Sortera

Hushållsavfall
Slänger du i din soptunna

Hushållsavfall är det avfall du får kvar i hushållet, efter att du lämnat till återbruk och sortering. För frågor gällande din sophämtning så kontaktar du LBC på telefon 0321- 53 00 75, via deras hemsida eller via e-post: hushall@lbc-boras.se

Matavfall i svart påse

I den svarta påsen slängs allt matavfall, det vill säga skrapet som blir över när du lagat eller ätit mat. Det som du inte kan spara och göra rester av helt enkelt. Även fiskben och ben från till exempel revben och kotletter slängs här, liksom äggskal, vissna blommor, te och kaffesump med filter.  Knyt dubbelknut på påsen, så håller sorteringen hela vägen.

Matavfall som slängs i svart påse

Vad händer med avfallet?
Matavfallet går, efter att det optiskt sorterats ut och finfördelats, in för rötning i en biogasanläggning. När matavfallet rötas bildas så kallad biogas. 
Gasen renas och uppgraderas sedan till fordonsbränsle, som man kan använda som drivmedel i t.ex. bilar och bussar. Förutom gasen så bildas också en näringsrik rötrest, biogödsel, som används som gödningsmedel på jordbruksmark.

BRÄNNBART I LJUS PÅSE

Övrigt brännbart avfall är det som blir över efter att du sorterat ut ditt matavfall och dina förpackningar. Det kan vara t.ex. kuvert, notislappar, dammsugarpåsar, blomjord, tuschpennor, tops, kattsand, hushållspapper, våtservetter, trasiga skor, blöjor och glasspinnar. Övrigt brännbart avfall läggs i ljus påse. Knyt dubbelknut på påsen, så håller sorteringen hela vägen.

Vad händer med avfallet?
Påsarna med brännbart avfall sorteras ut optiskt. Därefter krossas avfallet och används som bränsle på värmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el.

 

Olika färger på ljusa påsar

Kompostera hemma

Hushållskompost: Du har möjlighet att kompostera ditt matavfall i en skadedjurssäker behållare hemma. Anmälan görs till Ulricehamns Kommun

Trädgårdskompost: Här slänger du grenar, löv, kaffesump, äggskal, gräsklipp, grönsaks- och fruktrester. Behöver ej anmälas till kommunen.

Viktigt! Var uppmärksam på invasiva växter. För dessa gäller särskilda regler, se sorteringsguiden.

 

Korg med kompostlöv

Hushållsförpackningar
lämnar du till

Återvinningsstation

Alla typer av hushållsförpackningar kan lämnas på en återvinningsstation

Hushållsnära hämtning

TMR erbjuder kostnadsfri hushållsnära hämtning finns för plast-, pappers- och metallförpackningar

Glas-
förpackning

Flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.

Skruvkorkar av metall ska inte sitta kvar på flaskorna, men ringen som är kvar efter korken kan sitta kvar. Flaskhalsarna avskiljs, och metallringarna återvinns separat.

Vad händer med avfallet?
Det mesta glaset samlas i mellanlager innan det fraktas vidare för återvinning i Hammar utanför Askersund, där alla glasförpackningar för återvinning tas om hand.

En första sortering av glaset görs för hand. Sten, metall, plast och andra större material som hamnat fel tas då bort. Mindre föroreningar sorteras bort maskinellt, bland annat med hjälp av magneter, metalldetektorer och vakuumsug. Det färgade glaset delas upp i grönt och brunt med hjälp av fototeknik.

Därefter krossas glaset, för att sedan användas som råvara till nya produkter, tex nya glasförpackningar eller isoleringsmaterialet glasull.

 

Färgade och ofärgade glasflaskor

Metall-
förpackning

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, målarburkar – tömda och torra. Lämna alla metallförpackningar till återvinning, även små som kapsyler, korkar, lock och folien på crème fraiche-burken. Alla förpackningar är viktiga.

Kläm ut så mycket du kan ur metalltuber, låt korken sitta på så det inte börjar lukta och lägg den i behållaren för metallförpackningar. Plastkorken förbränns och ger energi när metallen smältes.

Sprayburkar kan lämnas här om de är helt tömda. De betraktas som tomma när det inte kommer något mer ur den när man håller den upp och ner med sprayknappen intryckt, och den är tyst, så kallat pys-tom. Ej tömda sprayburkar lämnas som farligt avfall på ÅVC Övreskog.

