Hem / Avfall / Sortera

Avfall

Sortera

I Sverige är du enligt lag skyldig att sortera ditt avfall

Det är absolut värt att sortera. Vi lever på en planet med begränsade tillgångar.
Det är väldigt sällan man blir tvungen att kassera avfall som sorterats ut.
Förpackningar blir till nya förpackningar, tidningar blir till nya tidningar, matavfall blir drivmedel och det övriga hushållsavfallet blir till energi.

Tre barn som slänger sopor

Viktig information

 1. I svart påse får du endast slänga matavfall
 2. I ljus påse får du endast slänga sånt som inte går att återvinna
 3. Inget löst avfall får finnas i soptunnan
 4. Inga påsar större än 50 liter får finnas i soptunnan

Ser vi avvikelser i din soptunna kommer vi inte att tömma kärlet

Om ditt kärl inte kunnat tömmas finns det möjlighet att beställa en budad tömning mot en avgift när avfallet är rätt sorterat.

Rätt sak på rätt plats – Tillsammans för Ulricehamn

Sortera ditt hushållsavfall

Hushållsavfall slänger du i din soptunna. Hushållsavfall är det avfall du får kvar i hushållet, efter att du lämnat till återbruk och sortering.

Färgglada fruktskal slängs i en svart plastpåse

Knyt alltid dubbelknut på dina soppåsar

Matavfall i svart påse

I den svarta påsen slängs allt matavfall, det vill säga skrapet som blir över när du lagat eller ätit mat. Det som du inte kan spara och göra rester av helt enkelt. Även fiskben och ben från till exempel revben och kotletter slängs här, liksom äggskal, vissna blommor, te och kaffesump med filter.

Hur får jag tag på svarta påsar?

Som tack för att du sorterar ditt matavfall bjuder vi på den svarta påsen. Den ljusa påsen får du stå för själv.

Behöver du fler påsar?

 • Om du som bor i villa knyter en svart påse på ditt sopkärl lägger vi en ny rulle på kärlet vid nästa tömning.
 • Du som bor i lägenhet får nya påsar via din fastighetsägare.
 • Påsar finns också att hämta på återvinningscentralen Övreskog samt på vårt kontor på Karlsnäsvägen 11.
 • Som fastighetsägare hämtar du kartong med rullar hos LBC på Karlsnäsvägen 14.

Får jag använda andra svarta påsar än era?

Nej. Endast svarta påsar utdelade av Ulricehamns Energi får användas till matavfall. Svarta sopsäckar och hundbajspåsar får inte slängas i soptunnan. Hundbajspåsar läggs i påsen för brännbart hushållsavfall.

Jag tycker de svarta påsarna är svåra att öppna

Vem tycker inte att påsarna för matavfall ibland är besvärliga att öppna? Det bästa sättet att öppna påsen är från sidan genom att dra isär vecket där handtagen börjar.

Instruktionsfilm, 11 sekunder (MP4)

Får jag kompostera mitt avfall?

Ja, du kan kompostera hemma.

Hushållskompost
Du har möjlighet att kompostera ditt matavfall i en skadedjurssäker behållare hemma. Anmälan görs till Ulricehamns Kommun.

Trädgårdskompost
Här slänger du grenar, löv, kaffesump, äggskal, gräsklipp, grönsaks- och fruktrester. Behöver ej anmälas till kommunen.

Viktigt!
Var uppmärksam på invasiva växter. För dessa gäller särskilda regler.

Invasiva växter via sorteringsguiden

Vad händer med avfallet?

Matavfallet går, efter att det optiskt sorterats ut och finfördelats, in för rötning i en biogasanläggning. När matavfallet rötas bildas så kallad biogas.

Gasen renas och uppgraderas sedan till fordonsbränsle, som man kan använda som drivmedel i till exempel bilar och bussar. Förutom gasen bildas också en näringsrik rötrest, biogödsel, som används som gödningsmedel på jordbruksmark.

Två ljusa avfallspåsar. En grön och en rosa.

