Fakturafrågor

Nu kan du få din faktura i Kivra

Nu ansluter vi oss till Kivra

Nu blir det lättare för dig som kund hos Ulricehamns Energi att ta emot fakturor från oss. Istället för att få dem via vanlig post kan du ta emot, och även betala, dina fakturor direkt via den digitala brevlådan Kivra.

Är du redan ansluten till Kivra?

Har du redan aktiverat din digitala brevlåda så kommer du, om du idag har pappersfaktura, från och med april månads fakturering att få din faktura till Kivra.

Du som är ansluten och idag har e-faktura eller e-postfaktura

Har du e-faktura eller e-postfaktura från oss så kommer du även fortsättningsvis få din faktura som vanligt.

 

Du som är ansluten och idag har autogiro

Har du autogiro så kommer detta att dras som vanligt, men du får din faktura till Kivra.

Vill du ansluta dig till Kivra?

Du ansluter dig enkelt och gratis på www.kivra.com.

Du som har e-faktura eller autogiro

Har du idag e-faktura eller autogiro så måste du själv avsluta din koppling till banken.

Du som har e-postfaktura

Har du idag e-postfaktura så måste du kontakta vår kundservice på info@ueab.se

Om du inte ansluter dig till Kivra

Om du inte ansluter dig kommer du att få dina fakturor på samma sätt som tidigare.

Har du frågor?

Har du frågor som rör oss på Ulricehamns Energi så är du är alltid varmt välkommen att höra av dig till vår kundservice via e-post: info@ueab.se eller på tel. 0321-53 23 00. Har du frågor om Kivra så kontaktar du dem via e-post: support@kivra.com eller per tel. 0770-457 000.

Förstå din faktura

Du kan välja mellan flera olika sätt att betala din faktura

KIVRA

Från och med april 2022 kan du ta emot, och även betala, dina fakturor direkt via den digitala brevlådan Kivra.

Läs mer och anslut dig på www.kivra.com

AUTOGIRO

Fakturan skickas hem till dig via Kivra, post, e-post eller som e-faktura och fakturans belopp dras automatiskt från ditt bankkonto. Nedan kan du anmäla ditt autogiro.

Ansök om autogiro – digital signering

Ansök om autogiro via blankett (pdf)

E-FAKTURA

Fakturan skickas till din internetbank. Du betalar din faktura från internetbanken. Anmälan av e-faktura görs på din internetbank.

PAPPERSFAKTURA

Du kan också få din faktura som pappersfaktura. Fakturan skickas hem till dig med posten.

FRÅGOR & SVAR

När kommer min första faktura?

Du får din första faktura månaden efter att du flyttat in. På den första fakturan debiteras, förutom din nätavgift, också din inflyttningsavgift (en engångskostnad).

Hur ofta får jag min faktura?

Vi skickar ut alla elnätsfakturor en gång i månaden. Har du bara vatten och avlopp på din faktura så kommer den antingen varje eller varannan månad.

Vad händer om jag inte betalar?

Vi skickar ut en påminnelse till dig fem bankdagar efter förfallodatum.  Betalas inte denna in så går ärendet vidare till Inkasso för vidare åtgärder.

Varför får jag två fakturor för el?

Din kostnad för el består av två delar; dels elnätsavgiften, som faktureras via Ulricehamns Energi AB och dels avgiften för elhandel, som faktureras av ett separat elhandelsbolag. Du får alltså två fakturor – en från elnätsbolaget och en från elhandelsföretaget.

 

Har du inte aktivt valt en elhandlare, så får du automatiskt en faktura med anvisningspris från vår anvisningsleverantör, 7H Kraft (www.7hkraft.se), tills den dag du själv gör ett aktivt val.

Vadå elnät och elhandel?

Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är ett elnätsavtal och tecknas med det Elnätsföretag som äger nätet där du bor. Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett Elhandelsföretag. De tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. Det finns många elhandelsbolag och de kan erbjuda dig olika typer av elhandelsavtal.

Vad händer om jag byter bank?

Vad händer om jag byter bank och har autogiro eller e-faktura? Din bank hjälper dig att avsluta men också lägga upp autogiro eller söka om e-faktura på nytt. Skulle detta missas på något sätt, så kommer du per automatik att få en pappersfaktura till dig.

Vad är det jag betalar för?

Fjärrvärme

Vi levererar miljövänlig fjärrvärme i centrala Ulricehamn, Timmele och Gällstad.

Tillsammans med pelletsfabriken har vi på Ulricehamns Energi lyckats genomföra det största miljö- och industriprojektet i Ulricehamns historia. Sedan år 2000 har koldioxidutsläppen minskat i vår bygd med 16 500 ton per år. Det är närmare 20% av de totala utsläppen i Ulricehamn. Det är vi stolta över.

Elnät

Det är vi på Ulricehamns Energi som äger och ansvarar för elnätet och gatubelysningen i stora delar av bygden. Vi äger stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som krävs för att elleveranserna ska fungera.

Vår primära uppgift är att skapa ett säkert och stabilt elnät. Med så få avbrott som möjligt, oavsett väder och situation. Våra ständigt pågående om- och nybyggnadsprojekt innebär att vi får ett säkrare elnät i takt med att gamla kablar och oisolerad luftledning utrangeras i jämn takt.

Vatten & avlopp

En del av infrastrukturen är rent vatten. En annan del är att ta hand om och rena det vatten vi använder. Allt detta ingår som en viktig del i vårt ansvar.

Vi producerar, kontrollerar, renar och analyserar ditt vatten. Vi sköter också drift och underhåll av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 20 mil vattenledningar och ca 32 mil avloppsledningar.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!