Notera att det är det viktigt för eftersorteringen att metallförpackningarna läggs var för sig i containern.

Vad händer med avfallet?
Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust. Förpackningarna sorteras och stål skiljs från aluminium hjälp av kraftiga magneter.

Stålförpackningarna smälts ner och blir till nytt stål. Konservburkar och kapsyler blir till motordelar och armeringsjärn för tex broar. Vid återvinning spar man 75 procent av den energi som behövs för nytillverkning från järnmalm.

Aluminiumförpackningarna smälts ned och gjuts till tackor som används som ny råvara. Kaviartuber och andra aluminiumförpackningar blir till olika motordelar. Vid återvinning spar man hela 95 procent energi, jämfört med nytillverkning från malm.

 

Olika typer av metallförpackningar

Pappers-
förpackning

Pasta- och flingpaket, dryckeskartonger, sockerpåsar, säckar, pappersbärkassar, wellpapplådor.

En dryckeskartong för till exempel mjölk eller juice med skruvkork av plast sorterar du som pappersförpackning. Tänk på att skruva av korken och lägga den i behållaren för plastförpackningar. Plastdelen som sitter fast i förpackningen kan sitta kvar. Den separeras senare bort från pappret i återvinningsprocessen.

Vad händer med avfallet?
Insamlade pappersförpackningar processas och rullas till sist upp på stora rullar som levereras till företag som tillverkar nya förpackningar. Använda mjölkpaket och sockerpåsar blir på så sätt till nya cornflakes- och vällingpaket. Pappret kan också användas till ytskikt på gipsskivor.

Pappersfibrer är så starka att de tål att återvinnas 6-7 gånger. När fibern är utsliten kan den användas i biogasproduktion genom rötning.

Olika typer av pappersförpackningar

Plast-
förpackning

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, innerpåsar till exempel i müslipaket, flaskor, burkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit.

Du kan lämna in alla plastförpackningar, oavsett färg eller plasttyp. Även förpackningar tillverkade av biobaserade plaster kan lämnas.

Notera att det är det viktigt för eftersorteringen att plastförpackningarna läggs var för sig i containern.

Vad händer med avfallet?
Hårda och mjuka plastförpackningar sorteras i olika material och fraktioner och går sedan vidare till tvätt och granulering. Det återvunna plastmaterialet kan användas till att tillverka nya produkter, tex en plastmöbel eller en hink.

Olika typer av plastförpackningar

Tidningar

Dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker.

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning,

Kuvert och Post-it lappar ingår inte i förpackningsinsamlingen. Inget klister får finnas i pappersmassan. Lägg dem i en ljust färgad påse i soptunnan. 

Vad händer med avfallet?
Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa genom att föras ut på en vira (silduk) där vattnet rinner av. Massan går sedan in i pappersmaskinen där den pressas samman till nytt papper. Upp emot hälften av råvaran i nytt papper kan bestå av returfiber och resten av färskfiber.

Efter tillverkningen rullas pappret upp på stora rullar, som sedan skärs ner till mindre rullar som levereras till tidningstryckerier och på så sätt blir till nya tidningar. En del av det insamlade materialet återvinns även till toalett- och hushållspapper.

 

 

En bunt med tidningar

Batterier

Dina uttjänta batterier är ingen förpackning, men kan ändå lämnas i batteriholken på närmsta återvinningsstation. Batterier innehåller bland annat tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly, ämnen som inte får hamna i naturen.

Missa inte de inbyggda batterierna!
Tänk på att många produkter innehåller inbyggda batterier. Går det inte att plocka ut, ur till exempel en leksak, så kan du – förutsatt att den inte är för stor – lämna hela saken i batteriholken på återvinningsstationen . Är det en större produkt kan du lämna den som el-avfall på Återvinningscentralen Övreskog.

Vad händer med avfallet?
Det finns många slags batterier. Alla måste därför först delas upp, då dess kemiska innehåll styr valet av återvinning. De flesta batterier återvinns medan de som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras bort för att fasas ut ur kretsloppet.

Batterier som innehåller till exempel litium, bly, nickel och kobolt återvinns i anläggningar där respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för kunna återvinna. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall och plast som återvinns, samt en massa av organiskt material som omhändertas som farligt avfall.

Även inbyggda batterier som demonteras ur olika elprodukter återvinns vid dessa anläggningar.