Knyt alltid dubbelknut på dina soppåsar

Restavfall i ljus påse

I den ljusa påsen slänger du restavfall, sånt som inte går att återvinna. Det kan exempelvis vara blöjor, tops, städartiklar, dammsugarpåsar, trasiga skor, fönsterkuvert, kattsand och spån från smådjursburar, fimpar, snus samt trasiga leksaker.

Hur ska påsen för brännbart se ut?

Du kan använda vilken plastpåse som helst, bara påsen inte är svart eller mörk då den kan blandas ihop med påsen för matavfall.

Om jag får svarta påsar, varför får jag inga ljusa?

Vi vill begränsa den totala mängden plastpåsar genom att kunden själv får skaffa påsarna för det brännbara avfallet. Det minskar risken för att påsar används i onödan. Du kan använda vilken plastpåse du vill till det brännbara avfallet, så länge den inte är svart eller mörk.

Vad händer med avfallet?

Påsarna med brännbart avfall sorteras ut optiskt. Därefter krossas avfallet och används som bränsle på värmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

Sortera dina hushållsförpackningar

Alla typer av hushållsförpackningar kan lämnas på en återvinningsstation.

Glasförpackningar

Glasförpackning

Flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.

Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men ringen som är kvar efter korken kan sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

Återvinning av glasförpackningar, via sopor.nu

Vad händer med avfallet?

Det mesta glaset samlas i mellanlager innan det fraktas vidare för återvinning i Hammar utanför Askersund, där alla glasförpackningar för återvinning tas om hand.

En första sortering av glaset görs för hand. Sten, metall, plast och andra större material som hamnat fel tas då bort. Mindre föroreningar sorteras bort maskinellt, bland annat med hjälp av magneter, metalldetektorer och vakuumsug. Det färgade glaset delas upp i grönt och brunt med hjälp av fototeknik.

Därefter krossas glaset, för att sedan användas som råvara till nya produkter, till exempel nya glasförpackningar eller isoleringsmaterialet glasull.

Pappersförpackningar

Pappersförpackning

Pasta- och flingpaket, dryckeskartonger, sockerpåsar, säckar, phttps://ftiab.se/185.htmlappersbärkassar, wellpapplådor.

Återvinning av pappersförpackningar, via sopor.nu

Dryckesförpackningar

En dryckeskartong för till exempel mjölk eller juice med skruvkork av plast sorterar du som pappersförpackning. Tänk på att skruva av korken och lägga den i behållaren för plastförpackningar. Plastdelen som sitter fast i förpackningen kan sitta kvar. Den separeras senare bort från pappret i återvinningsprocessen.

Vad händer med avfallet?

Insamlade pappersförpackningar processas och rullas till sist upp på stora rullar som levereras till företag som tillverkar nya förpackningar. Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir på så sätt till nya cornflakes- och vällingpaket. Pappret kan också användas till ytskikt på gipsskivor.

Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas sex/sju gånger. När fibern är utsliten kan den användas i biogasproduktion genom rötning.

Tidningar

Tidningar

Dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker. Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning.

Återvinning av tidningar, via sopor.nu

Häftklamrar och spiraler

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och Post-it

Kuvert och Post-it lappar ingår inte i förpackningsinsamlingen. Inget klister får finnas i pappersmassan. Lägg de i en ljust färgad påse i soptunnan.

Vad händer med avfallet?

Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa genom att föras ut på en vira (silduk) där vattnet rinner av. Massan går sedan in i pappersmaskinen där den pressas samman till nytt papper. Upp emot hälften av råvaran i nytt papper kan bestå av returfiber och resten av färskfiber.

Efter tillverkningen rullas pappret upp på stora rullar, som sedan skärs ner till mindre rullar som levereras till tidningstryckerier och på så sätt blir till nya tidningar. En del av det insamlade materialet återvinns även till toalett- och hushållspapper.

Metallförpackningar

Metallförpackning

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, målarburkar – tömda och torra. Lämna alla metallförpackningar till återvinning, även små som kapsyler, korkar, lock och folien på crème fraiche-burken. Alla förpackningar är viktiga. Notera att det är det viktigt för eftersorteringen att metallförpackningarna läggs var för sig i containern.

