Småbatteri

Småbatterier sorteras i batteriinsamlingen och lämnas på en återvinningsstation eller i mottagningshallen på Övreskog.

Se speciellt om ”elektronik från företag”.