Olika typer av batterier

Grovavfall
lämnar du på återvinningscentralen

Grovavfall (det avfall som inte ryms i en vanlig soppåse och därför inte kan slängas i tunnan för hushållsavfall) lämnas av privatpersoner kostnadsfritt på Återvinningscentralen Övreskog. Stora mängder avfall kan också lämnas, men betraktas som verksamhetsavfall och ska vägas in för betalning – kontakta personal på plats. Istället för att komma med stora lass på traktor/lastbil ser vi gärna att du kontaktar en avfallsentreprenör som hjälper dig att hantera avfallet.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta personalen på tel. 0321-53 23 82.

Aska

Ren vedaska sorteras som aska och lämnas på Övreskog. Obs! Måste vara helt släckt, ingen glöd kvar. Varken påsar/säckar, metall eller någon annan förorening får följa med.

Notera att aska från oljeeldning sorteras som farligt avfall och lämnas på Övreskog . Det ska vara avkylt och paketerat med märkning ”oljeaska”.

Vad händer med avfallet?
Vedaska kan med fördel föras tillbaka varifrån den kom d v s spridas i skogen eller användas som gödningsmedel i trädgården, överdosera dock inte på ätbara växter.

 

 

Brännbart restavfall

OBS! Notera att restavfall enbart är sådant som inte ryms i den ljusa soppåsen som slängs i soptunnan du har hemma.

Efter att allt återbruk och återvinningsbart sorterats ut så ska avfallet läggas i containern för restavfall. Det kan vara t.ex. skumgummimadrasser, skumplast, pulkor, tapetspill, möbler, mattor, madrasser, dynor, stora plastsaker och leksaker (utan batterier), plaströr, gummislang, stora plastemballage, pärmar, täckpapp/plast, cellplast, stor frigolit, tvättkorgar, och skurhinkar.

Notera att stort restavfall (tex trasiga möbler) slängs i en separat container.

Vad händer med avfallet?
Avfallet går till förbränning. Energin används till fjärrvärme och fjärrkyla.

 

Brännbart avfall är tex möbler, madrasser och resväskor.

Böcker

Inbundna böcker med hård pärm skall lämnas för återvinning i containern för böcker om de inte kan återbrukas. Övriga böcker med mjuk pärm och pocketböcker läggs i containern för tidningar.

Vad händer med avfallet?
Pärmen separeras från boken och förbränns. Pappret återvinns för tillverkning av nytt papper.

Böcker

Däck

Alla slags däck, med eller utan fälg, kan lämnas på Övreskog för återvinning. För däck gäller så kallat producentansvar.

Vad händer med avfallet?
En del av de insamlade däcken exporteras eller regummeras, andra används som exempelvis gungor, sprängmattor, fendrar och påkörningsskydd. Däck klipps också ner i olika storlekar, från nästan noll till 350 millimeter. Däckklipp har många användningsområden då det är dränerande, isolerande och dämpande. Det används i paddockar och som konstruktionsmaterial för mark och anläggning, t ex i bullerskydd, granulater används i konstgräsplaner och som en del i tyst asfalt. I processen sorteras även textil och stål ut för återvinning. En del däckklipp går till förbränning.

 

Däck som avfall

Elektronik

Saker som har batteri, sladd eller solcell – t.ex. bildskärmar, DVD-spelare, ljusarmaturer, kaffebryggare, mikrovågsugnar, telefoner, datorer, proppskåp, elmätare, elkablar, radiatorer och strömbrytare.

Vad händer med avfallet?
Elektronikskroten sorteras, demonteras och saneras. Metaller går till återvinning och blir till nya produkter, flamskyddade plaster går till destruktion med energiutvinning och vissa standardkomponenter går till återanvändning i enklare elektronik.

 

 

Exempel på småelektronik

Fönster

Fönster och dörrar med glas och speglar lämnas i fraktionen fönster. Om det går kan du själv separera glaset och speglarna från träet och lämna detta i glas/keramik fraktionen respektive träfraktionen.

Vad händer med avfallet?
Träavfallet förbränns och glaset skickas till glasåtervinning.

 

 

Ge & Ta

Tänk alltid efter innan du slänger. Går ditt avfall att återbruka? Tillsammans kan vi minska onödig konsumtion och mängden avfall. Du skall i första hand lämna in till återbruk, om prylen kan tänkas vara användbar för någon annan.  På återvinningscentralen kan du välja att lämna dina prylar till Överskottslagret (säljbart) eller till avdelningen för ”Ge & Ta”. Du kan också välja att lämna saker till tex loppmarknader eller secondhandbutiker.

