Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan kan göras via formuläret nedan eller via telefon under kontorstid på 0321-53 23 00. Mån-tor 07.30-16.00, Fredagar 07.30-15.00. Övrig tid ringer du 0321-532300 och väljer felanmälan, så blir du  vidarekopplad till vår jourtelefon.

Vi hjälper dig

Telefon
0321 – 53 23 00
Mån-tor 07.30-16.00
Fredagar 07.30-15.00

Jourtelefon
Utanför kontorstid ringer du 0321-532300 och väljer felanmälan, så kopplas du till vår jourtelefon

Felanmälan gäller för:

* Störning på el, gatljus och fjärrvärmenät.
* Störning på vatten och avlopp.
* Störning på gator i centralorten.
* Störning på gasstationen.

Övriga gator hänvisas till respektive vägförening

Vid felanmälan gatljus vänligen ange stolpnummer (ex G4755)

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!