Hem / Articles posted by Marika

Elstöd till privatpersoner

Inom kort startar utbetalningarna av elstöd till privatpersoner. Utbetalningarna administreras av Försäkringskassan och det är tänkt att ske med automatik. För privatpersoner ska utbetalningar börja ske i februari 2023 om inget oförutsett händer. För näringsidkare och juridiska personer finns det i nuläget inget beslut, och regeringen har gett ett nytt uppdrag till Svenska Kraftnät som i…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nytt reningsverk – samråd

I takt med att Ulricehamns kommun växer krävs mer och mer av vår infrastruktur. En infrastruktur som vi på Ulricehamns Energi tar på största allvar. En del av vårt uppdrag gäller kommunal avloppsrening. Det stora centrala reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955. Anläggningen har uppgraderats genom åren, men vi har nått den gräns då ökande invånarantal…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Vi bygger en tillgänglig gågata

Måndagen den 16 jan påbörjas arbetet med att renovera vår fina gågata. Projekt Gågatan är indelat i fyra etapper. Vårt arbete med etapp ett, mellan Stora Torget och Järnvägstorget, beräknas vara klar den 1 maj i år. Vårt uppdrag innefattar servisbyten och ledningsrenovering. Därefter kommer Terranor att färdigställa markytan med gatsten. Initiativet är ett samverkansprojekt...
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Prisjustering elnät from 1 jan 2023

Du som har Ulricehamns Energi som elnätsleverantör kommer att få ett justerat elpris from den 1 januari 2023. I takt med att samhället utvecklas använder många allt mer el. Det ställer stora krav på elnäten på nationell, regional och lokal nivå. Det finns en uttalad målsättning att Ulricehamns Energi, som kommunalt bolag, ska erbjuda goda…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Nytt betalsystem på gasstationen

From den 1 december 2022 byter gasstationen betalsystem. Nedan finner du information om vad som gäller för dig som kund: Privatkunder Kortet med FordonsGas logga kommer att sluta fungera efter den 30 november 2022, men det går självklart att fortsätta att tanka med vanliga betalkort såsom Visa och MasterCard. Företagskunder Ni som tankar med kortet…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Om elen inte räcker till…

I vinter finns det en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige – så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det…

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Miljökalendern 2023

Under första veckan i december delas miljökalendern ut till alla hushåll i Ulricehamns kommun. I kalendern hittar du information kring avfall, sortering, återvinningscentralen och grovsopsinsamling. Du kan också läsa kalendern digitalt: Miljokalender_2023.pdf (ueab.se) #tillsammansförulricehamn

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Stöd till elanvändare

Det är nu klart att alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Läs mer på Stöd till elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Snöröjning 2022-2023

Så snart vi gjort bedömning att det krävs snöröjning påbörjar vi arbetet. Redan klockan fyra - fem på morgonen kan du se våra plogbilar ute. Vi följer en i förväg uppgjord prioriteringslista där man i korthet kan säga att vi börjar med de stora genomfartsvägarna samt i centrum och drar oss utåt för effektiva insatser....
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Snart är det byggstart på Bergsäter

Välkommen till Ulricehamns nya bostadsområde Bergsäter (film). Här tror vi att många kommer vilja bo och leva under lång tid framöver. På området planeras villor, radhus, lägenheter samt förskola och äldreomsorg. Planerad byggstart 2023. Välkommen!
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content