätt att minska miljöpåverkan. Vårt Öppna Fibernät är en viktig del av vårt moderna samhälle. Dessutom är optisk fiber en teknik som är energisnål, strålningsfri och framtidssäkrad.

Vill du veta mer?

Läs mer om fibernät

Regeringen antog 2014 bredbandsstrategin, att 90% av befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/sek bredband senast år 2020. Enligt vår fibernätsvision ”Bredband till alla” strävar vi efter att ligga i framkant. Det innebär att vi nu ökar takten ytterligare fram till dess att utbyggnaden är klar och målet nått.

Idag har vi ett så kallat Öppet Fibernät och vi samarbetar sedan flera år tillbaka med Telia. Det betyder att vi står för infrastrukturen och att du som kund kan välja mellan ett 15-tal antal konkurrerande tjänsteleverantörer med marknadens bästa utbud.  De erbjuder surf i upp till 1 000 Mbit/sek, telefoni, TV* och larmtjänster för övervakning av huset till trygghetslarm inom vård och omsorg. Du kan alltså själv välja leverantör baserat på dina behov av tjänster och hastighet. Besök gärna Bredbandswebbenför aktuellt utbud och pris.

Skylt vid pågående fiberarbete

Byggnation av fibernätet i Ulricehamn

Tätorter

Ulricehamns kommun är till ytan den största i Västra Götaland och består av 12 tätorter och en omfattande landsbygd. Kommunens samtliga tätorter är sedan tidigare fiberutbyggda och här erbjuds efteranslutning av fastigheter.

Landsbygd

Ulricehamns kommun är till ytan den största i Västra Götaland och stor del av den geografiska ytan består av landsbygd. Stora delar av vår landsbygd är sedan tidigare fiberutbyggd och här erbjuds efteranslutning av fastigheter mot offert.

Att bygga fibernät på landsbygd är med anledning av de långa avstånden mellan möjliga anslutningspunkter (hushåll/företag) en utmaning. För att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygd kan i flera fall någon form av stödfinansiering vara nödvändig för att kunna erbjuda fastighetsägare en rimlig anslutningsavgift. Vi på Ulricehamns Energi söker olika former av stödfinansiering och vi har nyligen beviljats stöd för 11 nya landsbygdsprojekt som planeras att genomföras under perioden 2021 – 2023. Sammantaget kommer dessa projekt att möjliggöra fiberanslutning för drygt 700 hushåll på landsbygd.

Utbyggda landsbygdsområden med stöd från Europeiska Jordbruksfonden

 • Sträckås
 • Nitta Landsbygd
 • Kinnared
 • Timmele Kyrkby

Projekten har genomförts under perioden 2015-2017 med stödfinansiering från Europeiska Jordbruksfonden.

Planerade landsbygdsområden med stöd från PTS

 • ULF E1 – Murum
 • ULF E2 – Bjättlunda – Vång
 • ULF E3 – Tolken
 • ULF E4 – Hökerum Landsbygd
 • ULF E5 – Köttkulla – Torhult
 • ULF E6 – Hjortåsen
 • ULF E7 – Vist – Hössna
 • ULF E8 – Intorp – Torsbo
 • ULF E9 – Näsboholm
 • ULF E10 – Torhult – Kölingared
 • ULF E11 – Hulu – Fästeredsund

 

Fibertekniker

Priser

Fibernätet byggs ut områdesvis i olika etapper. Nedan priser gäller de anslutningar som görs I projektform . Vid anslutning utanför  pågående eller avslutade projekt lämnas separat offert.

 • Anslutningsavgiften i villaprojekt är 17 700 kr*.
 • Anslutningsavgiften i landsbygdsprojekt är 23 700 kr*.

*Tillkommande lägenhet/lokal i samma byggnad 5000 kr. Tillkommande byggnad på samma fastighet (inom 50 meter) 10 000 kr.

Vid efteranslutning lämnas separat offert.

Efter anslutningen

När din fastighet anslutits till fibernätet får du tillgång till Telias öppna plattform med ett 15-tal olika tjänsteleverantörer av internet, ip-telefoni och TV. Besök gärna www.bredbandswebben.se för aktuellt utbud och pris.

Prisreduceringar – Gräv själv

Du kan välja alternativet Gräv själv” på egen tomtmark vilket reducerar priset med 1 500 kronor. Det står er därefter fritt att välja om ni själva vill gräva på egen tomtmark eller anlita någon annan att göra det för att därigenom kunna utnyttja ROT-avdraget för det arbetet. Alternativt så väljer ni komplett installation där vi utför allt arbete fram till färdig fiberanslutning.

OBS! Vid valet ”gräv själv” erhåller ni vid kundbesök en blankett/instruktion som skall skickas in efter utfört arbete. Inkommen blankett/instruktion ligger till grund för att gräv-själv-rabatten erhålls i samband med fakturering av fiberanslutningen.

Västlänk

Västlänk är ett samarbete mellan 20 stadsnätsägare. Ulricehamns Energi var med och startade föreningen Västlänk och är numera även delägare. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närhet till kunden ställer höga krav på service och kvalitet.

Ulricehamns  Energi kan genom samarbetet Västlänk erbjuda förbindelser i hela Västra Götalandsregionen.Västlänk är ett nät med hög kapacitet och möjliggör stabila punkt till punkt-förbindelser för dig som vill knyta ihop geografiskt skilda kontor eller vill nå en större marknad med dina tjänster.

SSNf

Vi är medlemmar i SSNf som står för Svenska stadsnätsföreningen. Mer information angående SSNf finner du på deras hemsida

Logotyp Svenska Stadsnätsföreningen

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!

Frågor och svar

Det är målat streck och uppsatt stolpar på och utanför min tomt vad betyder dom?

Ritade orangea streck och markeringskäppar är utmärkningar för var elkablar och telefonkablar redan går så vi inte gräver av något.

När får jag mitt fiber?

Grunden är att man har ett avtal påskrivet redan. Vi hör sedan av oss när det blir dags för besök hos just er så även om det tar lite tid så glömmer vi inte av er.

När sätter det igång? Så jag kan matcha avslutet av mitt gamla internet abonnemang.

Vi står för att tjänsten finns tillgänglig och switchen fungerar. För att sedan starta tjänsterna hänvisar vi till bredbandswebben.se. Här inne väljer du fritt bland tjänsterna och operatörerna och  kan då se vad det kommer kosta och framförallt välja när det ska starta.

Vad är en switch?

Switchar används för att koppla samman flera nätverksenheter med varandra. Att koppla en enhet till en switch innebär att man kopplar en nätverkskabel mellan enheten och switchen. Denna kabel kan vara en fiberkabel eller kopparkabel. Att koppla samman enheter med en switch gör det möjligt för dem att utbyta information med varandra. För att sen utvidga nätverket kan man koppla en router som då delar ut nätverket både via wifi och via kabel. En router brukar vanligvis ingå vid tecknande av abonnemang hos operatören.