LED- och lågenergilampa

LED- och lågenergilampor sorteras som farligt avfall och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Nytt system för företagens elektronikavfall som är farligt avfall, är på gång från Elkretsen senast under början av 2021.