Fakturafrågor

Bra att veta om din faktura

ÄR DU KUND HOS
7H KRAFT?

Från och med 2020-10-01 kommer du som är kund hos 7H kraft få din elhandel* på en separat faktura direkt från dem. Du som önskar autogiro/E-faktura hittar information på www.7hkraft.se/webbfaktura eller tel 0321-68 89 00 om hur du går tillväga för att ansöka om detta.

Ska du flytta in eller ut?

Om du skall flytta så är det viktigt att du anmäler det till oss så snart som möjligt, dock senast 7 dagar innan flytt.

Förstå din faktura

Du kan välja mellan flera olika sätt att betala din faktura

AUTOGIRO

Fakturan skickas hem till dig via post, e-post eller som e-faktura och fakturans belopp dras automatiskt från ditt bankkonto. Nedan kan du anmäla ditt autogiro.

E-FAKTURA

Fakturan skickas till din internetbank. Du betalar din faktura från internetbanken. Anmälan av e-faktura görs på din internetbank.

PAPPERSFAKTURA

Du kan också få din faktura som pappersfaktura. Fakturan skickas hem till dig med posten.

FRÅGOR & SVAR

När kommer min första faktura?

Du får din första faktura månaden efter att du flyttat in. På den första fakturan debiteras, förutom din nätavgift, också din inflyttningsavgift (en engångskostnad).

Hur ofta får jag min faktura?

Vi skickar ut alla elnätsfakturor en gång i månaden. Har du bara vatten och avlopp på din faktura så kommer den antingen varje eller varannan månad.

Vad händer om jag inte betalar?

Vi skickar ut en påminnelse till dig fem bankdagar efter förfallodatum.  Betalas inte denna in så går ärendet vidare till Inkasso för vidare åtgärder.

Varför får jag två fakturor för el?

Din kostnad för el består av två delar; dels elnätsavgiften, som faktureras via Ulricehamns Energi AB och dels avgiften för elhandel, som faktureras av ett separat elhandelsbolag. Du får alltså två fakturor – en från elnätsbolaget och en från elhandelsföretaget.

 

Har du inte aktivt valt en elhandlare, så får du automatiskt en faktura med anvisningspris från vår anvisningsleverantör, 7H Kraft (www.7hkraft.se), tills den dag du själv gör ett aktivt val.

Vadå elnät och elhandel?

Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är ett elnätsavtal och tecknas med det Elnätsföretag som äger nätet där du bor. Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett Elhandelsföretag. De tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. Det finns många elhandelsbolag och de kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal.

Vad händer om jag byter bank?

Vad händer om jag byter bank och har autogiro eller e-faktura? Din bank hjälper dig att avsluta men också lägga upp autogiro eller söka om e-faktura på nytt. Skulle detta missas på något sätt, så kommer du per automatik att få en pappersfaktura till dig.

Vad är det jag betalar för?

Fjärrvärme

Vi levererar miljövänlig fjärrvärme i centrala Ulricehamn, Timmele och Gällstad.

Tillsammans med pelletsfabriken har vi på Ulricehamns Energi lyckats genomföra det största miljö- och industriprojektet i Ulricehamns historia. Sedan år 2000 har koldioxidutsläppen minskat i vår bygd med 16 500 ton per år. Det är närmare 20% av de totala utsläppen i Ulricehamn. Det är vi stolta över.

Elnät

Det är vi på Ulricehamns Energi som äger och ansvarar för elnätet och gatubelysningen i stora delar av bygden. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera.

Vår primära uppgift är att skapa ett säkert och stabilt elnät. Med så få avbrott som möjligt, oavsett väder och situation. Våra ständigt pågående om- och nybyggnadsprojekt innebär att vi får ett säkrare elnät i takt med att gamla kablar och oisolerad luftledning utrangeras i jämn takt.

Vatten & avlopp

En del av infrastrukturen är rent vatten. En annan del är att ta hand om och rena det vatten vi använder. Allt detta ingår som en viktig del i vårt ansvar.

Vi producerar, kontrollerar, renar och analyserar ditt vatten. Vi sköter också drift och underhåll av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 20 mil vattenledningar och ca 32 mil avloppsledningar.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!