Torkskåp

Torkskåp sorteras som vitvaror och lämnas vid containerplattan på Övreskog.

Nytt system för företagens elektronikavfall som är farligt avfall, är på gång från Elkretsen senast under början av 2021.