Hem / Avfall / Frågor & Svar

Avfall

Frågor & Svar

Vanligaste frågorna om avfall.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du har ytterligare frågor.

Hushållsavfall

Blir avgiften dyrare med matavfallsinsamling?

Vi kommer behålla vår framgångsrika vikttaxa, en morot som premierar duktiga miljövänliga Ulricehamnare, både vad det gäller källsortering, hemkompostering och minskning av matsvinnet.

Taxan ses över den 1 januari varje år. Detta för att kunna bekosta förbättringar på Övreskog och ökande kostnader för bland annat hämtning. Att sortera ut matavfallet är en sådan ökad kostnad för miljöns skull.

Varför ska jag sortera mitt matavfall?

Om matavfall hamnar i påsen för brännbart så tas energin tillvara, men inte näringsämnen såsom kväve, fosfor och andra viktiga mineraler och spårämnen.

Om matavfall komposteras eller rötas får man ett gödningsmedel och vi kan sluta kretsloppet genom att ge tillbaka en del av näringsämnen som vi tagit bort genom odling och skörd.

Är det värt att sortera, det blandas väl ändå?

Det är absolut värt att sortera. Det är väldigt sällan man blir tvungen att kassera avfall som sorterats ut.

De mängder som går till återvinning kontrolleras, följs upp och rapporteras. Förpackningar blir till nya förpackningar, tidningar blir till nya tidningar, matavfall blir drivmedel och det övriga hushållsavfallet blir till energi.

Varför har kommunen infört matavfallssortering?

Matavfallsinsamling möjliggör att alla nu kan bidra till att minska mängden avfall som går till förbränning. Sveriges Riksdag har beslutat ett antal miljömål. Vi skall hushålla med naturresurser och ha en hållbar avfallshantering.

Senast år 2020 skulle minst 50 procent av matavfallet sorteras ut för att vi skall kunna ta tillvara på energi och växtnäring till exempel fosfor som är en ändlig resurs. Ulricehamns kommun har i sin avfallsplan angett att organiskt avfall ska komposteras eller samlas in för rötning.

Alla i Ulricehamns kommun har av olika skäl inte möjlighet att kompostera sitt matavfall.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Ja. Alla ska sortera matavfallet, antingen för egen kompostering eller till den svarta påsen som sedan läggs i soptunnan för vidare transport till optisk sortering och rötning där biogas och biogödsel produceras.

Vart åker mina sopor?

Hushållsavfall i Ulricehamns kommun körs till Sobacken i Borås, där Borås Energi & Miljö optiskt sorterar och behandlar avfallet.

Vad händer om jag sorterar fel?

Om du sorterar fel finns det risk för att rötresten, som ska bli gödningsmedel, blir förorenad av till exempel plastbitar eller farliga ämnen. Av detta skäl är det viktigt att bara lägga matavfall i den svarta påsen.

Är du osäker så är det bättre att lägga avfallet i påsen för brännbart avfall.

Hur ska jag slänga hundbajspåsar?

Släng alltid hundbajs i den andra påsen för brännbart. Bajs är avföring, fekalier och inte matavfall (även om vi äter mat och bajsar sen). Bajs från hundar och andra sällskapsdjur är inte ett godkänt substrat för rötningsanläggningen och det strider mot reglerna för certifiering av biogödseln.

Kan sophämtningen ske mer sällan?

Om du bor utanför tätort och sorterar och komposterar, kan du ansöka om avfallsdispens – utsträckt hämtningsintervall.

Det finns även andra typer av dispenser så som dela avfallsbehållare och uppehåll i hämtning. Läs mer nedan.

Avfallsdispens (PDF)

Våra påsar

Slänger jag både matavfall och brännbart i samma soptunna?

Ja, både de svarta matavfallspåsarna och de ljusa påsarna för brännbart ska läggas i den gröna soptunnan. Ingen ytterligare tunna behövs.

Är det verkligen bra med plastpåse?

Den svarta plastpåsen (som kommer att delas ut till hushållen) är användarvänlig och hållbar. Risken för genomblötning, med obehaglig tillväxt och lukt i tunnan, är i princip obefintlig.

Notera även att optisk sortering inte leder till fler påsar än idag, möjligen till mer miljövänliga sådana, då vi alltid kommer att sträva efter att använda oss av bästa möjliga alternativ. Plasten kommer inte heller ut i naturen.

