Hem / Vatten & Avlopp / Vårt ansvar

Vatten & Avlopp

Vårt ansvar

Tre personer sitter och tittar ut över Åsunden

Ulricehamn växer!

Målet att bli 25 000 invånare 2020 kommer allt närmare. I takt med att kommunen växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar och som vi ansvarar för.

En del av infrastrukturen är rent vatten. En annan del är att ta hand om och rena det vatten vi använder. Allt detta ingår som en viktig del i vårt ansvar.

Vi producerar, kontrollerar, renar och analyserar ditt vatten. Vi sköter också drift och underhåll av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om ca 20 mil vattenledningar och ca 32 mil avloppsledningar.

Grundvattensituationen i Ulricehamn

I Ulricehamns kommun är tillgången på grundvatten fortfarande relativt god. Det finns dock anledning att vara försiktig med att använda vatten och inte använda stora mängder i onödan.

Det du själv kan göra är att se över att kranar inte droppar eller toalettstolar står och rinner – och undvika att vattna gräsmattan när våren och sommaren närmar sig.

Vattenkiosker

I Ulricehamn finns möjlighet för företag att hämta större mängder dricksvatten i vattenkiosker, för att till exempel fylla tankbilar vid asfalteringsarbeten.

Ta vatten från vattendrag

Du som tar vatten ur ett vattendrag, till exempel för bevattning, och som inte har tillstånd till detta ska vara uppmärksam på nivåerna i vattendraget. Om vattnet är så lågt att vattenmiljön kan ta skada måste uttaget av vatten upphöra. Du kan ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Glas fylls på med vatten
Svan med böjd nacke

Det är viktigt att skydda vattnet

Vrider vi på kranen ska det komma vatten. Rent och gott! En självklarhet för oss som bor här, kanske inte fullt så självklar i andra delar av världen.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och en fantastisk resurs. Dör att trygga och garantera ett rent och gott dricksvatten idag och i framtiden, måste vi tänka och arbeta långsiktigt.

På Ulricehamns Energi arbetar vi varje dag, året om med att säkerställa kvaliteten.

Vattenskyddet

Arbetet bakom rent vatten i kranen börjar med en bra grundvattentäkt. Varje vattentäkt har ett skyddsområde med särskilda säkerhetsföreskrifter.

I skyddsföreskrifterna regleras exempelvis hantering av oljeprodukter och kemikalier, spridning av gödsel och bekämpningsmedel, transport av farligt gods, anläggande av vägar och bebyggelse, grävning och täktverksamhet.

Skip to content