Hem / Vatten & Avlopp / Vårt ansvar

Vatten & Avlopp

Vårt ansvar

Tre personer sitter och tittar ut över Åsunden

Ulricehamn växer!

Målet att bli 25 000 invånare 2020 kommer allt närmare. I takt med att kommunen växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar och som vi ansvarar för.

En del av infrastrukturen är rent vatten. En annan del är att ta hand om och rena det vatten vi använder. Allt detta ingår som en viktig del i vårt ansvar.

Vi producerar, kontrollerar, renar och analyserar ditt vatten. Vi sköter också drift och underhåll av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 20 mil vattenledningar och ca 32 mil avloppsledningar.

Grundvattensituationen i Ulricehamn

I Ulricehamns kommun är tillgången på grundvatten fortfarande relativt god. Det finns dock anledning att vara försiktig med att använda vatten och inte använda stora mängder i onödan.

Det du själv kan göra är att se över att kranar inte droppar eller toalettstolar står och rinner – och undvika att vattna gräsmattan när våren och sommaren närmar sig.

Vattenkiosker

I Ulricehamn finns möjlighet för företag att hämta större mängder dricksvatten i vattenkiosker, för att till exempel fylla tankbilar vid asfalteringsarbeten.

Ta vatten från vattendrag

Du som tar vatten ur ett vattendrag, till exempel för bevattning, och som inte har tillstånd till detta ska vara uppmärksam på nivåerna i vattendraget. Om vattnet är så lågt att vattenmiljön kan ta skada måste uttaget av vatten upphöra. Du kan ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Glas fylls på med vatten
Skip to content