De svarta påsarna separeras från matavfallet och bränns tillsammans med övrigt restavfall och bli till el, värme och fjärrkyla.

Vore papperspåsar bättre än plastpåsar?

Frågan om huruvida plast- eller papperspåsar är bäst för miljön är inte helt enkel.

Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida: ”Tyvärr går det inte att säga om kassar av plast eller papper är bäst. Olika studier ger nämligen olika resultat. Vilket material som ger minst miljöpåverkan beror bland annat på i vilket land som kassarna tillverkats och vilka råvaror och energikällor som använts.”

Går det åt mer plastpåsar nu än tidigare?

Nej, det kommer generellt sett inte gå åt mer plastpåsar än tidigare. Det kan dock gå åt mer påsar i de fall man går över från hemkompostering till att lämna matavfall i svart påse.

Trots detta, och att matavfall måste transporteras till en rötningsanläggning, är optisk sortering ändå mer miljövänligt än kompostering eftersom man kan utvinna biogas ur matavfall.

Optisk sortering

Vad är optisk sortering?

Påsarna som läggs i soptunnan transporteras till en anläggning där man med hjälp av optisk teknik delar upp påsarna utifrån vilken färg de har. På det viset hamnar alla svarta påsar för sig och transporteras in i en rötningsanläggning, där biogas och biogödsel produceras. Alla påsar med annan färg går till en förbränningsanläggning.

Varför har Ulricehamn valt optisk sortering?

Olika lösningar passar olika bra i olika områden. Vi har valt optisk sortering för att det är bäst för både invånare och miljö i Ulricehamns kommun.

Vi använder samma tunna och hämtningsintervall, ingen ytterligare plats krävs för fler kärl och sopnedkast kan man fortsätta använda. Systemet är flexibelt och utbyggbart; Optisk sortering finns på flera platser runt om i Sverige varav flera håller på att utveckla systemet med ytterligare färger på påsarna för textilåtervinning och plastförpackningar.

Får jag installera avfallskvarn för matavfallet?

I Ulricehamns kommun är det inte tillåtet att installera avfallskvarn. Kommunens reningsverk är inte dimensionerade för att ta emot sådant avloppsvatten.

Svarta påsar för matavfall

Vad får/får inte slängas i svart påse?

I den svarta påsen slängs allt matavfall, det vill säga skrapet som blir över när du lagat eller ätit mat. Det som inte kan sparas och göras rester på helt enkelt. Även fiskben och ben från till exempel revben och kotletter slängs här, liksom äggskal, vissna blommor, te och kaffesump med filter.

Exempel på sådant som inte får läggas i svart påse är snus, fimpar, blomjord, kattsand, hundbajspåsar, hygienartiklar, smink, servetter, krukväxter (dock får du slänga vissna blad i svart påse), grenar, tuggummi, blöjor, förpackningar och farligt avfall.

Hur får jag tag på svarta påsar?

Som tack för att du sorterar ditt matavfall bjuder vi på den svarta påsen. Den ljusa påsen får du stå för själv.

Behöver du fler påsar?

  • Om du som bor i villa knyter en svart påse på ditt sopkärl lägger vi en ny rulle på kärlet vid nästa tömning.
  • Du som bor i lägenhet får nya påsar via din fastighetsägare.
  • Påsar finns också att hämta på återvinningscentralen Övreskog samt på vårt kontor på Karlsnäsvägen 11.
  • Som fastighetsägare hämtar du kartong med rullar hos LBC på Karlsnäsvägen 14.

Jag tycker de svarta påsarna är svåra att öppna

Vem tycker inte att påsarna för matavfall ibland är besvärliga att öppna? Det bästa sättet att öppna påsen är från sidan genom att dra isär vecket där handtagen börjar.

Instruktionsfilm, 11 sekunder (MP4)

Får jag använda andra svarta påsar än era?

Nej. Endast svarta påsar utdelade av Ulricehamns Energi får användas till matavfall. Svarta sopsäckar och hundbajspåsar får inte slängas i soptunnan. Hundbajspåsar läggs i påsen för brännbart hushållsavfall.

Varför måste jag använda speciella påsar?

Det är viktigt att påsarna håller för den optiska sorteringen och att de mekaniskt går att riva sönder så att man kommer åt innehållet. Det är ansvariga för rötningsanläggningen som bestämmer vilken påse som ska användas till matavfall.

Vad händer med de svarta påsarna?

