Tonerkassett

Tonerkassett sorteras som elektronikavfall och lämnas i mottagningshallen på Övreskog. Se speciellt om ”elektronik från företag”.