Hem / Om oss / Tillgänglighet

Om Ulricehamns Energi

Tillgänglighet

Din förbrukning

Vår tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida. Här beskriver vi hur ueab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, för att vi ska kunna åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tillgängligheten för den här webbplatsen är god. På sidan finns ett verktygsfält för ökning av teckenavstånd, kontrast och teckenstorlek.

Vad kan jag göra om jag inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från ueab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är vid normala fall inom två arbetsdagar.

Kända brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda

  • Vi har ingen funktion för att läsa upp innehållet på vår hemsida utan hänvisar till tal-stöd i operativsystem eller i tredjeparts-program.
  • Alla PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade och detta är ett pågående projekt

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

En extern leverantör (Ella&Sigrid) har, på uppdrag av Ulricehamns Energi AB, gått genom ueab.se och åtgärdat de brister som noterats. Senaste bedömningen gjordes 2024-03-28.

Skip to content