Återvinning av metallförpackningar, via sopor.nu

Kläm ut innehållet

Kläm ut så mycket du kan ur metalltuber, låt korken sitta på så det inte börjar lukta och lägg den i behållaren för metallförpackningar. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smältes.

Sprayburkar

Sprayburkar kan lämnas som metallförpackning om de är helt tömda. De betraktas som tomma när det inte kommer något mer ur den när man håller den upp och ner med sprayknappen intryckt, och den är tyst – så kallat pys-tom. Ej tömda sprayburkar lämnas som farligt avfall på ÅVC Övreskog.

Vad händer med avfallet?

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Förpackningarna sorteras och stål skiljs från aluminium hjälp av kraftiga magneter.

Stålförpackningarna smälts ner och blir till nytt stål. Konservburkar och kapsyler blir till motordelar och armeringsjärn för till exempel broar. Vid återvinning spar man 75 procent av den energi som behövs för nytillverkning från järnmalm.

Aluminiumförpackningarna smälts ned och gjuts till tackor som används som ny råvara. Kaviartuber och andra aluminiumförpackningar blir till olika motordelar. Vid återvinning spar man hela 95 procent energi, jämfört med nytillverkning från malm.

Plastförpackningar

Plastförpackning

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar till exempel i müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit.

Du kan lämna in alla plastförpackningar, oavsett färg eller plasttyp. Även förpackningar tillverkade av biobaserade plaster kan lämnas. Notera att det är det viktigt för eftersorteringen att plastförpackningarna läggs var för sig i containern.

Återvinning av plastförpackningar, via sopor.nu

Vad händer med avfallet?

Hårda och mjuka plastförpackningar sorteras i olika material och fraktioner och går sedan vidare till tvätt och granulering. Det återvunna plastmaterialet kan användas till att tillverka nya produkter, till exempel en plastmöbel eller en hink.

Batterier

Batterier

Dina uttjänta batterier är ingen förpackning, men kan ändå lämnas i batteriholken på närmsta återvinningsstation. Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte får hamna i naturen.

Inbyggda batterier

Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Går det inte att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du – förutsatt att den inte är för stor – lämna hela saken i batteriholken på återvinningsstationen . Är det en större produkt kan du lämna den som el-avfall på Återvinningscentralen Övreskog.

Vad händer med avfallet?

Det finns många slags batterier. Alla måste därför först delas upp, då dess kemiska innehåll styr valet av återvinning. De flesta batterier återvinns medan de som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras bort för att fasas ut ur kretsloppet.

Batterier som innehåller till exempel litium, bly, nickel och kobolt återvinns i anläggningar där respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för kunna återvinna. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall och plast som återvinns, samt en massa av organiskt material som omhändertas som farligt avfall.

Även inbyggda batterier som demonteras ur olika elprodukter återvinns vid dessa anläggningar.

Sortera grovavfall

Grovavfall är det avfall som inte ryms i en vanlig soppåse och därför inte kan slängas i tunnan för hushållsavfall. Grovavfall lämnas av privatpersoner kostnadsfritt på återvinningscentralen Övreskog.

Stora mängder avfall kan också lämnas, men betraktas som verksamhetsavfall och ska vägas in för betalning – kontakta personal på plats. Istället för att komma med stora lass på traktor/lastbil ser vi gärna att du kontaktar en avfallsentreprenör som hjälper dig att hantera avfallet.

Grovsopinsamling utanför centralorten
Varje år arrangeras två tillfällen med grovsopsinsamling för dig som bor utanför centralorten. Det första tillfället brukar var under maj månad och det andra tillfället under september. Tider och platser annonseras under våra nyheter.

Aska

Ren vedaska sorteras som aska och lämnas på Övreskog. Observera att askan måste vara helt släckt, ingen glöd kvar. Varken påsar/säckar, metall eller någon annan förorening får följa med.

Notera att aska från oljeeldning sorteras som farligt avfall och lämnas på Övreskog. Det ska vara avkylt och paketerat med märkning ”oljeaska”.

Vad händer med avfallet?

