Väg

Alla dagar, året om

Det är vi på Ulricehamns Energi som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar vilket innefattar över 80 km banvall och 200 km väg – året om, sommar som vinter. Utöver centralortens gator och gång- och cykelvägar omfattas även lokalgator i kransorterna. Vi brukar säga att vi arbetar med allt som gör att du kan ta dig fram på körbara vägar och samtidigt njuta av en inbjudande stadsmiljö.

Gatuarbeten

Ett antal gatuarbeten sker årligen i Ulricehamns kommun. Det är vi på Ulricehamns Energi AB som utför dem, på uppdrag av kommunen. Kommunen ansvarar för de kommunala gatorna. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem. Vid frågor gällande asfaltering av kommunala gator skall du kontakta kommunens gatuingenjörer på tel. 0321-595000. Du kan också läsa mer om planerade gatuarbeten på kommunens hemsida (länk nedan).

Vägmärken

Det är vi på Ulricehamns Energi som, på uppdrag av kommunen, sätter upp och underhåller kommunens vägmärken.

Har du frågor om skötsel och underhåll av vägmärken är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0321-53 23 00 eller e-post: info@ueab.se

Vi behov av nya vägmärken/ändringar så kontaktar du kommunen på telefon 0321-59 50 00 eller via e-post: kommun@ulricehamn.se

Vägunderhåll

Efter att vintern släppt sitt grepp sopas all sandningssand upp.  Sopningen utförs i flera steg, först med grovsopning och sedan med finsopning.

Under sommaren underhållsopas gator och torg för ett rent och snyggt Ulricehamn, men också för att förhindra att ogräs kommer upp och förstör asfaltskanterna.

Vi brukar säga att vi arbetar med allt som gör att du kan ta dig fram på körbara vägar och samtidigt njuta av en inbjudande stadsmiljö.

Vinterväghållning

Det är vi på Ulricehamns Energi som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar vilket innefattar över 80 km banvall och 200 km väg – året om, sommar som vinter. Utöver centralortens gator och gång- och cykelvägar omfattas även lokalgator i kransorterna.

Snöröjning

Så snart vi gjort bedömning att det krävs snöröjning påbörjar vi arbetet. Redan klockan fyra – fem på morgonen kan du se våra plogbilar ute. Vi följer en i förväg uppgjord prioriteringslista där man i korthet kan säga att vi börjar med de stora genomfartsvägarna samt i centrum och drar oss utåt för effektiva insatser. Vid ett större snöfall plogar vi med sammanlagt 12 fordon varav 6 stycken fordon är inhyrda. Vid snöröjning bildas ibland snövallar vid infarter. Oavsett hur skickliga våra förare är så går det inte att undvika och vi hoppas att du har överseende med detta. I dialog med kommunen beslutar vi sedan om det krävs bortforsling av snö då det är förknippat med extraordinära resurser.

Ansvarsområden

Vi ansvarar för vinterväghållningen på gator och vägar i centralorten. Till vinterväghållning hör snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning samt utplacering av ett 50-tal sandlådor på ställen som kräver extra insatser när halkan väl slår till. Flera kommuner använder sig av salt för att bekämpa halkan, i Ulricehamn används enbart sand.

GATOR & VÄGAR
I CENTRALORTEN

Ulricehamns Energi har uppdraget gällande vinterväghållning av gator/vägar i Ulricehamns centralort. Vid frågor kontakta Ulricehamns Energis kundservice på telefon 0321-53 23 00 eller via epost: info@ueab.se

Snöröjning

BANVALL, GÅNG- & CYKELV.
I CENTRALORTEN

Tranemo Trädgårdstjänst har uppdraget gällande vinterväghållning av banvall samt gång- och cykelvägar inom Ulricehamns centralort. Vid frågor kontakta Ulricehamns kommunväxel på telefon 0321- 59 50 00 eller via e-post: parkochskog@ulricehamn.se

Snöröjning

BANVALLAR
UTANFÖR CENTRALORTEN

Ulricehamns Energi har uppdraget gällande vinterväghållning av banvallar utanför Ulricehamns centralort . Vid frågor kontakta Ulricehamns Energis kundservice på telefon 0321- 53 23 00 eller via e-post: info@ueab.se

Snöröjning

GATOR & VÄGAR
I VÅRA KRANSORTER

Väg-/samhällsföreningar i respektive kransort har uppdraget gällande vinterväghållning. Vid frågor kontakta respektive förening (sök förening här).

Sandar en gata

VÄGAR SKYLTADE
MED BLÅ VÄGVISARE

Trafikverket har uppdraget gällande vinterväghållning av alla numrerade vägar/länsvägar med blå vägvisare t.ex. R40, länsväg 1352, väg 157. Vid frågor kontakta Trafikverket Ätradalens driftområde på telefon 010-47 61 541.

Blå vägvisare

VÄGAR SKYLTADE
MED GULA VÄGVISARE

Vinterväghållning av enskilda vägar (gula vägvisare) sköts av den enskilda vägsamfälligheten. Vid frågor kontakta respektive vägförening.

Gul vägvisare

TILL DIG SOM HAR EN PRIVAT TOMT

Tack för att du skottar in snö på din egen tomt istället för ut på vägen.
När det är dags för vårsopning ser vi gärna att du hjälper oss att sopa sanden från trottoaren ut i gatan.
Gratis sand finns att hämta utanför grindarna på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 15.

Sand

Under vinterhalvåret placerar vi ut ett 50-tal sandlådor på olika ställen som kräver extra insatser när halkan väl slår till.  Det finns också gratis sand att hämta utanför grindarna på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 15. OBS! Ta med hink och spade.

Tillsammans för Ulricehamn

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!