Hem / Nyheter / Snöröjning 2019-2020

Snöröjning 2019-2020

Ulricehamns kommun är indelat i olika snöröjningsområden, med olika ansvariga entreprenörer på respektive område. Vem du skall kontakta i ärenden rörande snöröjning beror på vilken gata/väg din fråga gäller. Nedan finns en lista med olika kontaktvägar.

Till dig som har en privat tomt

Tack för att du skottar in snö på din egen tomt istället för ut på vägen.
Gratis sand finns att hämta utanför grindarna på Ulricehamns Energi, Karlsnäsvägen 15.

Snöröjning

Gator/vägar Ulricehamns centralort

Ulricehamns Energi har uppdraget gällande vinterväghållning av gator/vägar i Ulricehamns centralort. Vid frågor kontakta Ulricehamns Energis kundservice på telefon 0321-53 23 00 eller via epost: info@ueab.se

Snöröjning på banvall

Banvall samt gång- och cykelvägar i Ulricehamns centralort

Tranemo Trädgårdstjänst har uppdraget gällande vinterväghållning av banvall samt gång- och cykelvägar inom Ulricehamns centralort. Vid frågor kontakta Ulricehamns kommunväxel på telefon 0321- 59 50 00 eller via e-post: parkochskog@ulricehamn.se

Snöröjning banvall

Banvallarna utanför centralorten

Ulricehamns Energi har uppdraget gällande vinterväghållning av banvallar utanför Ulricehamns centralort . Vid frågor kontakta Ulricehamns Energis kundservice på telefon 0321- 53 23 00 eller via e-post: info@ueab.se

Snöröjning kransorter

Kransorter

Väg-/samhällsföreningar i respektive kransort har uppdraget gällande vinterväghållning. Vid frågor kontakta respektive förening (sök förening här).

Vägvisare blå

Vägar skyltade med blå vägvisare

Trafikverket har uppdraget gällande vinterväghållning av alla numrerade vägar/länsvägar med blå vägvisare t.ex. R40, länsväg 1352, väg 157. Vid frågor kontakta Trafikverket Ätradalens driftområde på telefon 010-47 61 541. En karta med vägnummer finner du här.

Vägvisare gul

Vägar skyltade med gula vägvisare

Vinterväghållning av enskilda vägar (gula vägvisare) sköts av den enskilda vägsamfälligheten. Vid frågor kontakta respektive vägförening.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter
Skip to content