Vedaska kan med fördel föras tillbaka varifrån den kom, det vill säga spridas i skogen eller användas som gödningsmedel i trädgården (överdosera dock inte på ätbara växter).

Böcker

Böcker

Inbundna böcker med hård pärm skall lämnas för återvinning i containern för böcker om de inte kan återbrukas. Övriga böcker med mjuk pärm och pocketböcker läggs i containern för tidningar.

Vad händer med avfallet?

Pärmen separeras från boken och förbränns. Pappret återvinns för tillverkning av nytt papper.

Elektronik

Elektronik

Saker som har batteri, sladd eller solcell – till exempel bildskärmar, DVD-spelare, ljusarmaturer, kaffebryggare, mikrovågsugnar, telefoner, datorer, proppskåp, elmätare, elkablar, radiatorer och strömbrytare.

Vad händer med avfallet?

Elektronikskroten sorteras, demonteras och saneras. Metaller går till återvinning och blir till nya produkter, flamskyddade plaster går till destruktion med energiutvinning och vissa standardkomponenter går till återanvändning i enklare elektronik.

Ge & Ta

Tänk alltid efter innan du slänger. Går ditt avfall att återbruka? Tillsammans kan vi minska onödig konsumtion och mängden avfall.

Du skall i första hand lämna in till återbruk, om prylen kan tänkas vara användbar för någon annan. På återvinningscentralen kan du välja att lämna dina prylar till Överskottslagret (säljbart) eller till avdelningen för Ge & Ta. Du kan också välja att lämna saker till exempelvis loppmarknader eller secondhandbutiker.

Vad händer med avfallet?

Idag är återbruk en trend som finns runt om i hela samhället.

Återbruksinspiration

Glas och keramik

Glas och keramik

Hit hör till exempel husgeråd av porslin, keramikkrukor, dricksglas, spegel- och fönsterglas samt allt glas som inte är förpackningar.

Vad händer med avfallet?

Avfallet krossas och används sedan som konstruktionsmaterial på deponin tillsammans med tegel, klinker, betong och dylikt. Därför är det särskilt viktigt att det är helt rent från farliga föroreningar, metaller och organiskt material.

Kläder och skor

Kläder och textil

Hela och trasiga kläder, textilier, sängkläder, filtar, handdukar, skärp, sjalar, väskor och andra accessoarer, mjukisdjur tas emot i textilinsamlingen på Övreskog. De ska vara torra och någorlunda rena. Skor lämnas i par och, om möjligt, hopknutna.

Vi samarbetar med humanbridge.se

Vad kan inte återvinnas?

Trasiga, blöta eller nedsmutsade föremål (exempelvis skor, accessoarer, regnkläder och skinnkläder) kan inte återvinnas och måste därför läggas i ljus påse i din sopkärl.

Madrasser, kuddar och täcken lämnas i containern för restavfall.

Vad händer med avfallet?

Materialet sorteras av vår avtalade biståndsorganisation på Övreskog i fraktioner för återbruk och bistånd, försäljning, textilåtervinning och energiutvinning utifrån kvaliteten på textilierna.

Skrot och metall

Skrot och metall

Stekpannor, bildelar, cyklar, gräsklippare (tömda), plåt, element, stålsängar, skrot, metallförpackningar, värmeljushållare, spik, termosar och husgeråd i metall.

Vad händer med avfallet?

På skroten sorteras, klipps och fragmenteras avfallet i olika metallfraktioner. När det är gjort säljs råvaran vidare till stålverk, smältverk och gjuterier.

Träplankor

Trä, ej tryckimpregnerat

Målat och omålat träavfall med spik och beslag, träpall, träemballage, spånskivor, plywood, köksinredningar, dörrar, karmar, trämöbler, virke och lister. Observera att det inte får innehålla glas. Fönster, vitrindörrar och andra dörrar med glas lämnas i fraktionen för fönster.

Tryckimpregnerat trä

Vad händer med avfallet?

Trä förbränns i en anläggning som kan rena ämnen som till exempel färg och lack som finns kvar på trämaterialet. Metalldelar som finns kvar sorteras ut med magnet och återvinns därefter.

