Upphandling

Lagen om offentlig upphandling

I Sverige regleras offentlig upphandling av varor och tjänster genom lagen LOU, Lagen om offentlig upphandling. Lagens grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens, vara affärsmässig och ske på ett objektivt sätt. Lagen gäller bland annat vid anskaffning, köp och hyra av varor och tjänster och byggentreprenader. Ulricehamns Energi omfattas av Lagen om offentlig upphandling.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!