Upphandling

Upphandling

Ulricehamns Energi omfattas av Lagen om offentlig upphandling.

I Sverige regleras offentlig upphandling av varor och tjänster genom lagen LOU, Lagen om offentlig upphandling. Lagens grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens, vara affärsmässig och ske på ett objektivt sätt. Lagen gäller bland annat vid anskaffning, köp och hyra av varor och tjänster och byggentreprenader.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!