Torkskåp

Torkskåp sorteras som vitvaror och lämnas vid containerplattan på Övreskog.

Se speciellt om ”elektronik från företag”.