Vad händer med avfallet?
Idag är återbruk en trend som finns runt om i hela samhället. Googla gärna ”tips på återbruk” för inspiration och idéer.

Gips

Rena gipsskivor enbart. Obs! Varken påsar/säckar, kakel/klinker, reglar, skruv eller någon annan förorening får följa med.

Vad händer med avfallet?
Gips återvinns, t.ex. blandas den i jord till jordförbättringar. En del gips krossas och sprids ut på åkermark. En del blandas i kompost som också sprids. En viss del går även till nyproduktion av gipsskivor. Därför är det väldigt viktigt att det inte finns något annat än gips i denna sortering.

Gips

Glas & keramik

Hit hör t.ex. husgeråd av porslin, keramikkrukor, dricksglas, spegel- och fönsterglas, allt glas som inte är förpackningar.

Vad händer med avfallet?
Avfallet krossas och används sedan som konstruktionsmaterial på deponin tillsammans med tegel, klinker, betong och dylikt. Därför är det särskilt viktigt att det är helt rent från farliga föroreningar, metaller och organiskt material

 

 

Glas- och keramikavfall

Isolering

Endast ren mineralull, glasull och stenull tas emot och lämnas på Övreskog. Obs! Varken påsar/säckar eller någon annan förorening får följa med, det får inte ingå i byggelement och inga andra byggmaterial får följa med.

Vad händer med avfallet?
Återvinning för produktion av ny isolering sker bara om det är absolut rena fraktioner och varje isoleringstyp för sig. En stor del deponeras.

 

Isolering

Kläder & Textil

Hela och trasiga kläder, textilier, sängkläder, filtar, handdukar, skärp, sjalar, väskor och andra accessoarer, mjukisdjur tas emot i textilinsamlingen på Övreskog. De ska vara torra och någorlunda rena. Skor lämnas i par och, om möjligt, hopknutna.

Kan inte återvinnas….
Trasiga, blöta eller nedsmutsade: skor, accessoarer, regnkläder och skinnkläder kan inte återvinnas och måste därför läggas i ljus påse i ditt sopkärl.

Madrasser, kuddar och täcken lämnas i containern för restavfall.

Vad händer med avfallet?
Materialet sorteras av vår avtalade biståndsorganisation på Övreskog i fraktioner för återbruk och bistånd, försäljning, textilåtervinning och energiutvinning utifrån kvaliteten på textilierna.

Olika typer av kläder

Konstruktions-
massor grova

Betong och sten större än 50 cm i diameter lämnas i den grova fraktionen för konstruktionsmassor.

Obs! Varken blåbetong*, påsar/säckar, gips, reglar, skruv, armeringsjärn, fogmassor, plast eller någon annan förorening får följa med. T.ex. inget farligt avfall, ingen asbest. Detta lämnas på separat plats.

*För blåbetong kontakta personalen.

Vad händer med avfallet?
Avfallet används som konstruktionsmaterial på deponi. Därför är det särskilt viktigt att det är helt rent från farliga föroreningar, metaller och organiskt material.

 

 

Grova konstruktionsmassor

Konstruktions-
massor fina

Betong och sten mindre än 50 cm i diameter, tegel, leca, kakel, klinker, grus och dylikt samt husgeråd av porslin, glas och keramik sorteras som fina konstruktionsmassor och lämnas på Övreskog.

Obs! Varken blåbetong*, påsar/säckar, gips, reglar, skruv, armeringsjärn, fogmassor, plast eller någon annan förorening får följa med. T.ex. inget farligt avfall, ingen asbest. Detta lämnas på separat plats.

*För blåbetong kontakta personalen.

Vad händer med avfallet?
Avfallet krossas och används sedan som konstruktionsmaterial på deponin. Därför är det särskilt viktigt att det är helt rent från farliga föroreningar, metaller och organiskt material.

 

 

Fina massor

Skrot & metall

Stekpannor, bildelar, cyklar, gräsklippare (tömda), plåt, element, stålsängar, skrot, metallförpackningar, värmeljushållare, spik, termosar och husgeråd i metall.