Vitvaror

Vitvaror

Stora apparater för matlagning, diskning, tvättning såsom spisar, ugnar, kyl och frysar. Industrikylar tas också emot, men mot betalning.

Kontakta personalen

Vad händer med avfallet?

Freonet tas omhand och förbränns. Apparaterna plockas isär, metaller återvinns, smälts ner och används till nya produkter, metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Plasten återvinns om det är möjligt, det mesta förbränns.

Brännbart restavfall

Brännbart restavfall

Notera att restavfall enbart är sådant som inte ryms i den ljusa soppåsen som slängs i soptunnan du har hemma.

Efter att allt återbruk och återvinningsbart sorterats ut så ska avfallet läggas i containern för restavfall. Det kan vara till exempel skumgummimadrasser, skumplast, pulkor, tapetspill, möbler, mattor, madrasser, dynor, stora plastsaker och leksaker (utan batterier), plaströr, gummislang, stora plastemballage, pärmar, täckpapp/plast, cellplast, stor frigolit, tvättkorgar, och skurhinkar.

Notera att stort restavfall (till exempel trasiga möbler) slängs i en separat container.

Vad händer med avfallet?

Avfallet går till förbränning. Energin används till fjärrvärme och fjärrkyla.

Däck

Däck

Alla slags däck, med eller utan fälg, kan lämnas på Övreskog för återvinning. För däck gäller så kallat producentansvar.

Vad händer med avfallet?

En del av de insamlade däcken exporteras eller regummeras, andra används som exempelvis gungor, sprängmattor, fendrar och påkörningsskydd.

Däck klipps också ner i olika storlekar, från nästan noll till 350 millimeter. Däckklipp har många användningsområden då det är dränerande, isolerande och dämpande. Det används i paddockar och som konstruktionsmaterial för mark och anläggning, till exempel i bullerskydd, granulater används i konstgräsplaner och som en del i tyst asfalt. I processen sorteras även textil och stål ut för återvinning. En del däckklipp går till förbränning.

Fönster

Fönster

Fönster och dörrar med glas och speglar lämnas i fraktionen fönster. Om det går kan du själv separera glaset och speglarna från träet och lämna detta i glas/keramik fraktionen respektive träfraktionen.

Vad händer med avfallet?

Träavfallet förbränns och glaset skickas till glasåtervinning.

Gips

Gips

Rena gipsskivor enbart. Observera att varken påsar/säckar, kakel/klinker, reglar, skruv eller någon annan förorening får följa med.

Vad händer med avfallet?

Gips återvinns, exempelvis blandas den i jord till jordförbättringar. En del gips krossas och sprids ut på åkermark. En del blandas i kompost som också sprids. En viss del går även till nyproduktion av gipsskivor. Därför är det väldigt viktigt att det inte finns något annat än gips i denna sortering.

Isolering

Endast ren mineralull, glasull och stenull tas emot och lämnas på Övreskog.

Observera att varken påsar/säckar eller någon annan förorening får följa med, det får inte ingå i byggelement och inga andra byggmaterial får följa med.

Vad händer med avfallet?

Återvinning för produktion av ny isolering sker bara om det är absolut rena fraktioner och varje isoleringstyp för sig. En stor del deponeras.

Matfett och matolja

Fett och oljor från matlagning, till exempel från stekpannan, fritösen och inläggningar med olja.

Häll överblivet matfett/olja i en återförslutningsbar förpackning och lämna in den i den avsedda behållaren på Övreskog.

Vad händer med avfallet?

Matfettet sorteras och omvandlas till biobränsle, förpackningen lämnas till förpackningsinsamlingen.

Konstruktionsmassor

Konstruktionsmassor

Observera att varken blåbetong*, påsar/säckar, gips, reglar, skruv, armeringsjärn, fogmassor, plast eller någon annan förorening får följa med. Till exempel inget farligt avfall, ingen asbest. Detta lämnas på separat plats.

*För blåbetong kontakta personalen

Grova konstruktionsmassor
Betong och sten större än 50 cm i diameter lämnas i den grova fraktionen för konstruktionsmassor.

