Priser & villkor

Priser & villkor, fibernät

PRISER

Fibernätet byggs ut områdesvis i olika etapper. Nedan priser gäller de anslutningar som görs I projektform . Vid anslutning utanför  pågående eller avslutade projekt lämnas separat offert.

  • Anslutningsavgiften i villaprojekt är 17 700 kr*.
  • Anslutningsavgiften i landsbygdsprojekt är 23 700 kr**.

*Tillkommande lägenhet/lokal i samma byggnad 5 000 kr.
**Tillkommande byggnad på samma fastighet (inom 50 meter) 10 000 kr.

Vid efteranslutning lämnas separat offert.

PRISREDUCERINGAR – GRÄV SJÄLV

Du kan välja alternativet Gräv själv” på egen tomtmark vilket reducerar priset med 1 500 kronor. Det står er därefter fritt att välja om ni själva vill gräva på egen tomtmark eller anlita någon annan att göra det för att därigenom kunna utnyttja ROT-avdraget för det arbetet. Alternativt så väljer ni komplett installation där vi utför allt arbete fram till färdig fiberanslutning.

OBS! Vid valet ”gräv själv” erhåller ni vid kundbesök en blankett/instruktion som skall skickas in efter utfört arbete. Inkommen blankett/instruktion ligger till grund för att gräv-själv-rabatten erhålls i samband med fakturering av fiberanslutningen.

EFTER ANSLUTNINGEN

När din fastighet anslutits till fibernätet får du tillgång till Telias öppna plattform med ett 15-tal olika tjänsteleverantörer av internet, ip-telefoni och TV. Besök gärna www.bredbandswebben.se för aktuellt utbud och pris.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!