Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan via telefon går att göra under kontorstid på 0321-53 23 00. Mån-tor 07.30-16.00, Fredagar 07.30-15.00

Vi hjälper dig

Telefon
0321 – 53 23 00
Mån-tor 07.30-16.00
Fredagar 07.30-15.00

Felanmälan gäller för:

* Störning på el, gatljus och fjärrvärmenät.
* Störning på vatten och avlopp.
* Störning på gator i centralorten.
* Störning på gasstationen.

Övriga gator hänvisas till respektive vägförening

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!