Kylskåp

Kylskåp sorteras som vitvaror och lämnas jämte containerplattan på Övreskog.

Elektronik från företag