Fina konstruktionsmassor
Betong och sten mindre än 50 cm i diameter, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt samt husgeråd av porslin, glas och keramik sorteras som fina konstruktionsmassor och lämnas på Övreskog.

Vad händer med avfallet?

Avfallet används som konstruktionsmaterial på deponi. Därför är det särskilt viktigt att det är helt rent från farliga föroreningar, metaller och organiskt material.

Sten och grus

Rena schaktmassor endast bestående av natursten och grus, utan någon större mängd matjord i, kan lämnas på Övreskog. Kontakta personalen för anvisad plats.

Notera att det är viktigt att materialet är rent och inte innehåller några som helst föroreningar.

Vad händer med avfallet?

Rena schaktmassor kan användas som del i sluttäckningen av Övreskogs deponi eller som anläggningsmassor på annat sätt beroende på kvalitet.

Trädgårdsavfall

Löv, gräsklipp, fallfrukt, finare kvistar och grenar och liknande samt mindre mängder jord kan lämnas i facket för kompost på återvinningscentralen, om du inte själv kan kompostera det hemma. Större ris och grenar läggs i facket för ris.

Var uppmärksam på invasiva växter då det gäller särskilda regler.
Invasiva växter via sorteringsguiden

Vad händer med avfallet?

Trädgårdsavfall komposteras på Övreskog och blir till biomull och anläggningsjord. Biomull kan du som privatperson hämta gratis, vanligtvis från och med slutet av april varje år. Biomull lämpar sig väl för gödsling av blommor och gräsmattor, dock ej för odling av ätbara växter.

Ris och grenar flisas och går sedan till förbränning, energin används till fjärrvärme och fjärrkyla.

Wellpapp

Wellpapp

Wellpapp är ett pappersmaterial där det finns minst ett vågformat papper mellan plana pappersskikt, vilket saknas hos kartongförpackningen. Klistret brukar bestå av majsstärkelse. Materialet är naturligt och nedbrytbart.

Vad händer med avfallet?

Wellpappen som lämnas till återvinning, sorteras, balas och går till produktion av nya pappersförpackningar.

Farligt avfall

Hushåll ska lämna farligt avfall på återvinningscentralen Övreskog. Företag måste kontakta en avfallsentreprenör.

Farligt avfall

Farligt avfall

Farliga ämnen kan finnas i små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in korrekt till Övreskog i originalförpackning, välpaketerat, förslutet och uppmärkt med innehåll.

Hit räknas till exempel produkter som är brandfarliga eller skadliga för miljö och hälsa. Du känner igen produkterna då de har faro- och skyddsmärkning.

Exempel på farligt avfall

Exempel på farligt avfall är glykol, bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar/ lampor, rengöringsmedel, lim och färgrester, nagellack, lösningsmedel, fogmassor, poolkemikalier, bilvårdsartiklar, oljor exempelvis spillolja, oljefilter, lysrör, lågenergilampor, batterier, sprayburkar, fotokemikalier och asbest.

Välj snällare produkter

Undvik och förebygg farligt avfall. Välj snällare produkter, då minskar även det farliga avfallet i tillverkningsleden.

Till exempel i hushållet kan man komma väldigt långt med ättika, såpa och en mirakeltrasa. Använd alla produkter till sista droppen, eller ge bort den till någon som behöver den.

Har nagellacket torkat – värm flaskan under rinnande vatten för att smälta lacken – och du kan använda den igen.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall på grund av innehållet av giftiga ämnen. Det betyder att du måste lämna tryckimpregnerat trä separat från annat träavfall, för att vi ska kunna ta hand om det på rätt sätt.

Vad händer med avfallet?

Tryckt trä förbränns i anläggning som kan rena de gifter som finns kvar i trämaterialet.

Asbest

Observera att du som privatperson endast får lämna in max fem kg asbest/eternit per tillfälle, dubbelt inplastat och tejpat.

Större mängder asbest betraktas som verksamhetsavfall, vilket inte tas emot på återvinningscentralen Övreskog. Vid större mängd skall kontakt tas med ett avfallsföretag som hyr ut asbestcontainer. Alternativt anlitas en rivningsfirma som har tillstånd att riva asbest. Det är inte möjligt att själv transportera dessa större mängder direkt till våra lokala avfallsentreprenörer eller rivningsfirmor.

