Transportcentral

Transportcentral

Inom Ulricehamns Energi har vi också en egen transportcentral med verkstad som ansvarar för Ulricehamns Energis och kommunens cirka 230 fordon. Den största delen är fordon som vi hyr ut till kommunens vård- och omsorgsförvaltning.

Målet är att fordonen skall vara säkra, miljövänliga, ha bra komfort och vara kostnadseffektiva. För närvarande är ca en tredjedel av fordonen drivna av biogas från vår egen biogasstation. Vi har även levererat några el-fordon till förvaltningen. De har blivit populära och vi planerar för fler el-fordon framöver.

Utöver fordon som servas, repareras och byts däck på så underhåller och reparerar vi våra egna småmaskiner såsom motorsågar, paddor m.m. i verkstaden.

Fasadbild över transportcentral

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!