Hem / Nyheter / Nu bygger vi en ny spetspanna för Fjärrvärme på Karlsnäsvägen

Nu bygger vi en ny spetspanna för Fjärrvärme på Karlsnäsvägen

Fjärrvärmen i centrala Ulricehamn består i huvudsak av spillvärme från industrin. Tack vare bra samarbeten så har vi, sedan starten, minskat de totala koldioxidutsläppen i Ulricehamn med 20% per år. Vi är väldigt stolta över att vi har ett av de mest miljövänliga fjärrvärmenäten i Sverige.

Förutom produktionen från pelletsleverantören Scandbio, i Vist industriområde, har vi bland annat en pelletspanna vid Sim & Sporthallen som används sommartid när Scandbio har revision samt vintertid vid behov. Pelletspannan är, sedan flera år tillbaka, uttjänt och måste bytas ut. Vår plan har varit att ersätta pelletspannan med nya flispannor på det nya Energi & Miljöcentret (EMC). På grund av att detaljplanen vid EMC dragit ut på tiden, samt att det är en lång process att få nya flispannor på plats, har vi tvingats till en alternativ lösning för att säkerställa produktionen. Lösningen blir tidigarelagd installation av ny spetspanna i fjärrvärmenätet.

Det handlar om en 4 MW panna eldad med den miljövänliga dieseln HVO. Pannan kommer att placeras i en byggnad med tillhörande skorsten, vid Ulricehamns Energis lokaler på Karlsnäsvägen 15, strax söder om Riksväg 40. Installationen påbörjas under vecka 9.

”Sådana här spetspannor är tänkta att användas vid haverier eller vid extrema temperaturer. De finns i alla större fjärrvärmenät” säger Jerker Larsson, Avdelningschef för Fjärrvärme på Ulricehamns Energi.

Intresset för fjärrvärme har under flera år ökat i Ulricehamn. Idag förser vi nästan 3 000 hushåll med miljövänlig fjärrvärme.

Skip to content