Vad händer med avfallet?
På skroten sorteras, klipps och fragmenteras avfallet i olika metallfraktioner. När det är gjort säljs råvaran vidare till stålverk, smältverk och gjuterier.

 

Exempel på metall och skrot grovavfall

Sten & grus

Rena schaktmassor endast bestående av natursten och grus, utan någon större mängd matjord i, kan lämnas på Övreskog. Kontakta personalen för anvisad plats.

Notera att det är viktigt att materialet är rent och inte innehåller några som helst föroreningar.

Vad händer med avfallet?
Rena schaktmassor kan användas som del i sluttäckningen av Övreskogs deponi eller som anläggningsmassor på annat sätt beroende på kvalitet.

Trä (ej tryckt)

Målat och omålat träavfall med spik och beslag, träpall, träemballage, spånskivor, plywood, köksinredningar, dörrar, karmar, trämöbler, virke, lister.

OBS! Får ej innehålla glas. Fönster, vitrindörrar och andra dörrar med glas lämnas i fraktionen Fönster. Information kring tryckimpregnerat trä finner du under farligt avfall. 

Vad händer med avfallet?
Trä förbränns i en anläggning som kan rena ämnen som t.ex. färg och lack som finns kvar på trämaterialet. Metalldelar som finns kvar sorteras ut med magnet och återvinns därefter.

 

Grovt träavfall

Trädgårdsavfall

Löv, gräsklipp, fallfrukt, finare kvistar och grenar och liknande samt mindre mängder jord kan lämnas i facket för kompost på återvinningscentralen, om du inte själv kan kompostera det hemma. Större ris och grenar läggs i facket för ris.

Viktigt! Var uppmärksam på invasiva växter. För dessa gäller särskilda regler, se sorteringsguiden.

Vad händer med avfallet?
Trädgårdsavfall komposteras på Övreskog och blir till biomull och anläggningsjord. Biomull kan du som privatperson hämta gratis, vanligtvis från och med slutet av april varje år. Biomull lämpar sig väl för gödsling av blommor och gräsmattor, dock ej för odling av ätbara växter.

Ris och grenar flisas och går sedan till förbränning, energin används till fjärrvärme och fjärrkyla.

Vitvaror

Stora apparater för matlagning, diskning, tvättning såsom spisar, ugnar, kyl och frysar m.m. Industrikylar tas också emot, men mot betalning. Kontakta personalen för mer information.

Vad händer med avfallet?
Freonet tas omhand och förbränns. Apparaterna plockas isär, metaller återvinns, smälts ner och används till nya produkter, metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Plasten återvinns om det är möjligt, det mesta förbränns.

 

Exempel på vitvaror

Wellpapp

Wellpapp är ett pappersmaterial där det finns minst ett vågformat papper mellan plana pappersskikt, vilket saknas hos kartongförpackningen. Klistret brukar bestå av majsstärkelse. Materialet är naturligt och nedbrytbart.

Vad händer med avfallet?
Wellpappen som lämnas till återvinning, sorteras, balas och går till produktion av nya pappersförpackningar.
Wellpapp som avfall

Grovsopsinsamling utanför centralorten

Varje år arrangeras två tillfällen med grovsopsinsamling för dig som bor utanför centralorten.  Det första tillfället brukar var under maj månad och det andra tillfället under september. Tider och platser annonseras under ”Nyheter” här på hemsidan.

Farligt avfall

Hushåll ska lämna farligt avfall på Återvinningscentralen Övreskog. Företag måste kontakta en avfallsentreprenör.

Farligt avfall

Exempel på burkar som innehåller farliga vätskor

Farliga ämnen kan finnas i små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in korrekt till Övreskog i originalförpackning, välpaketerat, förslutet och uppmärkt med innehåll. Hit räknas t.ex. produkter som är brandfarliga eller skadliga för miljö och hälsa. Du känner igen dem då de har faro- och skyddsmärkning.

Exempel är glykol, bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar/ lampor, rengöringsmedel, lim och färgrester, nagellack, lösningsmedel, fogmassor, poolkemikalier, bilvårdsartiklar, oljor ex. spillolja, oljefilter, lysrör, lågenergilampor, batterier, sprayburkar, fotokemikalier och asbest. OBS! Du får lämna in max 5 kg asbest/eternit per tillfälle, dubbelt inplastat och tejpat.

