Hem / Avfall / Vårt ansvar

Avfall

Vårt ansvar

Produkter för återbruk

Tillsammans skapar vi framtidens Ulricehamn

Tillsammans måste vi, i första hand, se till att det skapas så lite avfall som möjligt, till exempel genom att låna och dela i stället för att köpa nytt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.

Ge & Ta på Övreskog

Som en hjälp på vägen till ökat återbruk har vi öppnat en avdelning för Ge & Ta på Återvinningscentralen Övreskog. Lämna gärna något, eller kika bara efter om där finns någonting som du själv kan ge nytt liv?

Inlämning till Överskottslagret

Som ytterligare en hjälp till ökat återbruk finns det även möjlighet att lämna in sådant du själv inte längre har nytta av till Överskottslagret Second handbutik.

Överskottslagret är en företagsgrupp inom daglig verksamhet där man arbetar med återvinning och bedriver second-handhandel.

Överskottslagret – second handbutik — Ulricehamns kommun

Bojkotta slängsamhället

Vi som bor och arbetar i Ulricehamns kommun behöver ändra våra vanor, men också förlänga livslängden på varor. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, genom att till exempel skänka bort gamla saker, kanske renovera dem – eller lämna dem till återbruk. Vi måste börja reflektera över hur vi konsumerar och att ha återbruk som det första självklara valet.

Det osynliga avfallet

En sida av konsumtionen som inte många känner till är att det uppstår avfall vid tillverkningen av olika produkter, avfall som inte syns.

Avfall Sverige arbetar för ett tvingande produktpass, där du som konsument får chans att veta hur dina inköp påverkar miljön.

osynligtavfall.se

Regional avfallsplan

Boråsregionen har samordnat de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda i arbetet med att ta fram en regional avfallsplan.

Syftet med en regional avfallsplan är att vi tillsammans över kommungränserna skall verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Genom att vi nu tagit fram en gemensam avfallsplan i Sjuhärad så drar vi nytta av varandras erfarenheter och kompetens och tillsammans tar vi nu nästa steg i den omställning som krävs för ett cirkulärt hållbart samhälle.

Miljökalender

I 2024 års miljökalender hittar du massor av information om avfall.
I år ligger fokus på att vi tillsammans kan göra skillnad med korrekt avfallssortering.
Kalendern delas ut till alla hushåll i Ulricehamn under början av december.

Vill du ha ett tryckt exemplar är du varmt välkommen att kontakt vår kundservice på info@ueab.se.

Spara pengar på att göra rätt

Minska ditt avfall

Du skall i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt, genom att exempelvis låna och dela istället för att köpa nytt.

10 sätt att minska ditt avfall (via sopor.nu)

Konsumera hållbart

Att konsumera hållbart innebär att du tänker efter en extra gång innan du köper eller slänger något. Behöver jag detta? Går den att laga? Kan någon annan ha nytta av den här prylen?

Återbruka mera

Det avfall som du faktiskt har skall du, i första hand, försöka återanvända. Går dina gamla prylar kanske att skänka till återbruk?

Inspiration för återbruk

Återbruk av byggavfall

På Avfall Sveriges hemsida kan du ladda ner byggåterbruksguiden, en guide som fokuserar på återanvändbarhet av bygg- och rivningsavfall.

Vikttaxa för avfall

En del i att uppmuntra kommunens invånare till ökad sortering är den vikttaxa som vi har för avfall. Din soptunna vägs varje gång den töms. Du kan själv påverka dina kostnader genom att sortera ut återbruk, förpackningar, tidningar och grovavfall. Med minskat avfall i tunnan får du minskade avgifter för hushållsavfall.

Återvinn

Det avfall som går att återvinna skall du sortera ut och lämna på en återvinningsstation eller på återvinningscentralen Övreskog.

Sortera rätt

Skip to content