Solarierör

Solarierör sorteras som elektronikavfall och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Elektronik från företag