Hem / Elnät / För elinstallatörer

Elnät

För elinstallatörer

 Ulricehamns Energi Elnät AB ansvarar för all elöverföring inom vårt koncessionsområde.

För- och färdiganmälan

Ulricehamns Energi erbjuder elinstallatörer att göra sina för- och färdiganmälningar via föranmälan.nu. Med tjänsten får du en smidig hantering av ditt ärende – med kortare handläggningstider, minskad pappershantering och avisering via e-post och SMS när ärendena behandlats.

Föranmälan.nu är ett verktyg som sparar både tid och resurser. Både för dig och för oss. Inte minst slipper vi onödig tidsåtgång orsakad av traditionell postgång.

foranmalan.nu

Hur går det till?

Som installatör skapar du snabbt och enkelt ett konto som direkt kan användas för att lägga upp för- och färdiganmälningar. När en föranmälan registrerats får vi ett e-postmeddelande om att ett nytt ärende har skapats. På samma sätt meddelas du när vi gett vårt installationsmedgivande eller önskar kompletterande upplysningar.

Kommunikationen sköts automatiskt och man blir alltid påmind när ett ärende ändrar status.

Guide för anmälan (PDF via foranmalan.nu)

Ledningsanvisning

Fråga först, gräv sen. Om du planerar att utföra grävnings- eller borrningsarbete skall du alltid registrera det på Ledningskollen innan du påbörjar arbetet.

Ledningskollen är en kostnadsfri tjänst som gör att du kommer i kontakt med oss och andra ledningsägare om det finns några ledningar där du tänker gräva. Det kan finnas el-, opto-, fjärrvärme-, vatten- eller avloppsledningar där du tänker gräva.

ledningskollen.se

Hur går det till?

Registrera ett konto på Ledningskollen och registrera därefter ett ärende där du markerar var du tänker gräva. Efter anmälan tar vi normalt kontakt och skickar digitalt material inom tre arbetsdagar, fysisk utsättning sker normalt inom fem arbetsdagar. Om önskemål om snabbare ledningsanvisning än tre arbetsdagar, debiterar vi en kostnad på 500 kr/timme. Grunddebitering utgår alltid på minst en timme.

Utsättning

Vid utsättning av ledningsanvisning skall alltid kunden eller en representant för kunden finnas på plats.

Ledningsanvisningen är giltig i 30 dagar. Beställaren ansvarar för att underhålla och förstärka utsatta markeringar. Ny utsättning inom samma område debiterar vi med en kostnad på 500 kr/timme. Grunddebitering utgår alltid på minst en timme.

Skador med kundavbrott som uppkommer på ledningar i samband med grävning utan anvisning eller som orsakats av försumlighet eller vårdslöshet, debiteras den ansvarige för de kostnader som uppkommer. Notera att i de fall skadan är av mindre karaktär och inte orsakar driftstörning, till exempel en mantelskada på kabel eller ett tilltryckt rör eller ledning utgår ingen debitering.

En skadad elkabel kan vara livsfarlig och får ej vidröras!
Har man skadat eller grävt av en elkabel skall man genast lämna schaktgropen och kontakta ledningsägaren, Ulricehamns Energi AB via 0321-53 23 00, välj knappval felanmälan.

Vid konstaterad eller misstänkt skada på en elkabel
Kontakta oss omgående. Stanna kvar på platsen, håll behörigt avstånd och bevaka kabeln.

Skip to content