Hem / Kundservice / Fakturafrågor

Kundservice

Fakturafrågor

Gatljus

Vanliga fakturafrågor

När kommer min första faktura?

Du får din första faktura månaden efter att du flyttat in. På den första fakturan debiteras, förutom din nätavgift, också din inflyttningsavgift (en engångskostnad).

Hur ofta får jag min faktura?

Vi skickar ut alla fakturor en gång i månaden.

Vad händer om jag inte betalar?

Vi skickar ut en påminnelse till dig fem bankdagar efter förfallodatum. Betalas detta inte heller in går ärendet vidare till Inkasso för vidare åtgärder.

Varför får jag två fakturor för el?

Din kostnad för el består av två delar; dels elnätsavgiften, som faktureras via Ulricehamns Energi AB och dels avgiften för elhandel, som faktureras av ett separat elhandelsbolag. Du får alltså två fakturor – en från elnätsbolaget och en från elhandelsföretaget.

Har du inte aktivt valt en elhandlare, får du automatiskt en faktura med anvisningspris från vår anvisningsleverantör 7H Kraft tills den dag du själv gör ett aktivt val.

7hkraft.se

Vad är det för skillnad på elnät och elhandel?

Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är ett elnätsavtal och tecknas med det elnätsföretag som äger nätet där du bor. Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar.

Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett elhandelsföretag. De tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. Det finns många elhandelsbolag och de kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal.

Vad händer om jag byter bank?

Din bank hjälper dig att avsluta, men också lägga upp autogiro eller söka om e-faktura på nytt. Skulle detta missas på något sätt, kommer du per automatik att få en pappersfaktura till dig.

Vart hittar jag min faktura?

Mina sidor kan du alltid se dina fakturor oavsett hur du har valt att få dem skickade till dig.

Olika sätt att få din faktura

E-post (mejl)

Fakturan ser likadan ut som pappersfakturan men kommer som en PDF-fil till den e-postadress som registreras genom kundservice.

E-postfaktura går inte att kombinera med e-faktura till internetbanken.

E-faktura

Anmälan av e-faktura görs via din internetbank. Då får du din faktura dit, där du kan se och betala den.

Kivra

Om du är ansluten till Kivra och inte aktivt gör något val av ändring kommer fakturan automatiskt till Kivra.

kivra.com

Via post

Har du inte registrerat e-post, e-faktura eller är ansluten till Kivra får du din faktura som pappersfaktura och den skickas då hem till dig med posten.

Autogiro

Anmälan av autogiro görs via din internetbank, viktigt att tänka på är att du endast kan göra anmälan på ditt egna kundnummer.
Ska du betala med autogiro åt någon annan använd Autogiroanmälan – digital signering.

Vad är det jag betalar för?

Elnät

Det är vi på Ulricehamns Energi som äger och ansvarar för elnätet och gatubelysningen i stora delar av bygden. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera.

Vår primära uppgift är att skapa ett säkert och stabilt elnät. Med så få avbrott som möjligt, oavsett väder och situation.

Våra ständigt pågående om- och nybyggnadsprojekt innebär att vi får ett säkrare elnät i takt med att gamla kablar och oisolerad luftledning utrangeras i jämn takt.

Avfall

Vi ansvarar för återvinningscentralen, återvinningsstationerna samt insamling av hushållsavfall. Gemensamt måste vi i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända. När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet.

Grundavgiften för avfall skall täcka de kostnader vi har för planering och hantering av avfall (inklusive farligt avfall). Avgiften möjliggör också för privatpersoner att kostnadsfritt lämna grovavfall på Övreskog.

Fjärrvärme

Vi levererar miljövänlig fjärrvärme i centrala Ulricehamn, Timmele och Gällstad.

Tillsammans med pelletsfabriken har vi på Ulricehamns Energi lyckats genomföra det största miljö- och industriprojektet i Ulricehamns historia. Sedan år 2000 har koldioxidutsläppen minskat i vår bygd med 16 500 ton per år. Det är närmare 20% av de totala utsläppen i Ulricehamn. Det är vi stolta över.

Vatten och avlopp

En del av infrastrukturen är rent vatten. En annan del är att ta hand om och rena det vatten vi använder. Allt detta ingår som en viktig del i vårt ansvar.

Vi producerar, kontrollerar, renar och analyserar ditt vatten. Vi sköter också drift och underhåll av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 20 mil vattenledningar och ca 32 mil avloppsledningar.

Förstå din faktura

Notera att exemplet är baserat på 2024 års prislista.

Fakturaspecifikation sida 1
Fakturaspecifikation sida 2
Fakturaspecifikation sida 3
Skip to content