När avfallsbilarna töms på avfallsanläggningen skiljs de svarta och de brännbara påsarna åt i en optisk sorteringsmaskin. Innehållet i de svarta påsarna transporteras till biogasanläggningen. Där rivs påsarna sönder för att man ska kunna komma åt innehållet. De tomma påsarna går sedan tillsammans med det brännbara avfallet, till förbränning i värmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Vad händer med matavfallet?

Matavfallet går, efter att det optiskt sorterats ut och finfördelats, in för rötning i en biogasanläggning. När matavfallet rötas bildas så kallad biogas.

Det är en naturlig process som sker med hjälp av mikroorganismer i en stor rötningskammare. Denna gas är energirik och består huvudsakligen av metangas och koldioxid. Gasen renas och uppgraderas sedan till fordonsbränsle, som man kan använda som drivmedel i till exempel bilar och bussar.

Förutom gasen bildas också en näringsrik rötrest, biogödsel, som används till gödningsmedel på jordbruksmark.

Får jag lämna min påse för matavfall på Övreskog?

Nej, allt hushållsavfall som inte är skrymmande, det vill säga både den svarta matavfallspåsen och det övriga brännbara som ska läggas i en ljus/färgad påse, ska läggas i den egna gröna soptunnan.

Får jag kompostera mitt matavfall?

Ja, du kan kompostera hemma.

Hushållskompost
Du har möjlighet att kompostera ditt matavfall i en skadedjurssäker behållare hemma. Anmälan görs till Ulricehamns Kommun.

Trädgårdskompost
Här slänger du grenar, löv, kaffesump, äggskal, gräsklipp, grönsaks- och fruktrester. Behöver ej anmälas till kommunen.

Viktigt!
Var uppmärksam på invasiva växter. För dessa gäller särskilda regler.

Jag komposterar, varför ska jag ändå sortera matavfall?

Du får självklart fortsätta att kompostera. Det viktigaste är att matavfall inte hamnar i påsen för brännbart. En del matavfall är lite svårare att kompostera, till exempel under vintertid, eller om man vill undvika lukt.

Räkskal, citrusskal, ben, köttrester och dylikt kan vara bättre och mer riskfritt att istället lägga i svart påse. Ur miljösynpunkt är det bäst att lägga matavfall i svart påse, eftersom rötningen producerar stora mängder biogas.

Ljusa påsar för brännbart

Hur ska påsen för brännbart avfall se ut?

Du kan använda vilken plastpåse som helst, bara påsen inte är svart eller mörk då den kan blandas ihop med påsen för matavfall.

Om jag får svarta påsar, varför får jag inga ljusa?

Vi vill begränsa den totala mängden plastpåsar genom att kunden själv får skaffa påsarna för det brännbara avfallet. Det minskar risken för att påsar används i onödan. Du kan använda vilken plastpåse du vill till det brännbara avfallet, så länge den inte är svart eller mörk.

Vad får slängas i brännbart?

I den ljusa påsen för hushållsavfall slänger du brännbart, alltså det som inte går att återvinna. Det kan till exempel vara tvättlappar, tops, blöjor, leksaker, snus, cigarettfimpar, kuvert, tuggummi, stearinstumpar, post-it lappar, diskborstar, matoljerester (förpackat i plastflaska) och kattsand.

Vad händer med det brännbara avfallet?

Påsarna med brännbart avfall sorteras ut optiskt. Därefter krossas avfallet och används som bränsle på värmeverket, där man producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Biogas

Vad är biogas?

Biogas består av metangas och koldioxid. Biogasen kan användas direkt för uppvärmning och elproduktion eller som fordonsbränsle efter att gasen renats från koldioxid.

Vad är biogödsel?

Näringsämnen i matavfall tas tillvara i biogödsel som ersätter konstgödsel inom jordbruket. Fosfor som används i konstgödsel är en ändlig resurs. Därför är det bättre för miljön att använda biogödsel istället för konstgödsel.

Hur mycket biogas och biogödsel blir av matavfall?

Av en påse matavfall (cirka två kilo) blir det biogödsel som räcker till att odla havre till elva portioner havregrynsgröt och biogas som en bil kan köra fyra kilometer på. Ulricehamnarnas matavfall räcker till att köra en biogasbil ett varv runt jorden varje vecka!

Hittar du inte svaret på din fråga?

Återvinning
Skip to content