Hem / Elnät / Mätarbyte

Elnät

Mätarbyte El & Fjärrvärme

 Ulricehamns Energi Elnät AB ansvarar för all elöverföring inom vårt koncessionsområde.

Efter ett beslut av regeringen, har alla elnätsföretag fått uppdraget att byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner. Vi på Ulricehamns Energi kommer i samband med bytet av elmätare också byta ut alla fjärrvärmemätare.

Villor i Ulricehamn

När byter ni min mätare?

Vår målsättning är att arbetet med att byta alla mätare kommer att färdigställas under 2024. Vårt nät är indelat i olika områden. Byten måste ske områdesvis för att vi skall kunna säkerställa kvalitén i våra leveranser. Enskilda fastigheter kommer inte kunna prioriteras.

Frågor & svar

Notera att vi har anlitat företaget ONE Nordic till att genomföra alla våra mätarbyten. Har du oss som leverantör, kommer du i god tid före mätarbytet att få information skickad till dig. Du behöver alltså inte göra något innan vi kontaktar dig. Vid frågor om mätarbyten är ni varmt välkomna att kontakta ONE Nordic.

ONE Nordic har i uppdrag att installera cirka 9 000 fjärravlästa smarta mätare hos alla er som är kunder hos oss på Ulricehamns Energi.

0321-308 40
ueab.matarbyte@one-nordic.se

Mobiltelefon med appar

Vilka möjligheter skapar den nya elmätaren?

Din nya smarta elmätare ger dig flera möjligheter, samtidigt som den hjälper oss att balansera elnätet. Tillsammans gör vi elnätet redo för vägen mot ett fossilfritt liv. Med din nya elmätare på plats, blir fler val och tjänster tillgängliga.

Funktionskrav elmätare (ei.se)

Elektriker håller i en elmätare

Så fungerar din elmätare, hushåll

Förklaring, så fungerar din elmätare

1. Display
Här ser du din förbrukning. Den förbrukade energin i kWh, den växlar var femte sekund mellan följande koder:

  • 1.8.0 Mätarställning
    (förbrukad energi i kWh)
  • 2.8.0 Mätarställning
    (producerad energi i kWh)

2. P1-port
Det finns ett lokalt kundgränssnitt (P1-port). Där kan du koppla in utrustning för att följa din förbrukning. Kontakta oss för att aktivera kundgränssnittet. För att komma åt P1-porten (RJ12) behöver luckan öppnas genom att först vrida skruven med spåret moturs.

3. Displayknapp
Bläddra i menyn genom att klicka på displayknappen. Bläddra med displayknappen tills ”Std data” syns och håll därefter displayknappen intryckt tills texten ”EntEr” syns, släpp därefter displayknappen. Nu går det att bläddra i mätarens övriga register med displayknappen.

4. Strömbrytare
Mätaren har en intern strömbrytare För att bryta strömmen: Håll inne knappen i 10 sekunder tills dISconn står i displayen och du hör ett klick. För att slå till strömmen: Håll inne knappen i fem sekunder tills EntEr står i displayen och du hör ett klick. Observera! Vid arbete i elanläggningen skall strömmen brytas med huvudströmbrytaren eller genom att skruva ur huvudsäkringarna.

5. Mätarnummer
383882XXXXXXXXXX

Två installatörer med en elmätare

Så går mätarbytet till

Har du elnät från Ulricehamns Energi, kommer du i god tid före mätarbytet att få information skickad till dig. Du behöver alltså inte göra något förens vi kontaktar dig. Vi har anlitat ONE Nordic för att genomföra bytet.

Före mätarbytet

Några veckor innan det är dags att byta din mätare kommer vi att kontakta dig med mer information om tidpunkt för mätarbytet.

Om ONE Nordic behöver din hjälp för att komma åt mätaren, kommer de föreslå en tid. Du bekräftar eller ändrar tiden via en bokningsportal eller genom att kontakta ONE Nordic.

Under mätarbytet

För att du ska känna dig trygg kan teknikerna identifiera sig med företagslegitimation från ONE Nordic och Ulricehamns Energi. Servicebilarna har både Ulricehamns Energi och ONE Nordics logotyper.

När ONE Nordic byter din mätare kommer leveransen att brytas och det blir ett kortvarigt avbrott. Mätarbytet kommer att ta ungefär 30 min.

Efter mätarbytet

Vi lägger en lapp i din brevlåda när vi har utfört bytet. Bor du i flerfamiljshus och mätaren sitter i ett apparatrum, placerar vi lappen vid mätaren och informerar fastighetsägaren. Du kommer även att se bytet på din nästkommande faktura.

Kundservice för elmätarbyten

Säkerställ att vi kan nå dig enkelt

Genom att uppdatera dina kontaktuppgifter på ”Mina sidor”, så snart som möjligt, säkerställer du att vi kan nå dig på ett smidigt sätt.

Skip to content