Kylskåp

Kylskåp sorteras som vitvaror och lämnas jämte containerplattan på Övreskog.

Se speciellt om ”elektronik från företag”.