Elektronik från företag

Elektronik som är farligt avfall sorteras som elektronikavfall och får lämnas i mottagningshallen på Övreskog, om man har ett avlämningsintyg med en QR-kod på.

Intyget skaffar ni hos Elkretsen och det fungerar också som ett transportdokument enligt kraven i avfallsförordningen.
Avlämnarintyg, el-kretsen.se

När ni registrerat avfallet och visar upp det för personalen på Övreskog, så skannar vi in att vi tagit emot det. Då blir det också automatiskt rapporterat i Naturvårdsverkets nya register för farligt avfall. Ingen kostnad tas ut för inlämnat elektronikavfall.

Beakta kraven som finns på att transporter av farligt avfall endast får utföras av den som har anmält/ansökt om det.
lansstyrelsen.se