Reglerna är till för att skydda dig som kund, men också all personal. Att bryta, krossa eller såga i asbest på återvinningscentralen är förbjudet.

Asbestfibrer är hälsofarliga och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som cancer och asbestos. Asbest är dock ofarligt så länge det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när det bryts sönder som det blir farligt och då frigörs mikroskopiska små lätta nålformiga asbestfibrer som kan hamna i kroppen när man andas eller när man äter. De är så lätta att de uppges kunna sväva i luften under flera dygn.

Asbest är farligt (PDF)

Vad händer med avfallet?

Asbest deponeras separat på speciella asbestdeponier.

Vad tar vi inte emot?

Döda djur

Vi har inte möjlighet att ta emot döda djur. Dock kan man lägga döda smådjur i ljus påse i soptunnan.

Större döda sällskapsdjur/husdjur eller större mängd avfall från jakt/slakt är inte hushållsavfall. Det är förbjudet att gräva ner djur som självdött/avlivats samt slaktavfall, både ute i naturen eller på den egna tomten. Kontakta veterinär, gällande de föreskrifter från Jordbruksverket som skall beaktas.

Explosivt avfall

Explosivt avfall som airbags, laddningar till spikpistol och fyrverkerier får vi inte ta emot. Dessa skall lämnas åter till försäljningsstället.

Ammunition, sprängämnen, krut och vapen med mera lämnas till polisen – kontakta dem först!

Använda fyrverkeripjäser sorteras som brännbart i ljus påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Tomma skotthylsor med metalldel sorteras som metallskrot och kan lämnas på Övreskog.

Gödsel och latrin

Vi har inte möjlighet att ta emot gödsel och latrin. Dock kan du lägga smådjurslatrin i ljus påse i soptunnan. Använd annars gödseln på gården eller kontakta en avfallsentreprenör för att hyra en container.

Mediciner

Mediciner, sprutor och kanyler av olika slag är riskavfall som skall lämnas in till ett apotek.

Hälsokostpreparat såsom vitaminer är inte medicin, de ska sorteras som brännbart i ljus påse och läggas i sopkärlet för hushållsavfall. Flytande kosttillskott får hällas ut i avloppet.

Vad händer med avfallet?
Mediciner förbränns i särskild anläggning.

Väldigt stort avfall

Vi har inte möjlighet att ta emot väldigt stort avfall, som till exempel bilar, båtar och stora stubbar. Vi tar inte heller emot långa föremål (tygrullar, nät och band) i stora mängder på grund av stor risk för bakbränder. Mindre mängder välförpackat i säck kan lämnas i brännbart.

Bilar och båtar
Var god kontakta ett företag som arbetar med demontering och skrotning.

Ensilageplast

Ensilageplast tas inte emot på Övreskog. Ensilageplast lämnas för återvinning till Svepretur.
svepretur.se

Vad händer med avfallet?
Den sorterade ensilageplasten blir en råvara för nya plastprodukter.

Language versions

English - About house garbage

Important info regarding your household rubbish!

 • No loose, unsealed waste should be placed in the rubbish bin
 • All rubbish bags should be sealed with a double knot
 • Large sacks should not be used
 • Food waste should be sealed inside the black bags
 • All other non-recyclable household waste should be sealed inside lightly coloured bags
 • All recyclable packaging and newspaper should be deposited at the nearest recycling station
 • Unwanted electrical items and waste that is considered dangerous, such as chemicals, should always be deposited at Övreskog recycling centre
 • Waste, too big to be placed in the bin, can be deposited at Övreskog. Waste that fits in to the bin can not be deposited at Övreskog
 • Black bags are provided by the property owner. You get the lightly coloured bags yourself

If you have any questions, please contact our customer service 0321-532300 or email at info@ueab.se.

English - About asbestos

Asbestos is dangerous

Asbestos fibers are hazardous to our health and can cause a variety of serious diseases including cancer and asbestosis. The most common form of cancer is mesothelioma and kills in excess of 100 people each year in Sweden.

