Väg

Lager av vägskyltar

Väg & Anläggning

Varje dag – året om!

På uppdrag av kommunen ansvarar vi för att stadsmiljön skall vara så inbjudande som möjligt varje dag – året om. Det innefattar gatuunderhåll och renhållning samt entreprenadjobb.

Väg och Anläggning

Det är vi på Ulricehamns Energi som underhåller och ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar vilket innefattar över 80 km banvall och 200 km väg – året om, sommar som vinter. Utöver centralortens gator och gång- och cykelvägar omfattas även lokalgator i kransorterna. Vi sköter allt ifrån renhållning, snöröjning, halkbekämpning, till asfaltering, grus- och lövsopning och entreprenadarbeten.

Vi återställer kommunens gator efter schaktarbeten som exempelvis andra avdelningar i bolaget utfört. Vi ser över vägmärken och vägmarkeringar för att trafiken ska bli så säker som möjligt. Under sommaren underhållsopas gator och torg för ett rent och snyggt Ulricehamn. Vi brukar säga att vi arbetar med allt som gör att du kan ta dig fram på körbara vägar och samtidigt njuta av en inbjudande stadsmiljö.

Entreprenadbil
Snöröjning

Vinterväghållning

Vi ansvarar för vinterväghållningen på gator och vägar samt på gång- och cykelvägar i centralorten. Till vinterväghållning hör snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning samt utplacering av ett 50-tal sandlådor på ställen som kräver extra insatser när halkan väl slår till. Flera kommuner använder sig av salt för att bekämpa halkan, i Ulricehamn används enbart sand.

Efter att vintern släppt sitt grepp sopas sandningssanden upp igen och plogningsskador efter snöröjningen rättas till i gräsmattor och på hårdgjorda ytor.

Vid extra stränga vintrar sätts våra resurser på prov dagtid såväl som nattetid. De omfattande snömängderna kräver stora insatser av plogning, halkbekämpning och bortforsling av snö. För att nämna ett exempel kördes över 3 500 ton sandningssand ut på våra gator och vägar jämfört mot normala vintrar, då ca 1 500 ton sand/grus körs ut.

Snöröjning

Så snart vi gjort bedömning att det krävs snöröjning påbörjar vi arbetet. Redan klockan fyra – fem på morgonen kan du se våra plogbilar ute. Vi följer en i förväg uppgjord prioriteringslista där man i korthet kan säga att vi börjar med de stora genomfartsvägarna samt i centrum och drar oss utåt för effektiva insatser. Vid ett större snöfall plogar vi med sammanlagt 12 fordon varav 6 stycken fordon är inhyrda.

I kransorterna sköter respektive samhällsförening tillsammans med en entreprenör snöröjningen.

Vid snöröjning bildas ibland snövallar vid infarter. Oavsett hur skickliga våra förare är så går det inte att undvika och vi hoppas att du har överseende med detta.

I dialog med kommunen beslutar vi sedan om det krävs bortforsling av snö då det är förknippat med extraordinära resurser.

Snöröjning
Påfyllning av vägsand

Sand

Som fastighetsägare är du ansvarig för snöröjning och sandning på den trottoaren som är utanför din tomt. För att du ska kunna hålla trottoaren halkfri bjuder vi dig som privatperson att kostnadsfritt hämta sand i vår sanddepå vid Karlsnäsvägen 15.

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!