Hem / Fibernät / Frågor & Svar

Fibernät

Frågor & Svar

Vanligaste frågorna om fibernät

Du är alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du har ytterligare frågor.

Fiberinstallation

När kommer ni och installerar?

Inför ett projekt börjar vi med att besöka samtliga fastighetsägare i området, som tecknat avtal om fiberanslutning. Vid besöket kommer vi i samråd överens om om hur förläggning skall ske på tomtmark och vart aktiv utrustning ska monteras i huset/byggnaden.

Efter det påbörjas schakt och byggnation av området och vi blåser i samband med det fram fiber till fastigheterna. När detta är klart kommer samtliga fastighetsägare bli kontaktade av oss för att boka tid för fiberinstallation i huset/byggnaden.

Hur går installationen till?

När tid för installation är bokad kommer våra tekniker och slutför installationen där aktiv utrustning monteras i huset/byggnaden. Installationen tar i normalt fall ungefär en timma.

Hur lång tid tar det innan det är klart?

Tid för installation av fiber skiljer sig åt beroende på var fastigheten finns och om den ingår i ett pågående eller kommande projekt. När vi bygger ut vårt fibernät i olika projekt kommunicerar vi aktuell tidsplan till samtliga fastighetsägare som tecknat avtal av fiber.

Har jag möjlighet att få fiber?

För det fall din bostad finns inom redan fiberutbyggt område finns möjlighet till efteranslutning. För ännu inte utbyggda områden, kontakta kundservice för vidare information.

Vilken tjänsteleverantör kan jag välja?

För att se vilka tjänsteleverantörer just du kan ha, använd bredbandswebben.se och ange ort och adress för din fastighet.

Vad kostar det om jag vill ansluta senare?

För kostnadsförslag gällande efteranslutning, vänligen kontakta kundservice.

Vem ansvarar för fiberkabeln på min tomt?

Ulricehamns Energi ansvarar även för fiberkabeln på er tomt, men det är ert ansvar att se till att den inte skadas av yttre påverkan såsom till exempel andra schakt- och grävarbeten på er tomtmark.

Mitt fiber är installerat, men fungerar inte?

Fungerar mot förmodan inte din fiberanslutning kontaktar du den leverantör som du tecknat dina fibertjänster hos.

Grävning och återställning

Vad gäller om jag gräver själv?

Måste jag borra hål i väggen om jag gräver själv?

Nej, vid valet Gräv själv förläggs endast kanalisation enligt överenskommelse vid kundbesöket. Håltagning i byggnad utförs av Ulricehamns Energi vid fiberinstallationen.

Vad gör jag om jag gräver av min fiberkabel?

Vid avgrävd fiberkabel kontaktar du Ulricehamns Energi, 0321 – 53 23 00

Varför är min tomt inte återställd?

Ulricehamns Energi utför en grovåterställning av ytor som berörs av förläggning av fiber. Återställning av asfalt, eventuella stensättningar, sådd av gräs och liknande åligger fastighetsägaren.

Varför är gatan inte återställd efter grävning?

I samband med förläggning av fiber i gator justeras först berörda ytor av Ulricehamns Energi eller dess entreprenör, var efter asfaltering utförs.

Finansiering

När får jag min faktura?

Fakturan kommer först efter att komplett installation är utförd.

Varför är inte gräv-själv-rabatten avdragen på fakturan?

Vid valet gräv själv erhåller ni vid kundbesök en blankett/instruktion som skall skickas in efter utfört arbete. Inkommen blankett/instruktion ligger till grund för att gräv-själv-rabatten erhålls i samband med fakturering av fiberanslutningen. Om du har glömt att skicka in blanketten eller om den kommit bort kan du fylla i den på nytt och skicka den till oss.

Gräv själv

Betalar man hela summan på en gång?

Hela beloppet kommer på en faktura, som betalas efter att fiberinstallationen utförts.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Två personer tittar på fiberavtal
Skip to content