LED- och lågenergilampa

LED- och lågenergilampor sorteras som farligt avfall och lämnas i mottagningshallen på Övreskog.

Se speciellt om ”elektronik från företag”.