Asbestos is a safe material providing it is rigidly installed or encapsulated. It is only once it is broken apart that it becomes dangerous. When it is sawn, drilled, filed or during demolition the microscopic, needle-shaped (acicular) fibers, are released and are absorbed into our bodies whether it be through breathing or whilst eating. The fibers are in fact so light that they can remain airborne for several days. Even washing and cleaning processes such as the use of high-pressure water jets, compressed air, sandblasting, scraping, sweeping and the general cleaning of ventilation channels can release fibers in quantities to be deemed harmful.

Asbestos in the home? Despite the fact that asbestos has been a prohibited material in new products for many years, there still remains much of it around us. It had previously been widely used in the building industry and was a popular material for exterior walls and roofing, even as insulation in some older properties.

The first ban came in 1976 for a particularly harmful form of asbestos called Crocidolite, even known as blue-asbestos. A complete ban on all forms of asbestos came in 1982 although it is unfortunately still found today in properties built before 1977.

Can I remove asbestos myself? Private individuals are permitted to handle materials containing asbestos from their own privately owned properties. If the material is found indoors or is of a loose nature then it is strongly advised that assistance from qualified tradesmen is sought. If you intend on handling asbestos yourself, think protection! Always use respiratory protection, a disposable full-body overall including a hood and tightfitting disposable gloves.

Asbestos particles are very small. If a vacuum cleaner is used the particles will remain even after the bag is changed. Next time the vacuum is used it will be spread again. Similarly, the fibers remain on clothes even after washing, and in fact can even be spread to other clothes via the machine. After handling asbestos, always change clothes and wash thoroughly before eating. Protective clothing should be stored outdoors at all times. After completion of work involving asbestos, the clothing should always be sealed with tape inside two plastic bags and deposited together with the asbestos waste.

Dispose of waste? Asbestos is a hazardous substance and should always be sealed within two plastic bags using tape. At our recycling center Övreskog you are permitted to deposit 5 kg per visit. This rule applies specifically to private individuals. Only registered companies are permitted to handle asbestos.

Important! All asbestos waste must be sealed with tape inside two plastic bags of enough quality and sufficiently well so that any damage to the plastic bags will not result in asbestos fibers leaking out. This is necessary to protect not only yourselves but also our personnel. It is forbidden to have any exposed material, crush or saw asbestos at Övreskog recycling center.

Asbestos can be found in these places around the home:

 • Pipe insulation
 • Boilers, tiled stoves, chimney flues
 • Ventilation systems and ducting
 • Asbestos tiling on roofs, exterior walls, balconies, internally in walls, household waste rooms and even behind electrical cabinets
 • Window sills and fittings around such
 • Window putty
 • Gas ovens, heat protection tile surrounds
 • Plastic flooring and tiling
 • Tile adhesive and grout
 • Floor fixings and even carpet adhesives

Deutsch - Hinweise zur Abfallentsorgung

Hinweise zur Abfallentsorgung

 • Werfen Sie keinen losen Abfall in die Mülltonnen
 • Knoten Sie alle Mülltüten doppelt zu
 • Werfen Sie keine großen Tüten in die Mülltonne
 • Grünabfall wird in den schwarzen Tüten entsorgt, die Sie vom Hauseigentümer erhalten. Oder knoten Sie eine schwarze Tüte an die Tonne, um eine neue Rolle von der Müllabfuhr zu erhalten
 • Nicht wiederverwertbarer Abfall wird in hell gefärbt Tüten entsorgt, die Sie selbst kaufen müssen (max. 50 Liter)
 • Recyceln Sie Ihre Verpackungen und Zeitungen bei einer Sammelstation
 • Sperrmüll (der für die Mülltonne zu groß ist), Elektronikschrott und Schadstoffmüll muss zu der Sammelstelle Övreskog gebracht werden. Övreskog nimmt keinen Haushaltsmüll an, der in eine Mülltonne passt

Sie haben Fragen? Rufen Sie an oder schreiben Sie eine Mail an Ulricehamns Energi 0321-532300, info@ueab.se.

Skip to content