Hem / Fjärrvärme / Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme

Varför fjärrvärme?

Element med fötter på

Aktuell fjärrvärme­produktion i Ulricehamn

MW
°C
°C

Fördelning av bränsle

Data hämtat

Smart alternativ

Fjärrvärme är ett smart, populärt och miljöanpassat alternativ när man ska värma upp bostäder, lokaler eller skolor. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning levereras fjärrvärmen från en central anläggning som med avancerade metoder och kvalificerad personal kan drivas med många olika bränslen.

Ungefär 50 % av all fjärrvärme i Ulricehamn är värme som annars skulle gått förlorad. Fjärrvärme luktar inte, bullrar inte och ger ett behagligt inomhusklimat. Något som både du och miljön tjänar på.

Fjärrvärmens utveckling

Redan 1877 startade man upp det första fjärrvärmenätet i USA. I Sverige kom det första nätet 1948. Fjärrvärme är med andra ord ingen nyhet. Däremot har den utvecklats radikalt under de senaste decennierna. I Ulricehamn fick vi fjärrvärme på 90-talet och Ulricehamnaren har all rätt att vara stolt över stadens fjärrvärmenät.

Fjärrvärme i Ulricehamn

Tillsammans med pelletsfabriken har vi på Ulricehamns Energi lyckats genomföra det största miljö- och industriprojektet i Ulricehamns historia. Sedan år 2000 har koldioxidutsläppen minskat i vår bygd med 16 500 ton per år. Det är närmare 20 % av de totala utsläppen i Ulricehamn. Det är vi stolta över.

Klimatsmart uppvärmning

Valet av fjärrvärme påverkar klimatet mer än vad du kanske tror. Visste du att Fjärrvärmen beskrivs som Sveriges tysta klimatrörelse? Enligt Naturvårdsverket har omställningen till fjärrvärme starkt bidragit till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyotoavtalen.

Fjärrvärme är den ledande uppvärmningsformen i Sverige idag och det mest bekymmersfria sättet att värma upp en villa, lägenhet eller större fastighet. Värmen transporteras genom rör i marken och värmeväxlas mot husets egna värmesystem.

Fyra skäl att välja fjärrvärme

Prisvärt

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ.

I en prisjämförelse med alternativa uppvärmningsformer visar fjärrvärme en mycket lägre totalkostnad för dig som fastighetsägare än andra.

Bekymmersfritt

Med fjärrvärme installerad i fastigheten behöver du inte ha en egen värmepanna eller värmepump installerad. Istället installeras en fjärrvärmecentral, som övervakas året runt av oss på Ulricehamns Energi. Våra servicetekniker arbetar dagligen med tillsyn och finns alltid tillgängliga för dig vid eventuella problem. Eventuella problem i nätet upptäcks oftast innan du som kund märker av det.

Energirådgivare

Energi- och klimatrådgivningen ger dig kostnadsfria och opartiska tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Det kan handla om ditt eget hus, en förening eller kanske ditt företag?

Kontakta energirådgivare via ulricehamn.se

Hög leveranssäkerhet

Vår tillgänglighet är mycket hög. Våra produktionsanläggningar är igång dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund.

Miljö

Huvuddelen av fjärrvärmen produceras av spillvärme från Scandbio på Vist Industriområde i Ulricehamn. Vi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle försvinna ut i luften. Resterande värme kommer från förbränning av träflis och träpellets.

Vid plötsliga driftstörningar tänds vår HVO-panna som bränner biooljan HVO100. Våra reservpannor som bränner fossil olja används så lite som möjligt, endast ett fåtal timmar per år. Vår ambition är att helt kunna sluta elda fossil olja.

Fjärrvärme i Ulricehamn är ett bra miljöval eftersom det är ett uppvärmningssätt som är näst intill fossilfritt och det jobbas kontinuerligt med att det ska bli helt fossilfritt.

Ritning över fjärrvärme i ett hus
 1. Varmt vatten
  Uppvärmt fjärrvärmevatten på väg till huset.
 2. Anslutningsrör
  Huset kopplas till fjärrvärmenätet med två anslutningsrör från gatan.
 3. Fjärrvärmecentral
  Kan stå på golvet eller hängas på väggen. Här kopplas fjärrvärmenätet ihop med det vattenburna värme- och varmvattensystem som redan finns i huset.
 4. Kallt vatten
  Avkylt fjärrvärmevatten i retur.

Så här fungerar det

Fjärrvärmen bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp. Fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd.

Som namnet antyder kommer värmen från någonstans i fjärran. I stället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning som kan drivas med många olika bränslen.

Processen

Fjärrvärme kommer till din fastighet i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett system genom nedgrävda och välisolerade rör i marken. Vattnet är mellan 65 och 110 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet.

Fjärrvärmevattnet är helt skilt från vattnet i fastighetens värmesystem och varmvattnet då de i centralen möts i en värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet till att värma upp fastighetens värmesystem såsom husets element och varmvattnet i kranarna.

Det avkylda fjärrvärmevattnet leds därefter tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.

Cirkeldiagram över fördelning av tillförd energi fjärrvärme

Fördelning tillförd energi till värmeproduktion 2022

Återvunnen energi:

48,12%

Industriell spillvärme

48,12%

Förnybart:

51,03%

Förädlade biobränslen (pellets, HVO)

6,32%

Sekundära biobränslen (flis)

43,46%

Förnybar el till elpannor och hjälpel till distrubution

1,26%

Fossilt:

0,84%

Eldningsolja

0.84%

Genomsnittligt koldioxidutsläpp per kWh 2022

5,14 g CO2 ekv/subkWh

Skip to content