Strykjärn

Strykjärn sorteras som elektronikavfall och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Se speciellt om ”elektronik från företag”.