Undvik och förebygg farligt avfall. Välj snällare produkter, då minskar även det farliga avfallet i tillverkningsleden. Till exempel i hushållet så kan man komma väldigt långt med ättika, såpa och en mirakeltrasa. Använd alla produkter till sista droppen, eller ge bort den till någon som behöver den. Har nagellacket torkat – värm flaskan under rinnande vatten så smälter lacken och du kan använda den igen.

Tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall på grund av innehållet av giftiga ämnen. Det betyder att du måste lämna tryckimpregnerat trä separat från annat träavfall, så att vi kan ta hand om det på rätt sätt.

Vad händer med avfallet?
Tryckt trä förbränns i anläggning som kan rena de gifter som finns kvar i trämaterialet.

Exempel på tryckimpregnerat träavfall

Asbest

Asbest/, dubbelt inplastad och tejpad max 5 kg/tillfälle, sorteras som farligt avfall och kan lämnas på Övreskog (gäller privtpersoner).

Större mängder asbest betraktas som verksamhetsavfall, vilket inte tas emot på Återvinningscentralen Övreskog. Vid större mängd skall kontakt tas med ett avfallsföretag som hyr ut asbestcontainer.  Alternativt anlitas en rivningsfirma som har tillstånd att riva asbest. Det är inte möjligt att själv transportera dessa större mängder direkt till våra lokala avfallsentreprenörer eller rivningsfirmor.

Reglerna är till för att skydda dig som kund men också all personal. Att bryta, krossa eller såga i asbest på återvinningscentralen är förbjudet.

Asbestfibrer är hälsofarliga och kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som cancer och asbestos. Asbest är dock ofarligt så länge det sitter fast eller är inkapslat. Det är först när det bryts sönder som det blir farligt och då frigörs mikroskopiska små lätta nålformiga asbestfibrer som kan hamna i kroppen när man andas eller när man äter. De är så lätta att de uppges kunna sväva i luften under flera dygn.

Vad händer med avfallet?
Asbest deponeras separat på speciella asbestdeponier.

Vi tar inte emot…

Döda djur

Vi har inte möjlighet att ta emot döda djur. Dock kan man lägga döda smådjur i ljusfärgad påse i soptunnan.

Större döda sällskapsdjur/husdjur eller större mängd avfall från jakt/slakt är inte hushållsavfall. Det är förbjudet att gräva ner djur som självdött/avlivats samt slaktavfall, både ute i naturen eller på den egna tomten. Kontakta veterinär, gällande de föreskrifter från Jordbruksverket som skall beaktas.

Explosivt avfall

Explosivt avfall som airbags, laddningar till spikpistol och fyrverkerier får vi inte ta emot. Dessa skall lämnas åter till försäljningsstället.

Ammunition, sprängämnen, krut och vapen med mera lämnas till polisen, kontakta dem först!

Använda fyrverkeripjäser sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Tomma skotthylsor med metalldel sorteras som metallskrot och kan lämnas på Övreskog.

Gödsel & latrin

Vi har inte möjlighet att ta emot gödsel och latrin. Dock kan du lägga smådjurslatrin i ljusfärgad påse i soptunnan. Använd annars gödseln på gården eller kontakta en avfallsentreprenör för att hyra en container.

Mediciner

Mediciner, sprutor och kanyler av olika slag är riskavfall som skall lämnas in till ett apotek.

Hälsokostpreparat såsom vitaminer är inte medicin, de ska sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggas i sopkärlet för hushållsavfall. Flytande kosttillskott får hällas ut i avloppet.

Vad händer med avfallet?
Mediciner förbränns i särskild anläggning.

Ensilageplast

Ensilageplast tas inte emot på Övreskogs ÅVC. Ensilageplast lämnas för återvinning till Svepretur. Läs mer på www.svepretur.se

Vad händer med avfallet?
Den sorterade ensilageplasten blir en råvara för nya plastprodukter.

Väldigt stort avfall

Vi har inte möjlighet att ta emot väldigt stort avfall, som t.ex. bilar, båtar och stora stubbar. Vi tar inte heller emot långa föremål (tygrullar, nät, band mm) i stora mängder p.g.a. stor risk för bakbränder. Mindre mängder välförpackat i säck kan lämnas i brännbart.

Bilar & båtar
Var god kontakta ett företag som arbetar med demontering och skrotning.

Sortera på flera språk

Felanmälan

Kontakta kundservice via 0321-53 23 00.
Vi har beredskap dygnet runt!